ناپاسخگویی به چالش های جهانی؛ نشانه های زوال تمدن غربی!؟

نویسنده: مهرالدین مشید بحران های جهانی پدیده ی تمدنی یانتیجه ی…

عشق و محبت

رسول پویان در دل اگـر عـشق و محبت باشد نجـوای دل آهـنـگ…

جهان در یک قدمی فاجعه و ناخویشتن داری رهبران سیاسی…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در حاشیه ی حوادث؛ اما در اصل…

چند شعر از کریم دافعی (ک.د.آزاد) 

[برای پدر خوبم کە دیگر نیست]  ترک این مهلكه با خون…

مکر دشمن

  نوشته نذیر ظفر با مکـــــر خصم ، یار ز پیشم…

نویسنده ی متعهد نمادی از شهریاری و شکوهی از اقتدار…

نویسنده: مهرالدین مشید تعهد در قلمرو  ادبیات و رسالت ملی و…

اهداف حزب!

امین الله مفکر امینی      2024-12-04! اهـــــدافِ حــزبم بـــودست صلح وصفا ی مــردم…

پسا ۷ و ۸ ثور٬ در غایت عمل وحدت دارند!

در نخست٬ دین ماتریالیستی یا اسلام سیاسی را٬ بدانیم٬ که…

نگرانی ملاهبت الله از به صدا درآمدن آجیر فروریزی کاخ…

نویسنده: مهرالدین مشید پیام امیر الغایبین و فرار او از مرگ؛…

مدارای خرد

رسول پویان عصا برجان انسان مار زهرآگین شده امروز کهن افسانۀ کین،…

افراطیت و تروریسم زنجیره ای از توطیه های بی پایان

نویسنده: مهرالدین مشید تهاجم شوروی به افغانستان و به صدا درآمدن…

عید غریبان

عید است رسم غصه ز دلها نچکاندیم درد و غم و…

محبت، شماره یکم، سال ۲۷م

شماره جدید محبت نشر شد. پیشکش تان باد!

روشنفکر از نظر رفقا و تعریف ما زحمتکشان سابق

Intellektualismus. آرام بختیاری روشنفکر،- یک روشنگر منتقد و عدالتخواه دمکرات مردمی آرامانگرا -…

پیام تبریکی  

بسم‌الله الرحمن الرحیم اجماع بزرگ ملی افغانستان به مناسبت حلول عید سعید…

عید خونین

رسول پویان جهان با نـقـشۀ اهـریمنی گـردیـده پـر دعوا چه داد و…

بازی های ژیوپولیتیکی یا دشنه های آخته بر گلوی مردم…

نویسنده: مهرالدین مشید بازی های سیاسی در جغرافیای افتاده زیر پاشنه…

ادریس علی

آقای "ادریس علی"، (به کُردی: ئیدریس عەلی) شاعر و نویسنده‌ی…

گزیده‌ای از مقالهٔ «هدف دوگانهٔ اکوسوسیالیسم دموکراتیک»

نویسنده: جیسون هی‎کل ــ با گذشت بیش از دو دهه از…

مثلث خبیثه ی استخباراتی ایکه افغانستان را به کام آتش…

نویسنده: مهرالدین مشید اقنوم سه گانه ی شرارت در نمادی از…

«
»

تجلیل ازروزعشاق یا والنتین

            عزیزه عنایت

از پیدایش بشریت تاجایکه در صفحات تاریخ بشری  دیده شده ویاهم افسانه های از

عشاق جهان  سینه به سینه  منتقل شده است درهر کشور و کلتوری عدۀ دربرابردو

جوان دلداده (پسرودختر)قرارگرفته وسد راهی برای بهم رسیدن آنان ایجاد کرده اند

مثل عاشقانی چون رمئووژولیت ، کلارا و روبرت شومان، اتللوودژد موناوو.. که

دربین اروپایان شهرت زیادی دارند .

       درکشورهای آسیایی که حتا منجربه سنگسارکردن وحکم اعدام ها نیزشده

است ،تاکنون که قرن 21 است هنوزهم به عاشقان حکم سنگسارداده میشود که البته

 ازعاشقان مشهورکشورهای آسایی  نیز دراین بحث یاد آورخواهم شد و حال که

 صحبت  مان درمورد والنتین یا روزعشاق میباشد باید گفت ،والنتین کی بودو چرا

اروپایان روز 14 فبروری را همه ساله بنام وی تجلیل وجوانان این کشورها به یک

 دیگرتحایف هدیه میکنند.

         سینت والنتین یکی از جوانان عیسوی مذهب که در جملۀ کارمندان روم در

یکتا پرستی وعبادت به خدای یگانه ثابت قدم تشخیص گردید، ونسبت کاربلاوقفه

درموردرسیده گی به حمایت وپرستاری افراد مریض ومسن که جنبه های انسانی

و روحانی مذهب مسیحیت را تشکیل میداد طرف توجۀ خاص مقامات کلیسا قرار

گرفته بود که دراین اوج شهرت به دخترشهردارروم نیزدل بسته بود وتا جائیکه در

نوشته های تاریخ آمده است پدردخترمانند امپراتور(کلاودس دوم روم) یکتا پرست

نبوده رب النوع را پرستش مینمود. والنتین  ازجریان صحبت های معشوقه اش  در

یافته بود که شهردارروم (پدردختر)نسبت اختلافات  عقیده تی ممکن است به ازدواج

ا و موافقت نکند. والنتین که به صحبت کردن بازبان روحانیت و مسیحیت مهارت

تام  داشت  به زودترین فرصت بادید وادید های مکرر با شهر دارروم چنان بالای

وی تاثیرگذاشته بود که حتی به خواهش والنتین تعدادی اززندانیان مذهبی مریضان

وبزرگسالان را با استفاده ازقرابتش با امپراتور روم آزاد ساخته بود.

       والنتین که مطمین شده بود ومیدانست  که پدر معشوقه اش راتحت تاثیرقرار

داده است ، به زودی به مقصد خود خواهد رسید وبا دخترشهردارروم به آسا نـــی

عروسی خواهد کرد.اماازقضا نظربه ابرازنظردرباریان، امپراتورهیتی توظیف می

کند تا مشخص نمایند و بداند که درجملۀ سربازان امپراتوری آیا مجرد ها خوب می

جنگند و یا متاهل ها؟

        والنتین که درپهلوی امورمذهبی وظیفۀ محول شده ازسوی مقامات کاتولیک

تمام توجه اش درمسیحی ساختن شهردارپدرمعشوقه اش معطوف شده بود میکوشید

تا مشکلی بخاطر عروسی اش بوجود نیاید.و با تبلیغات مذهبی و بیشتر تحت  تاثیر

 قراردادن آن شهرداررا وادار به گرایش وبه مذهب کاتولیک نموده مراحل آن را

 با رازداری وسریت طی کرده وبعد رضایت اورا درموردعروسی دخترش کسب

نماید ودرانتظار فرصت بود تا عروسی نماید .

بروفق ضرب المثل (بخت اگر یاری کند دندان به سندان نشکند – بخت اگر سستی

کند دندان زحلوابشکند )دراین هنگام هیت بررسی سربازان به امپراتورراپورمیدهند

درجبهۀ جنگ مجرد ها بهترازمتاهل ها میجنگند. زیرا متاهل ها همیشه درفکر زن

و فرزند شان بوده و از کشته شدن هراس داشتندوفکر میکردند اگر کشته شوند زن

وفرزند آنان چطورخواهد شد.اما مجردها هیچ تشویشی ازآینده نداشته فقط برای غلبه

بردشمن  فکر مینمودند.

        امپراتور باحالی شدن ازاین موضوع فرمان میدهد وازدواج جوانان راممنوع

اعلام میدارد.

        والنتین باشنیدن این حکم امپراتور، بسیارمتاثـرشده وتعدادی ازدوستان خود

رامخفیانه جمع میکند،درگوشۀ ازشهربصورت غیرعلنی همه با معشوقه های شان

رسماً عروسی کرده و فیصله میکنند که برای امپراتوربگویند که قبل ازصدورحکم

منع ازدواج، جوانان عروسی کرده اند.

       ازبخت بد،ازیک سوراپورازدواج مخفیانۀ او،ودوستان هم نظرش به امپراتور

میرسد وازسوی دیگر موضوع تغیر عقیدۀ شهردار روم(خسرووالنتین) افشاءشده و

ازاین رازامپراتور روم درجریان قرارمیگیرد ، با خشم وغضب امربازداشت همۀ

آنانرا صادر میکند که درنتیجۀ تحقیقات وبازرسی ها والنتین سرمنشاء این همه نا

فرمانی هاو تشویق پدردختر(شهردارروم) به مسیحیت تشخیص شده و بتاریخ 14

فبروری قرن سوم (270- میلادی)به حکم امپراتورروم درزندان اعدام میگردد.

    مدت هاپس ازمرگ امپراتورروم(کلاودس دوم) عدۀ ازدوستان وهم عقیده های

والنتین روزمرگ او(14 فبروری) را گرامی داشته و به یادش شمع روشن کردند

و آنروزرا تجلیل نمودند که تاکنون این روز را جوانان غرب ودرامریکا نیزتجلیل

می نمایندوحتا دراین اواخردربین تعداد ازجوانان کشورهای آسیایی که دراروپا و

 امریکا زندگی میکنند،دیده شده که روزعاشقان را به یک دیگرتبریک گفته تحایف

وگل هدیه میکنند.

        درکشورهای اسلامی هم عشاق بسیارزیادی گذشته اند که میتوان از لیلی و

مجنون،شیرین فرهاد،وامق غذرا، ورقه وگلشاه، رابعه وبکتاش وو…. نام برد.

        ولی درکشورهای اسلامی  نظربه سنن ازعشاق نامبرده نمیشود ویـــادی

ازقربانی شدن آنها نمیگردد چه دلداده های که سرهارا ازکف نداده ویا هم سنگسار

نشده اند که از آن جمله رابعۀ بلخی دخت بلخ باستان که همه فرهنگیان عزیزازسر

گذشت وی اطلاع دارند که بخاطرعشقش با بکتاش ونوشتن اشعارفمینستی توسط

حارث برادرش درحمام  رگ های دستانش را بریدند تا اینکه درحمام جان داد ولی

هیچ گاه عشقش را فراموش نکردوبا خونش نام بکتاش را نوشت .

       اما هیچ کسی تا حال نه ازوی تجلیل کرده ونه هم یادی، بخاطریکه نزدبعضی

ها عشق ورزیدن گناه است  گناه نا بخشودنی وجرم مطلق،

       درحالیکه  خداوند عالم  عشق را آفریده است ودرقرآن کریم هم درمورد این

پدیده تذکررفته است (سورۀ حضرت یوسف و زلیخا) سورۀ عشق است هرپسر و

دختری حق دارد همسر وشریک زندگی خویش را انتخاب نماید اما درکشورهای

اسلامی مخصوصاً افغانستان عزیزمان دختران اجازۀ آنرا ندارند.

        امید وارم که دامن خشونت علیه زنان در کشورهای آسایی ومخصوصاً وطن

زیبای مان افغانستان چیده شود تادرآسایش وهمدلی همه بتوانند زندگی کنند. بادرود.

                                                                           13/2/2014 –