امریکا خواستار بقدرت رساندن طالبان است

                نوشته ی : فروغی

         این که طالبان تندرو ترین و شرور ترین گروه مذهبی در جهان اند ، همه جهانیان – بخصوص امریکاییان از آن آگاهی دارند .

          طالبان از تمام زنده گی قرائت خاص مذهبی خودشان را دارند – قرائتی که در آن انتخابات ، تابو ؛ تساوی حقوق زن  و مرد ، ناممکن و آزادی های مدنی و کثرت گرایی ، خواب و خیال میباشد .

         با این حال ، معلوم نیست طالبان چه تغیری در خود آورده اند که امریکاییان اینقدرذوقمندانه خواهان ادغام هرچه سریع تر آنان در دولت اند .

         تا کنون هیچ نشانه ای ازتغیردرتفکروعمل طالبان دیده نشده است . طالبان همان گروه افراطی اسلامی است با همان کرکتر ضد بشری و ضد ترقی که داشتند .

        آنان نه تنها هیچ تغیری درتفکر وعمل خود بوجود نیاورده اند ؛ بلکه تا هنوز هیچ  برنامه ی اقتصادی – اجتماعی – مدنی برای رشد و اعتلای افغانستان هم ارائه ننموده اند .

        وقتی چنان است چرا امریکا تلاش دارد به جای ریشه کن کردن آنان ، بار دیگر سرنوشت ما را به دست بنیادگرا ترین و تروریست ترین گروه مذهبی بسپارد ؟ چرا ؟؟؟

         به باورناظرانِ اوضاع افغانستان ، همین اکنون سَر و سِرّی ( معامله ای )  میان زلمی خلیلزاد ، طالبان و حامیان پاکستانی – عربی آنان در جریان است .

       امریکا قصد دارد باردیگر پاکستان و شیخ های سعودی – اماراتی را نقش برتر در پیشبرد سیاست جنگ و صلحِ افغانستان داده ، سرنوشت ما را بدست اسلام آباد بسپارد .

        دراین معاملات ننگین که تاوان آنرا بازهم ملت ما خواهد پرداخت ،  امریکا باردیگر اشتباه راهبردی بزرگ دیگری را مرتکب خواهد شد .

         ترس از آن وجود دارد که با این معاملات سِرّی ، تعادل قدرت در افغانستان بیشتر برهم خورده ، سبب بی سروسامانی های بیشتر و حتا درگیری های داخلی ویرانگرتر در کشور گردد .

         در چنین وضعیتی که ما قرار داریم ، شاید بی مورد نباشد ، سالهای اخیر حکومت دوکتور نجیب الله رییس جمهور سابق افغانستان و پیشگویی های هوشیارانه ی او را به یاد بیاوریم که می گفت : « مردم ! دشمن یعنی پاکستان و افراطیت مذهبی در کمین نشسته و میخواهد ما را پارچه پارچه کند . به ریسمان وحدت چنگ بزنید ورنه همه برباد می شویم . »