اطلاعیه فوری

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

وزارت عدلیه: پنج‌شنبه 22 حمل 1398

به اطلاع تمامی نهادهای اجتماعی مقیم ولایت کابل که از طریق وزارت عدلیه جواز فعالیت اخذ نموده اند و فعالیت‌های خویش را به موقع به وزارت گزارش داده اند، رسانیده می‌شود که پس از برگزاری انتخابات میان هم، 25 تن از نماینده‌های شان را از تاریخ 22 الی 24 حمل 1398، رسماً به وزارت عدلیه معرفی و اعزام نمایند تا از طریق این اداره، برای اشتراک در لویه جرگه مشورتی صلح معرفی گردند.

***

 

نشانی: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست چپ

نشانی برقی: aman.reazat@gmail.com/aman.riazat@moj.gov.af

شماره تماس: 00 93 783117080