از تعهد تا عمل

فرهاد

بزرگی جهان به گفتار نیست

دو صد گفته به نیمه کردار نیست

معاون سخنگوی ریاست جمهوری در گفتگوی با خبرنگار طلوع اظهار داشت سال جاری سال پرداختن به صلح و دیگر برنامه های بزرگ اقتصادی امنیتی و سیاسی خواهد بود افزود حکومت به ویژه رئیس جمهور در فصل زمستان تلاش ها را در این بخش شدت خواهد داد. وی میگوید هراس افگنان در سال گذشته میلادی تصمیم داشتند افغانستان را به دو بخش جغرافیای سیاسی جداگانه مبدل سازند و حالا فرصت آن رسیده که تمرکز بیشتر بالای موضوعات اقتصادی باشد و در کنار آن از مذاکرات صلح به عنوان اولیت برنامه کاری میتوان یاد نمود.

شورای صلح به گفتگوی صلح خوشبین بوده مذاکرات را با هراس افگنان بیرونی ممکن ندانسته می افزاید که آنها نه هویت دارند نه ادرس.! این سخنان زمانی زده میشود اسنادی را طلوع نیوز به دست آورده که از صد ها مکاتب و هزاران دانش آموز خیالی پرده برداشته است.

طلوع نیوز به گزارش هیاتی دست یافته که برای بررسی چگونگی مکاتب های خیالی و حیف و میل پیمانها در وزارت معارف از سوی رئیس جمهور تعیین شده این گزارش از صد ها مکاتب و هزاران دانش آموزان خیالی پرده برداشته است. در گزارش موضوعات ذیل به نشر رسیده است.

یک جوان که در کابل حمله انتحاری را انجام داده بود نیز به عنوان آموزگار شامل تشکیلات وزارت معارف بوده و تنخواهش حیف و میل شده. ریاست پلان وزارت معارف شمار مکتب های غیر فعال را در ولایت کندهار 158 ریاست معارف کندهار 150 ریاست امنیت ولایت متذکره 149 گفته اند در حالیکه یافته های هیئت از بسته بودن 224 مکاتب را در کندهار نشان میدهند.

در بخش دیگر گزارش از موجودیت هزاران فرد خیالی در تشکیل بیش از 260 هزار آموزگار در مکتب های کشور سخن گفته شده است. در گزارش آمده است که آموزگاران خیالی بیش از چهل هزار تن بوده اند به عنوان اجیر و پیمانکار ظاهراً با وزارت معارف همکاری داشته اند. مسئولان وزارت معارف در زمان فاروق وردک شمار دانش آموزان را در کشور یازده میلیون گفته بودند و در گزارش هیات از نه ملیون دانش آموزان در مکاتب کشور تایید شده می افزایند که از این میان تنها هشت میلیون نفر به درس های شان حاضر میشوند در بخش دیگر آن از یک هزار پروژه های نا تمام که وزارت معارف آنرا تمام شده اعلان کرده بود و اختلاس های میلیون دالری در چاپ کتاب های درسی گفته شده در گزارش آمده از جمله یک صد و ده پروژه که بیشتر هزینه پرداخته شده از سال 1386 هجری خورشیدی تا کنون نا تمام مانده و بخش بزرگی از کتاب های که با درخواست فوری وزارت معارف چاپ شده بودند سالهاست در انبارهای این وزارت پوسیده اند با دادن تنخواه هنگفت مانند پانزده هزار دالر به شماری از افراد به عنوان مشاور نیز انتقاد شده.

بین سال های 1392 – 1394 هجری شمسی سه صد و چهل نفر از پول که به صد میلیون دالر میرسد معاش گرفته اند در حالیکه بسیاری از این افراد فارغان صنف دوازدهم بوده اند. دادن بورسیه ها به افراد دلخواه، حضور افراد غیر حرفوی در همایش ها راه اندازی و دوره های آموزشی خیالی در ولایت ها، به کرایه گرفتن مکان ها ظاهرا برای مکاتب با پول گزاف بخش دیگر از این گزارش میباشد.

مردم میگویند گزارشات فوق ثابت میسازد به نسبت موجودیت عاملین متهم به فساد که در داخل و خارج از ارگ به قدرت تکیه زده اند رئیس جمهور نباید سال جاری را سال بزرگ پرداختن به صلح و برنامه بزرگ اقتصادی امنیتی و سیاسی بخواند می افزایند با موجودیت گروه های آلوده متهم به فساد، غاضبین میلیونها جریب زمین، غارت گران به ارزش هزاران میلیارد دالر، ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم حیف و میل هشتاد فیصد نود میلیارد دالر که زیر نام کمک به کشور ما سرازیر شد قاچاقیران سنگ های قیمتی آثار باستانی، قانون ستیزان، مردم ستیزان، فرهنگ ستیزان، زن ستیزان، مافیای مواد مخدر، اقتصادی صاحبان سرمایه های جنگی، غیر مشروع، عاملین فساد گسترده، دامن زدن خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی در قدرت نمیتوان به اهداف فوق دستیاب شد!

یک تن از مقام های وزارت خارجه پاکستان به تاریخ 11/10/1394 اظهار داشت قرار است در ماه روان میلادی یک نشست چهار جانبه مقام های افغان، پاکستانی، امریکایی و چینایی در اسلام آباد برگزار خواهد شد تا چهار چوب از سرگیری گفتگوهای صلح میان کابل و طالبان را برجسته سازند!

این سخنان زمانی گفته میشود خیر الله معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان سه روز قبل از گفته های سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته بود بعد از آمدن راحیل شریف برای برگزاری این نشست توافق شده که در نخستین روز های جنوری سال 2016 میلادی در کابل برگزار گردد. مردم ما میگویند از این که سران نظامیان در تعهدات خویش صادق نبودند حالا نیز میخواهند فیصله قبلی را کمرنگ سازند تا بتوانند فشارهای بیشتری را بخاطر تحمیل گروه های عقب گرد بالای دولت افغانستان وارد نمایند می افزایند سران نظامی پاکستان زمانی به تامین صلح، ثبات واقعی تن میدهند که فشارهای اقتصادی، مالی، نظامی، سیاسی بالای تمویل و تسلیح کننده گان هراس افگنان که در ده ها هزار لانه های تروریزم در ان طرف خط دیورند آموزش پرورش داده میشوند. به صورت واقعی وارد مبارزه جدی بر ضد هراس افگنان، غاضبین میلیونها جریب زمین، قانون ستیزان مافیای مواد مخدر اقتصادی و عاملین فساد آغاز از مداخله صریح ادارات استخبارات کشورهای منطقه و جهان بر ضد کشور و مردم ما جریان دارد جلوگیری به عمل آید.

خلاصه اینکه دشواری های فوق ثابت میسازد که صرف به تعهدات نمیتوان صلح و ثبات را در کشور تامین و راهبردهای بزرگ از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی را در جامعه عملی ساخت زیرا که انجام کارهای فوق به اراده قوی، دانش مسلکی، صداقت، شایسته گی طرح راهبرد های علمی، انطباقی و اراده قاطع نیاز داشته با موجودیت افراد و گروه های فوق نباید انتظار همچو یک مدیریت سالم و کارایی را انتظار داشت.