قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

فضای عشق

رسول پویان

بـاز سـرو نـاز در مـیـدان جـولان می کند

بید و شـمشـاد و صنوبر را حیران می کند

دسته دسته گل بـه دامن کـرده از باغ خیال

محفل ساز وطرب را چون گلستان می کند

بـر لـب جـو انــتظـار نـوبهــاران می کَـشد

آرزوی وعـده یی در زیـــر بـاران می کند

وصل دلها را به محفل در سخن می آورد

با دل مسـتانـه یی تا عـهــد و پیمان می کند

از کتاب شهـر عشـق دل اگـر خوانـد غـزل

بزم دوستی را پر از شادی وارمان می کند

خـانـۀ دل را کـنـد محـرمسـرای چـشـم یـار

پرتو خورشید دل، شب را چراغان می کند

با خرام و عشـوه و رقصِ اشارتهای چشم

رازهــایـی پـیـش روی دل نمــایـان می کند

آنقـدر امـواج اقـیانـوس چشمانـش رهـاسـت

دم بـه دم سیلاب می بـارد و توفـان می کند

بـاغ گیسـوی زرافـشانش سـنبل پـرور است

مشک وعنبر درفضای عشق افشان می کند

دل به زیر خنجر جور و جفا شـد قاش قاش

مـرهــمِ لطـف و وفـای یـار درمـان می کند

از دهـان غـنـچـۀ خـنــدان شـنـیـدم بـار بـار

این دل دیـوانـه را در حجله مهـمان می کند

یـارِ جـانـی را در آغــوش محـبـت می کَشد

خاطـر بـدخـواه جـانـان را پـریشان می کند

عـشـق را زیـب تمـدن کـرده بـا کلک هـنـر

باغ تاریخ وطـن را رشک رضوان می کند

گرچه ویروس کرونا کـرده انسان را غمین

نغمه وبیت وغزل سرمست وشادان می کند

18/2/2021