ادعا ها ، پرسش ها ، وراه حل ها؟؟؟؟

 دکتور طاووس وردگ
در کشور ها اشغال شده مانند افغانستان هميشه در طول تاريخ براي مردمان اصلي کشور حق واجازه کار مطابق ميل شان به خاطر بهبود زندګي مردم از طرف کشور هاي اشغالي هيچموقع داده نمي شود ، در پهلوي اين همسايه هاي ما ( پاکستان – ايران – سه کشور شمالي آسياي ميانه و کشور هاي فرامنطقوي مانند عربها در کل ، هندوستان ، روسيه و چين )، نيز براي خود اجازه مي دهند که در کشور ما افغانستان به شکل از اشکال منافع و سياست هاي غرض آلود شان را به پيش ببرند و به اين طريق صفوف مخالفين ودشمنان رژيم هاي دست نشانده را.زير فشار هاي امنيتي ، اقتصادي ، کلتوري وفرهنګي قرار دهند ، واژه ها و اصطلاهات مختلف را در زبان هاي رسمي کشور قصدا پيچکاري مي نمايند که دربين مردم سبب اختلافات مي شوند ؟؟؟
 در پهلوي اين  سفارت هاي اشغالګران از طريق  افغانهاي کارمند خويش در درون پايتخت به لابي ګري سياسيون فتنه ګر ، سياسيون افراطي ، قاتلين و ادمکشان حرفوي ، مخصوصا انهاي که احتياج به سرمايه دار شدن ، احتياج به رهبر شدن ، مانند ( سياف ، اسماعيل هراتي ، يونس قانوني ، امرالله صالح ، بسمالله محمدي ، ضيا مسعود ، لطيف پدرام ، ولي مسعود ، حکمتيار ، حاجي محمد محقق ، خليلي ، اکبري ، فاطمي ، محسني ، صبغت الله مجددي ، بچه پير ګيلاني. )، و بسيار زياد ديګر را شما به آن علاوه نماييد را دارند. از طرف سفراي کشور هاي خارجي به حيث بهترين مهره هاي ( آشوبګر  – فتنه ګر – جاوسوس – مداخله ګر – تروريست – سبوتاژ ګر)، در امورات امنيتي ، اقتصادي – در درون کشور تحت نام محافظين  و حمايت کننده هاي ديموکراسي در احزاب و نهاد هاي مدني. در مهره هاي مهم دولتي جا بجا مي نمايند تا بطور مستدام ازين مهره ها در کار و اداره حکومت هاي تحت رهبري اشغالګران (، رهبران شاه شجاعي )، مداخله نمايند و براي رهبران حکومت وحشت ملي خود مختاري و استقلاليت در کار نه دهند ، زيرا اشغالګران براي نوسازي و باز سازي افغانستان نه آمدن و هر ګز خواهان ترقي و انکشاف سريع کشور ما نيستند ، در ۱۷ سال اشغال يک بند برق بزرګ – يک فابريکه بزرګ – يک پروژه بزرګ زير بناايي مانند کاناليزاسيون شهر کابل ويا اسکان مجدد محاجرين را روي دست نه ګرفتند ، بر عکس بالاي رهبران حکومت هاي مجاهدين بيسيواد ( بازار آزاد )، را قبولاندند که براي مردم ما زهر سيانايت است ، اقتصاد دان ها اين مسايل  را خوب مي فهمند ؟؟
پر سش ديګر اين است که ريش سفيدان ، روحانيون ، ملا ها ، احزاب اسلامي و چپي ، سيد هاي هزاره و بزرګان اقوام  در راس شان اشغالګران ( دين اسلام را به حيث سلاح بسيار  ارزان ومفت و خطر ناک ، زنند ، توطيګر ، در مقابل آزادي – تحصيل و کار زنان در حاکميت شان استفاده کردند که باعث خشونت جدي عليه زنان شد ؟؟؟
از کته ګوري بالا پرسان کنيد که چرا ظاهر شاه – داودخان – رهبران رژيم مترقي خلق – را در مورد آزادي ، تحصيل و کار زنان ، در همه عرصه ها به شمول هنرمندان زن مورد تاييد مردمان کشور بودند وروي لوچ به مدارس و پوهنتون ها ودفاتر مي رفتند و امروز در حاکميت مجاهدين تحت نام حجاب هزار يک نوع لباس سر زنان کشور ديکته مي شوند ؟؟
سوال از طرفداران حجاب اين است که ( موي زن – روي زن – دستان و انګشتان زن ، که انواع پودر زده ، رنګ ناخن استعمال کرده ، لباس هاي سکس پوشيده  ، توجه مرد ها را جلب مي کند ؟؟ يا يک دستمال کوچک بالاي نيم سر شان ، ويا حجاب که فقط دو چشم بسيار ابرو ها جور کردګي و مسکرا زدګي معلوم مي شود به نظر تان حجاب است ؟؟ به نظر من زن که در پرده تلويزيون نمايان شد ودر انجا يک قسمت وجودش. نمايان شد ، اين را ملا چي مي ګويد ، براي حل بسيار موضوعات در کشور ما ضروري و لازمي است که رژيم. سيکولار )، در افغانستان. رايج ګردد و نصف مشکلات کشور حل خواهند شد ؟؟؟
ادعاي اين که کشور را يک نفر رهبري مي کند ( اشرف غني )، ادعاي اين که بعضي وزرا به قصه اوامر و فرامين ريس عبدالله نيست ، ادعاي اين که تمام پوست ها را پشتون هااشغال کرده؟؟ باز سوال از همان نمايندګان مزدور واجنت که قبلا نام ګرفتم ، آيا ۵۰ در ۵۰ کابينه ، والي ها و سفرا تقسيم نيست ؟؟ آيا ۱۲ نفر صرف پنجشيري در حکومت وزير نيست ؟؟ آيا صرف ( پشتون طالب و يا داعش است )، ؟؟؟ پس در بدخشان – در هرات – در شمال کشور مزار و فارياب و غور وبادغيس نيز پشتون ها است ؟؟ بناا چرا اکثريت فارسي زبانان اين اقليت کوچک  طالب و يا داعش را نابود نمي سازند ؟؟؟
مي ګويند فساد اداري زياد است ؟؟ شما بګوييد که شير پور محل تاريخي وطن را مارشال فهيم توزيع وترکه نه کرد ؟؟ دشت چمتله را رباني و سياف به رهبري سياف  و ممتاز تقسيم ونه فروخت ؟؟  مي ګويند چطور موتر انتحاري تا مرکز شهر داخل شد؟؟؟
هموطنان عزيز ببينيد ، چشمان تان را باز کنيد ؟؟ اين مشکلات ودها مشکلات به اين حرج ومرج و مظاهرات حل نمي شود  راه وچاره اساسي. به کار است ، در سطح کشور از الف تا يا   به خانه تکاني ضرورت است .
چي بايد کرد ؟؟؟ راه حل اساسي کدام است ؟؟
لويه جرګه اضطراري را فورا دعوت نماييد ودر ان براي سه روز متواتر  اين مواد تصويب نماييد ؟
۱- براي مدت معين سستم رياستي را تصويب نماييد ،. ريس جمهور موقت  تعين. نماييد که مربوط احزاب جهادي نه باشد ؟
۲- به هيچ وجه وزرا ، والها ، معين ها ، سفرا ، قوماندان ها در تمام قدمه هاي  قواي مسلح به هدايت و يا امر وفرمايش رهبران تنظيم هاي ۱۵ ګانه تعين وتقرر حاصل نه نماييد ،  تمام تعينات بايدبه اساس تحصيل – مسلکي بودن – سابقه
کاري- پاکي ، صورت ګيرد ؟
۳- تمام معادن فورا ملي اعلان. واز طرف يک قواي امنيتي.( ۳۰۰۰۰ )، نفري محافظت – استخراج – و به محل پروسس انتقال داده شود – البته  به رهنمايي. انجينران وزارت معدن وامنيت ملي ؟
۴- دوره مکلفيت. دوساله عسکري. را فورا تصويب نماييد ؟؟
۵- قواي مسلح را مطابق مقتضيات. شرايط و موازنه همسايه هااکمال نماييد ؟؟
۶- قواي اشغالګر را از کشور به شمول مشاورين خارج نماييد ؟؟
۷- سيستم ۵ حزبي را مروج بسازيد ( ۵ حزب. ياجبحه )، تشکيل شود ، متباقي احزاب لغو اعلان ګردد ؟؟
اګر اين موضوعات تطبيق شد وضعيت کشور خوب مي شود ، در غير ان به نوبت منتظر مرګ تدريجي باشيد ؟؟