هشداری که باید جدی گرفت؛ انسانیت در خطر جدی است!

گزارش سازمان ملل متحد که به دست خبرگزاری فرانسه رسیده…

دلایل مذاکره صلح طالبان با آمریکا

محمد روحی کارشناس مسائل شرق آسیا مقدمهیکی از راهبرد‌های…

نقش ترکیه در افغانستان

رابطه افغانستان و امپراتوری عثمانی و بعداً ترکیه ریشه در…

پدر

ای که جاری در رگ و جانم‌ پدر  احترام ات جز‌…

الماس سخن

رسول پویان دل شده ازدردهجران ریش ریش وتار تار کی برآید مهر…

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز جهانی پناهده

۲۰ جون ۲۰۲۱ امروز بیستم جون ، روز بین المللی پناهنده…

هیولای پاکستان ـ اَبَرغول امریکا ـ فرانکنشتاین حنا...

محمد عالم افتخار «...وقتی تاریخ نوشته شود، گفته خواهد شد که…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:  قسمت نهم قوهٔ قضائیهٔ أفغانستان علی الرغم تسجیل…

ضرورت تاريخي بسيج ملي!

عبدالاحمد فیض دربحبوحه موافقتنامه دروغين صلح ميان واشنگتن وطالبان وهمچنان آغاز…

سوگ نامه ای در رثای غروب خورشید

نویسنده: مهرالدین مشید به مناسبت سالیاد و فات استاد وجودی از غروب…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم: قسمت هشتم  استقلال واقعی قوهٔ قضائیه مطابق تضمین…

زندگی خصوصی کارل مارکس چگونه می گذشت؟

ترجمه – رضا نافعی  فرستنده: حسین تلاش “پل لافارگ” (1842-1911) سوسیالیست  فرانسوی،…

فارسی ستیزی یا فارسی دوستی

نوشته: دکتر حمیدالله مفید نخست بنگریم که فارسی ستیزی چیست: فارسی ستیزی…

عدل و مساوات

رسول پویان وطن که صحنۀ بازیگران صدرنگ است درام و فیلم و…

طالبان را فقط با زور میتوان شکست داد

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      تحویلدهی پیهم پاسگاه ها وبیزهای…

آتاکسی و یا عدم تعادل 

اگر میخواهید بیشتر عمر کنید، ایستاد شدن بالای یک پا…

نجات وطن ضرورت تاریخی مبرم وتاخیر ناپذیر…

در افغانستان هر روزیکه میگذرد اوضاع بسوی بحران عمیق وخطرناک…

شمارۀ 64 سوسیالیسم کارگری

شمارۀ 64 سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری…

تروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب

(قسمت اول) کایریلوس پاپاستاورو/ آمادور نویدی تروتسکیسم جریانی فرصت‌طلب در جنبش کارگری است،…

«
»

شوق همدلی

رسول پویان

جانا بیا که در دل و در دیـده جا کنم

شـرط وفـا و مهــر و محـبت ادا کنم

در بیکـرانـه کـشـور دل آورم تـو را

سلطان قلب و حاکـم و فـرمانروا کنم

عشق ووصال تاکه شودزنده درجهان

اخـلاص را زمـیـنـۀ عـهـد و وفـا کنم

ازدوستی وعشق وخرد درفضای دل

دنـیــای پـرمحـبت و نیکی بـه پـا کنم

با یار همزبان دل وجان دهـم و لیک

بیگانـه را بــه لطـف و کـرم آشنا کنم

با شـوق همدلی بـه تمنای وصـل یـار

کلک هـنــر ز رنگ تـمـدن حـنـا کنم

بیت وغزل ز چشمۀ دل موج میزند

لـبهــای دلــربــای ورا پــرنــوا کنم

از رشته هـای دل بتنم اطلس و چکن

تا سـرو ناز دل بـه چمن خوشنما کنم

داغی که ازشرارۀ هجران به دل فتاد

بـا شـــربـتِ انـــارِ لـبـــــانی دوا کنم

گـر پـا نهد بـه نـاز به چشمان منتظر

دل را برای حـرمت جانـان سـرا کنم

با دلبر و عـزیــز دلی در کـنـار بحر

دروازه هــای قـلــب طبـیـعـت وا کنم

فـرهنگ باسـتانی دلهـای شـیـفتـه را

خورشـید عصر تازه یی در آسـیا کنم

ویران کنم زریشه طلسمات مصنوعی

مرغان خسته را ز قـفس هـا رها کنم

افـراطیت که طالـب و داعش پـرورد

شیطان را هـلاک بـه چـوب خـدا کنم

افرشتگان که منبع عشق و محبت اند

دیـوان زشـت را بـه جهان رسـوا کنم

6/5/2021