اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

چرا نظام سیاسی دهه‌ی شصت در افغانستان مؤفق و نظام…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک…

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز…

نجات افغانستان از شر تروریسم و یک جنگ نیابتی دیگر

نویسنده: مهرالدین مشید       طرح ها و راهکار ها و درازراۀ…

یاداشت

 نامه سر گشاده که از طرف  تعداداز  متخصصین  ، مدافعان افغانستان…

مسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ما

انجنیرفضل احمد افغان.               …

مام وطن

دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن  یا که…

آیا افول امریکا قابل تصوراست؟

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      ایالات متحده ی امریکا ازاولین سال‌های…

«
»

ضرورت ایجاد تشکل های قدرتمند سیاسی ــ نظامی

         نوشته ی : اسماعیل فروغی

        افغانستان ومردمِ جان به لب رسیده اش ، امروزبیشترازهرزمان دیگر به یک تشکل منسجمِ مردمی، به یک جبهه ی قویِ متحد آزادیبخش و به یک رهبرشجاع ، مقتدروصادق نیازمند است ــ به تشکلی و رهبری که مبارزات عادلانه ودادخواهانه ی تاریخیِ مردم را برای آزادی افغانستان ازچنگ تروریزم دینی ــ قومی طالبان ، صادقانه و شجاعانه رهبری کرده و افغانستان را ازدام وحشت وشرارت طالبی رهایی بخشد .

     یک و نیم سال تسلط جابرانه وجاهلانه ی طالبان برسرنوشت افغانستان به ما ثابت کرد که مردم تحت ستم افغانستان امروزقبل ازهمه به سازمان ها واحزاب سیاسی برنامه محورو واقعاً مردمی ــ انقلابی نیازمند اند ــ به سازمان های سیاسی ــ نظامی ای که جنگیدن علیه تروریستان ( ازچریکی تا جبهه ای) را ، خیزش خلقها دربرابرشرارت  و مبارزات پیگیرفرهنگی ــ تبلیغاتی را درسرخط خواستها و مبارزات آزادیخواهانه ی شان قرار داده باشند .

     حقایق نشان می دهد که ایالات متحده ی امریکا وهمراهان غربی اش طی بیست سال حضورنامیمون شان درافغانستان ، با کُشتن روح استقلال طلبی ، دادخواهی و پرخاش دروجود تمام مردم ــ بخصوص جوانان ما و با به کارگیری ترفندهای گونه گون ، ازایجاد سازمان ها و تشکل های واقعاً مردمی جلوگیری نمودند . آنان آگاهانه با براه انداختن صدها برنامه ی تبلیغاتی اغواگرانه وفریبنده ــ ازایجاد رسانه های پرزرق و برق تلویزیونی و رادیویی وپخش برنامه های بی محتوا تا ترویج فرهنگ منحط غرب وعلاقمند کردن مفرط تمام اقشاروطبقات به دالرامریکایی ، زبان و فرهنگ غربی ؛ مردم را چنان مصروف نگهداشتند که کسی مجال فکرکردن درباره ی منافع ملی کشورو ایجاد تشکل های برنامه محورِمردمی نداشته باشد.

     ایجاد ده ها حزب وسازمان سیاسی زیرنام های آزادی ، دموکراسی ،جامعه ی مدنی ،حقوق بشر وغیره برای فریب اذهان عامه وجلوگیری ازایجاد وشکل گیری سازمان های مردمی و برنامه محور، از زمره ی همان نقشه های عمده ی ازقبل طرحریزی شده ی امریکاییان بود که درپهلوی سایراقدامات اغواگرانه ی شان ، برای هموارکردن بسترگرم امروزبرای طالبان به انجام رساندند . 

    ــ درشرایط و وضعیت کنونی که نظام طالبانی زنان را چنان خصمانه نشانه گرفته است ، هرگاه ما یک تشکل برنامه محورِمردمی ــ انقلابی می داشتیم ؛ بی تردید زنان شجاع کشورما تنها رها نشده و رستاخیزبی مانند شان ، قادرمی شد تا کاخ لرزان تروریستان دینی ــ قومی را ازبنیاد فرو بریزاند !

   ــ درچنین وضعیتی که طالبانِ وزیرستانی وجنوبی ، با زوروجبرباشنده گان بومی شمال و مرکز افغانستان را ازخانه های شان بیرون می کنند ، هرگاه ما یک تشکل مردمی ــ انقلابی می داشتیم ؛ بدون شک آسیب دیده گان شمال ومرکزافغانستان می توانستند همچون قهرمانانی شکست ناپذیردربرابردیوطالبان ایستاده و تروریستان سیاهدل و سیاهکاررا به خاستگاه اصلی شان که جهنم باشد ، بفرستند !

    ــ و بالاخره اگرما یک تشکل مردمیِ برنامه محورویک رهبرمدبر، شجاع و صادق می داشتیم ، هیچ گاهی یک گروه تندرو مذهبی ــ قومی توان این را نمی یافت تا عزت ، هنر، فرهنگ ، تاریخ و حقوق اولیه ی تمام اقوام را زیرپاکرده ، نیمه ی پیکر ما         ( خواهران و مادران ) ما را ازجامعه حذف نمایند .! 

     این دلایل و شواهد بما واضح می سازد که درچونین وضعیت حساس ، ایجاد سازمان ها وتشکل های برنامه محورمردمی ــ انقلابی وایجاد جبهه ی نیرومند رهایی بخش در برابرشرارت وجهالت طالبی، تنها راه نجات وطن ازاینهمه مصایب تلخ است و بس . 

     باید همه ی جوانان ما در یک تشکلی واحد ــ به گرد یک جبهه ی متحد آزادیبخش گِردآمده ، صداهای شانرا به فریاد مبدل سازند ــ به فریادی رهایی بخش !