اخگر خاورستان بار سفر بست از این خاکستان

بنام خدا

اسدالله جعفری

شاید هیچ فردی از اهل قلم ومطالعه ای را در افغانستان و کشور ایران و پاکستان نتوان یافت که با نام قسیم اخگر آشنا نباشد و از او سخنی  نشنیده باشد.

اما علی رغم این حضور فرهنگی در اقلیم جان جویندگان حق واندیشه وران پژوهنده، قصمت قسیم اخگر این بود که ناشناخته بماند و با فقر و در گمنامی اخگر شب های دیجور گردد و خنجر بر حنجر استبداد نهد و افق آزادی را شفق نشاند و مصلح مشفق باشد.

او آزاده مردی بود که آزادی در رگ رگ جانش ودر شراشر وجودش آبشارگون شراره داشت.

اگر قسیم اگر هیچ سخنی نگفته بود وکلمه ی ننوشته باشد، همان آزادگی وپارساگونه زیستنش تفسیر روشن وگویا از آزادی خواهی اوبود.

یکی ازبرجستگی های بارز اخگر آزادگی او در حوزه معرفت شناسی بود.

اخگر بحق یک روشنفکر دینی وملی بود. درست است که اخگر درس خوانده حوزه علمیه قم ونجف ودانشگاه های مشهور جهان نبود، اما با تعلیم خودبنیاد و عقل خداداد و ذهن وقاد و سینه پرسوز و اندیشه روشن و چشم شبنم زده  در سپیده دم اندیشه که داشت انسان بالغ و بلیغ بود.

امروزه بسیاری از روشنفکر نمایان حوزه علمیه قم که دو زیسته های حوزه ودانشگاه هستند وبه افغانستان برگشته اند برای اثبات روشنفکر بودن خود با دین و اندیشه های دینی و مظهر عالی اندیشه های دینی عصر یعنی ولایت فقیه، مخالفت می کنند و این در صورتی هست که همین روشنفکر نمایان مخالف دین و اندیشه های بالیده در حوزه های علمیه، خودشان با همان بودجه حوزه ها و اندیشه های  دینی به این مراحل از سواد رسیده اند و به قول معروف نمک خورده نمکدان شکسته اند.

قسیم اخگر  دو دهه قبل که در ایران حضور داشت و حضور او همزمان بود با حاکمیت مطلق اندیشه  ولایت فقیه در  مراکز آموزشی ایران و گروه های جهادی افغانستانی مستقر در ایران.

اما اخگر در همان جوفرهنگی حاکمیت مطلق اندیشه ولایت فقیه، اندیشه ولایت فقیه و راهکار های برخواسته از آن را نقد می کرد و همین باعث اخراج او از ایران شد.

ولی او با اخراج از ایران، آزاد اندیشی واندیشیدن برای اندیشیدن را عقال عقد نبست و چون دو زیسته های امروزه  از نام و نان را به ننگ نیالود ومروت پیشه کرد و همچنان و حق براساس تحقیق و تدقیق گفت.

آنچه برای من اخگر را اخگر کرد و برای او بسیار حرمت قائل بودم و بر این باورم که اخگر در افغانستان بی نظیر و بی بدیل و بی  همانند و یکدانه بود و او تنها کسی بود که گوهر وجودش را گوهرین نگهداشت وسنگی بر گوهر وجود کسی نزد.

یادش گرامی، خدایش ازاو راضی، و او در رضوان حق جاودان باد.

(( انا لله و انا الیه راجعون ))
در اینجا لازم است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک را خدمت خانواده محمد قسیم اخگر نویسنده و پژوهشگر معروف افغانستان تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحوم و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم
روحش شاد و یادش گرامی باد

حمیرا ایوبی نماینده منتخب مردم در ولسی جرگه