افغانستان به چه سمت و سویی در حرکت است؟

نویسنده: مهرالدین مشید مردم افغانستان قربانی بدهکاری های رهبران طالبان به…

رابطه ثنویت زرتشتی با 2گرایی مغز

دکتر بیژن باران ثنویت تصمیم گیری با گزینه این یا…

                      تهدید و اخطار به طالبان 

       نوشته ی : اسماعیل فروغی       اظهارات تهدید آمیز و اخطارگونه ی…

د غبرګولي، اتمه،‌ د پښتو خوږه ژبه، په ویاړ ټولو…

لیکونکۍ: محمدعثمان نجیب ژبه،‌ او مورنۍ ژبه، د څښټن تعالیٰ له…

چگونه بنویسیم؟ 

نویسنده: محمدناصر غلامی  اگر بنویسیم، چگونه بنویسیم؟ از مدت‌ها به این‌سو…

پرنده‌ی خیال روایت از شرح حال جامعه افغانستان

«پرنده‌ی خیال» دفتر شعری است‌که به‌تازگی به زیور چاپ رفته…

جنگ آب و تریاک

رسول پویان جنگ آب و معدن و تریاک را در می…

منازعه بر سر حق آبۀ هلمند یا بازی های  سیاسی…

نویسنده: مهرالدین مشید حق آبه یا بازی آخوندها و طالبان با…

از دموکراسی نباییست نالید!

این یادداشت را بخاطری مینویسم که گاهی عده یی از…

     انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت

آرام بختیاری       اسپینوزا،نبوغی چون مارکس،در 3 قرن پیش. فلسفه اسپینوزا(1677-1632م)، یک هلندی…

چگونگی مشروعیتِ نظام سیاسی 

نگارشی از سخی صمیم:  ***  یاد آوری ضروری: افکار ونگارش این قلم…

زاغه نشینی در غرب و رونق کالای چینایی

نویسنده: مهرالدین مشید هر از گاهی که از جا بلند می…

داستان «درگیری میشیگان»

نویسنده «ارنست همینگوی» مترجم «جعفر سلمان نژاد» جیم گیلمور از کانادا…

اطلاعیه در مورد حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم…

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جمهوری جنایتکار اسلامی سرمایه در ایران پس…

از جنگجویان استخباراتی تا پیش مرگان جنگ قومی

نویسنده: مهرالدین مشید پیش مرگان جنگ قومی چوب سوخت شبکه های…

بازی زیرکانه ایران و طالبان در مسئله آب

عبدالناصر نورزاد- پژوهش گر امنیت و ژئوپولیتیک معلوم است که این…

هوش مصنوعی

رسول پویان هوش مصنوعی رقیب ذهـن انسان می شود دم به دم…

                            ریگ روان 

                   کانون تمدن باستانی آریایی عقاب قله  پیما یم   افق  بر…

فرصت یا امتناع بودن فدرالیسم برای أفغانستان

تتبین موضوع: برای درک این معضله باید دانست که فدرال طلبان…

روز های دشوار به پایان می رسد و اما این…

نویسنده: مهرالدین مشید تاریخ هرگز این سکوت مرگبار را فراموش نخواهد…

«
»

اهداف والای انقلاب ثور!

امین الله مفکر امینی 2022-21-03

ببـا لـــم زآنـــکه فـرزند حــزب قهرمان وشهــیدانم

زیــر پـــرچم سرخش بهرحٌـریت میهن جانســـپارم

خــــدمت خلق ومیـــهن اهــداف والای انقلاب بـود

نوامیس ملی شعــــار رســـای انقلاب بود حفـــــظ

سـاختارهمچوحزب خدمتگار،بمردم را اعلام کردیم

بـه تطییق اهداف انقلابی، خودها راپیشگام کـردیم

کــــارگران ودهاقین و همه برمرام ما گفتند لبیــک

خط مشی حزب ما را تائید کردند جـملـگی یکایـک

آغــازگردید فصل دگرگونی هـــا بربن علـم وخـــرد

همه مصروف کاروباروبودند وعـاری زرنـج ودرد

مـحوگردید تعلقات لسانی وقوم ومذهــــب وطــریق

مهیا شد بیشتر تحصیل و کار برزن ومرد هرفریق

شایــسته سالاری بربنای علم وخردوادب بـود قایم

جـزقوانین درهرسطح دولت نبودکس برمردم حاکم

کــــارمل وپیروان صدیقش بودند درخدمت میـــهن

تــــا بردارند د رسوم ناپسند ومبتذل را از وطـــــن

نبودرشوت واختلاص وآدم ربایی وعــصـمت دری

نه هرکه بسازش میرقصید ونبود نشان خودسـری

گذار زافکار اوسطایی آغاز گردید درحرف وعمــل

ایــــــن گذار بربنای علم وخرد بتاریخ است مٌسجل

دشمـنان چو بدیدند این خیزش ودگرگونی های مـا

بـــه چتردین ومذهب آغاز کردند بنای دشمـنی هــــــا

بستند فرزندان حزب ما را بطومار کـفر والــحـــــــا د

تــــا بر کنند اهـــداف انقلاب و تحـــولات زبنیـــــــــا د

عاقبـــــت کــارگراوفتاد ایـــن دسایس شیاطین وطــــن

بکمک دشمنان بـــرکندند بنـــیاد حــــــــزب زمیـــــهن

بیــاوردند دشمنان بــرصریر ملــــــــک آزاده ء مــــــا

سـوختند زآتش حــرت باغ وبستـــــــان وکاشانهءمـــا

چـــــوروتاراج کردند و بـــردندعزوشرف ومال مـردم

زهرپاشیدند بجسم وجان مردم ما، چون ماروگـــــژدم

گاه ملا ومجاهد خورد خون مردم گاه طا لب والقاعده

ایـن جنایات نگنجد بهیچ دفتروقالـب واسـت بس زیاده

بســـی آواره گشتند زین جنایــات مسلمــــــان نمـــاها

که نی زدین ومذهب خبر داشتند ونه هـــم را ه خـــدا

افسوس که مردم ندانستند خدمتگاران صدیق خـــــود

رهنمای کاروان شان دانستند دشمنان فریـــق خــــود

بیــا هموطن یکجا شوییم با آزاده گـا ن ســـــر بکف

که جزخدمت بمردم و میهن ندارند هــیچ دیگرهـد ف

بیایید همدلــــــی بـــــنا کنیــم بـــــا نـــاجـییان آزادی

تامردم ومیهن نگردند بیشترزاین سـوق بـه بـــربادی

مفــکر فرض خود دانــــد وگوید بــمردم حــــقایق را

باتحاد حرف وعمل نــــــــجات داد ز ادبـارخلایـــق را

نــــجات مـردم و میهن باید جست زپرچمداران حق

کـــــــه جزعلم وخردو آزادی نیاموختند درس وسبق