بزرگداشت حماسه شهادت شادروان دوکتور نجیب الله

پیام

کمیسیون وحدت

به مناسبت

 بیستمین سالگرد یادبود و بزرگداشت حماسه شهادت شادروان دوکتور نجیب الله ریس جمهور سابق افغانستان و ریس حزب وطن و برادرش احمدزی

 

هموطنان عزیز ، رفقا و دوستان محترم !

 

در سحرگاه پنجم میزان سال ۱۳۷۵  مصادف به بیست و هفتم سپتمبر سال 1996 غبار سیاه فضای پایتخت کشور عزیز ما افغانستان را فراگرفت و گروه مزدور ، نوکر صفت ، عقبگرا و بنیادگر مذهبی تحت نام و شعار طالبان به مجرد ورود به شهر کابل ، بنابر دستور بادران اجنبی و خارجی شان ، قبل از آنکه در شهر حاکم شوند و به تصفیه گروه های متخاصم تنظیمی – جهادی بپردازند ، در مغایرت با تمامی قوانین بین المللی وارد محوطه دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد گردیده و ریس جمهور اسبق افغانستان دوکتور نجیب الله و برادر اش احمدزی را با خود برده و در مسیر راه بسیار بزدلانه و جاهلانه انها را به شهادت رسانیدند.

روح رفیق دوکتور نجیب و رفیق احمدزی شاد و یاد خاطرات شان گرامی و جاودان باد.

شادروان نجیب الله کی بود ؟ چه میخواست ؟ چه کرد ؟ چرا بیستمین سالگرد یاد بود و ما چه میخواهیم ؟

یاران ، دوستان و همرزمان قدیم !

شهید داکتر نجیب اله با کارنامه ها و عملکرد های ماندگار اش خودرا به معرفی گرفته است ، وی از آغاز نوجوانی در صفوف حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای سعادت ، خوشبختی و رفاه مردم زحمتکش افغانستان ، برای ترقی کشور و تامین عدالت اجتماعی ، برابری و مساوات به مبارزه داد خواهانه پرداخت .

این مرد شجاع و دلیر در رهبری حزب وطن و دوران ریاست جمهوری اش برای قطع جنگ و برادرکشی ، تأمین صلح و برقراری امنیت و ثبات پایدار برای تحقق مشی مصالحه ملی با شعار « وطن یا کفن » تا اخرین رمق حیات اش رزمید و جسورانه و مردانه به پای دار رفت ، گرچه زنده گی را از دست داد اما تاریخ را برنده شد .

نفرین به جاهلان و قاتلان داخلی و خارجی شهید شادروان دوکتور نجیب الله و برادرش اش احمدزی . ما هنوز خواهان جدی محاکمه عاملان این جنایت بزرگ نابخشودنی هستیم.

کمیسیون وحدت احزاب و شخصیت های ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان ، از همه نیروهای ملی ، دموکرات ، مترقی ، صلح طلب و دادخواه می طلبد تا در مراسم تجلیل و یاد بود از بیستمین سالگرد حماسه شهادت داکتر نجیب الله برای تحقق ارمان های رفیق نجیب با وحدت و همبستگی راه های جدید مبارزه را جستجو و تجدید پیمان کنند.