حفظ وطن !

امین الله مفکر امینی 2019-04-07 دیوثـــی هــــــا از این…

شعر من

 نوشته نذیر ظفر شعر مــــــن درد هر وطندار است درد یک ملــــــــــــت…

سولې ، پیمان سره یم

شاعر : سمیع الدین افغاني نه کوم تنظیم نه کومې ډلې…

گرز رستم

رسول پویان گرز رسـتم بر چکاد سر خورَد دیو اگر تاریخ این…

پرده برداری از چند حقیقت دنیای دیروز و امروز

                              (نوشتهِ الهه افتخار) دغدغه نوشتن: مدت ها است که نمی نویسم و…

چـپِ ضـد کمـونیـسم *

نویسنده: مایکل پارنتی مترجم: امیررضا گلابی برگرفته از : روزنامه شرق، ۱۴ تیر ۱۳۹۹ چپ‌های…

سلیمان لایق از محوری ترین کادر های حزب دموکراتیک خلق…

نویسنده: مهرالدین مشید ظالم بمرد و قاعده ای زشت از او…

شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

جامی پر از زهر خجالت

در پیام زنده گی ما سود خود دیدیم و بسهر…

اصراربرجهالت درتقابلِ به علم نماد جهل است

*** تأکید وپافشاری براصل واصولیکه برآن علم وآگهی کامل نداریم نمای…

ای حاکمان بیداد گر!

امین الله مفکر امینی 2020-07-80 بــشما گــویم که برکذب…

جرگه ؟؟

هزاران جانی و قاتل رها کردید از زندانکشیدید پرده بر…

گوهر انسانیت

رسول پویان طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است این صلح…

نقد را نباید با توهین و بی ادبی به اشتباه…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد پویایی و کمال جویی و چراغی بر…

فقط یک خیابان دیگر، باقی مانده!

(طنز روز)   کمباور کابلی   «سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به عکس‌های…

د سلیمان لایق شهادت ستره سیاسی فرهنګي ضایعه

د افغانستان او د سیمې د ادب او فرهنګ ستره…

مستیِ عشق دل

رسول پویان دو دل که بهم شدند جدا نتوان کرد جز مهر…

کاش؛ هـزار سلیمان لایق و میر اکبر خیبر میداشتیم!

محمد عالم افتخار تماس و ابراز نظر؛ و احیاناً تحلیل و…

نمایشگاه عکس زنان کرد؛ گره‌خوردگی طبیعت، مبارزه و سیاست

«به عنوان زنی ایرانی، من از تبار تاریخ گم شده…

مٌلک آبایی نباشد بهر ستم!

امین الله مفکرامینی هم میهــــن! مٌلک آبایی نباشد بــهرستم چــــرادامانش…

«
»

بـــــخاطر گرامیداشت بنیان گذاران صلح وسوسیالیزم!

امین الله مفکر امینی 2020-04-07

بـا اندیشه ای تابنــاک بیـدارنمودند خلقهـــای زیرستـم

که جهـــان استعمارواستثماراســـت بنـیاد ش بــــــرستـم

این حقیقت ثابت کردند به عالم در پرتو علـــم و خـــــرد

که سرمایه دارمیرباید حاصل زحمت ورنـــج هـــــرفــرد

مدلل کـــردند بربــن علـم ومنطق ایـــن ظلـــم وبــیداد را

تا کـــــارگر ودهقان واهل کسبه دهنـــــــد دست اتحاد را

براین مشعل فروزان زیرو روگردید قصـــــرهای شدادی

نظـــــــام های مردمی پدید آمــــــد ند با تغیــــیر بنیادی

ارتجاع را عیش و نوش وخوشیها مبــــدل گشت بغـــــم

دست اتحاد دادند بر بر اندازی جــــهان صـــــــلح از هم

مهر بطلان زدند بر علم وخرد آگاهان ز جهــا ن هسـتی

که نان و لباس و خانه نباشد اساس و بنـــای هستـــی

ولی چون حقیقت هستی را نتوان کرد زانظـــار پنـــهـان

که ضرورت هستی سرپناه باشد ولباس ضرورت بنا ن

چون اندیشه را که بربن علم و خرد گشـــــته بـــــنایش

کــــــــی توان خط بطلان کشید برضرورت آن زپیدایـش

مفکربرانداز گردد هـــــر اندیشه ای بــــاطل ز هستـــی

آنچه حق باشد جلوه افروز میــگردد بربســـاط گیتـــی

آیـد آنروزی که زیرورو گردد قصـــــرهـای ستم گــــران

بـاتحاد نیــــــروهای کارگـــــــــرودهقــــان وزحمتکشـان

درود ها گویند مردم بر بانییان صلح و صفای جهــا ن

که صلح و صفای خلق ها ی زحمتکش بستگی دارد بآن