انصافا دلقکی شغل سختی است !

رویترز در گزارشی به نقل از محققان سازمان ملل، می‌گوید در جنگ سوریه به هزاران نفر تجاوزشده است. تجاوز و سوءاستفاده جنسی در جریان جنگ، در زمره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به شمار می‌روند.رویترز نگفت که مبتکر و خالق و منهدس اصلی این جنگ غرب و آمریکاست . بقیه بازیگرانی بیش نیستند حتی روسها .


اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی رئیس جمهور ولایت فقیه گفت : جان بولتون در کاخ سفید از مجاهدین ماهیانه حقوق میگیرد ولی ما ازش ترسی نداریم . جهانگیری نگفت که علاوه بر حقوق ماهیانه ، کاخ سفید و بولتون پول بیمه و پاداش و اضافه حقوق و کرایه خانه و مساعده و وام هم میگیرد یا نه ؟ فقط گفت ما نمیترسیم و اتفاقی نمیافتد …

سردار نقدی هم گفت : حمله نظامی آمریکا به حکومت اسلامی ما مصادف با نابودی خودش است . البته از این سخن چنین نباید برداشت کرد که باید منتظر اقدامات نظامی آمریکا بود چرا که بنیه اقتصادی آمریکا امروز توان آغاز یک جنگ را ندارد و انسجام داخلی نیز در این کشور وجود ندارد …. ولی اگه به ما حمله کنه ، حتی از اسرائیل زودتر نابود میشه.

هوشنگ امیراحمدی ( ص) هم نوشت که حکومت اسلامی ایران برای نجات خودش باید یک حکومت نظامی تشکیل دهد …. تا من سر پیری به کارتون خوابی نیافتم….


انصافا دلقکی شغل سختیه !

برداشت مخاطب میتواند مثبت یا منفی باشد که مسئول برداشت خودش است . کار من کاشتن علامت سوال درذهن مخاطب است، جوابها پیش مخاطب است . به نظر من ضمن اینکه همه حق دارند تا نقد و مخالف پدیده ای باشند ، ولی شخصا راجع به پدیده ای که شناخت مکفی ندارم نقدی هم اگر داشته باشم ولی حداقل حکم صادر نمیکنم .


مخالفت عده ای با مجاهدین وزن سیاسی ندارد . هیئت حاکمه سیاسی در کاخ سفید و سیاستهای غرب که اعمال میکنند به نام ترامپ است و اشخاص ظاهرا در ذهن عده ایی پررنگ است و فکر میکنند سیاست مشخص روی زمین با افراد مختلف تغییر میکند . خط سیاسی را سیستم بر اساس منافع خودش ترسیم میکند و افراد میآیند تا آن خط را پیش ببرند ! نیروی مجاهدین را به نسبت بقیه نیروها در زمین سیاست نه بدتر میدانم و نه بهتر … کسی اگر نیروی سیاسی بهتری یا سناریوی سفیدی سراغ داری معرفی کند نیرویی که توان کار جدی داشته باشد . از نظر من جریان سلطنت و رضا پهلوی در مقابل حکومت اسلامی فقط یک عکس و ژست تبلیغاتی هستند ، مجاهدین خلق سناریوی سیاه یا سفید یا خاکستری هم باشند ولی فعلا تنها نیرویی است که میتواند سازماندهی کند و قدرت اجرایی و تجربه دارند .

مجاهدین خلق در زمان صدام یک تهدید یا سناریوی سیاه بودند ، اگر فرضا قدرت سیاسی را قبضه میکرد و اگرواگرواگر…به یک کره شمالی مشابه در خاورمیانه میرسیدیم ! بعد از دوران صدام دیگر تهدید نیست . قوانین زمین سیاست کاملا عوض شد غرب رسما با بلعیدن عراق در خاورمیامنه ساکن شد و نبض وقایع را به دست گرفت . مهندسی بازی سیاسی و صاحب زمین بازی غرب است . نیروی مجاهدین در میان نیروهای مخالف حکومت اسلامی ایران اصلی ترین موجودی زمین سیاسی ایران است .


من مخالف و منتقد مجاهدین بوده و هستم . ولی به نظرم موضوع ” نقد ” با موضع گیری سیاسی کاملا متفاوت است . من به نفع هیچکدام از مرتجعین غالب و مغلوب موضع سیاسی نمیگیرم ، فقط به تجربه میفهمم که اول نیروی حاکم باید سیبل باشد . ضمن اینکه تشریح و آنالیز سیاست روز با تمایلات شخصی را نمیشود قاطی کرد ممکن است فقط مواقعی اتفاقی موازی هم شوند . به نظر من در شرایط فعلی جنگی در تقدیر نیست ، تیترهای جنگی در مدیا فقط بهانه خوبی هستند تا افراد و جریانات حول آن حرفشان را بزنند . شخصا با هر گونه جنگی تحت هر عنوانی مخالفم ، و البته استمرار وضع موجود در ایران یا خدایی کردن ولایت فقیه برایم بیشتر درد آور است !

28.03.2018
اسماعیل هوشیار