اعلامیۀ خبری

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

وزارت عدلیه: چهارشنبه 17 اسد 1397

 

مسابقۀ کتاب خوانی، حفظ و تلاوت قرآن کریم، در مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل، برگزار گردید.

در مراسمی که به همین مناسبت در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل برگزار گریده بود، به برندگان مقام اول، دوم و سوم این مسابقه، جوایزی چون: دستار، کلاه و لباس از طرف مقام وزارت عدلیه در نظر گرفته شده بود، توزیع گردید. در این مسابقه اطفال مظنون، متهم و محکوم به تخلف از قانون و به ویژه اطفالی که مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند، اشتراک کرده بودند.

محمد قاسم حلیمی، معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا، در این مراسم روی فضیلت قرآن کریم صحبت نموده و اطفال این مرکز را به آموزش قرآن کریم و تعالیم دینی و معاصر تشویق کرد. از آن‌ها خواست تا رفتار و اخلاق شان را مطابق به قرآن و تعالیم دینی عیار نمایند تا نمونه‌ی اخلاق در میان این اطفال و جامعه باشند.

معین وزارت عدلیه، تجدید تربیت اطفال متخلف از قانون را مسؤولیت این وزارت دانسته گفت که ما مسؤولیت داریم تا این اطفال را تجدید تربیت نموده و به عنوان افراد صالح به جامعه تقدیم نماییم. وی وعده نمود که به زودی مسابقات دیگری را نیز به منظور بهبود وضعیت آموزشی اطفال متخلف از قانون، برگزار خواهد کرد.

میرفیاض الدین امینی، رییس مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل، هدف از ایجاد این مرکز را تجدید تربیت اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به تخلف از قانون و تقدیم افراد صالح به جامعه بیان نموده، گفت: این مرکز خدمات تعلیمی، تربیتی، ورزشی/تفریحی، حرفوی، مذهبی، حقوقی، صحی و فرهنگی را برای اطفال به همکاری ادارات و نهاد های ذیربط فراهم کرده است.  

در این مراسم، برخی از نمایندگان نهادهای عضوی شورای عالی مراکز اصلاح و تربیت اطفال سخنرانی نموده و از برگزاری این چنین مسابقات در میان اطفال متخلف از قانون، استقبال نمودند.

همچنان، یک تن از اطفال به نمایندگی از اطفال این مرکز از برگزاری همچون مسابقات ابراز سپاس و قدردانی نموده و خواهان ادامه‌ی این مسابقات گردید. وی ابراز امیدواری کرد که به وضعیت تعلیم و تربیت شان توجه بیشتر صورت بگیرد.

گفتنی است که به اساس آخرین گزارشات، 569 طفل مظنون، متهم و یا محکوم به تخلف از قانون در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر افغانستان به سر می برند. این آمار در مقایسه با ماه های گذشته، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. از این میان 121 تن مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند. در حال حاضر در مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل، 164 طفل با تخلف مختلف از قانون، به سر می‌برند؛ در این میان، 26 تن از آنان، مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند.  

 

***

نشانی: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست چپ

نشانی برقی: aman.reazat@gmail.com/aman.riazat@moj.gov.af

شماره تماس: 00 93 783117080