نمیدانم چه هستید ؟؛

نمیدانم چه هستید و ولی اینقدْر میدانم که نی از نسل…

لشکرکشی بی پیشینه ی طالبان برشمال

  نوشته ی : اسماعیل فروغی       هجوم هزاران جنگجوی طالب ازچهارسو برپنجشیرواندراب…

بازهم اخبار جنگ وکشتار فرزندان مردم 

با سقوط نظام جمهوری اسلامی بدست طالبان ارایش ساسی ،…

لشکر‌کشی جنایت بار طالبان به پنجشیر و اندراب ها

نویسنده: مهرالدین مشیدطالبان پاسخ جنایات شان را زود خواهند گرفت لشکر…

مادر

                               در شعله های کینه زنان را بسوختند                                 چشم پسرندید که این…

افسانه جوانمرد قصاب

نوشته کریم پوپل در ولسوالی بلخ شریف زیارت وجود دارد که…

استقبال از محب در دانشگاه اکسفورد!

با وجود مخالفت شمار زیادی از افغانهای مقیم در بریتانیا…

قاتلان زن ستیز

رسول پویان صلح ننگین قطر بیداد کرد قتل عـام خلق را بنیاد…

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بنام خداوند حق و عدالت هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان…

از شمس النهار تا نشريه شريعت طالبان

میرعبدالواحد سادات 1 افغانستان در شرق و اسيا در رديف محدود…

گروهِ بی سر و پا

گروهِ بیخرد و وحشی و خونخوارهء بس خوشی از مردم ما…

Taliban Extends their Survival through Spreading Terror and Continuation of…

Fateh Sami (written, edited & translated) Date: 8/05/2021 Afghanistan is a Safe…

زندان چادر

زندان چادری مگو طالب حجاب زن خورشید کی نهان بشود در…

فر مان چادرى

نوشته نذير ظفر خيزد   تعفن   از سر  فرمان …

مادر

مادر، تویی هماره به فکر بقای من در زندگی تو خوبترین…

زن ستیزها

در تقبیح از عمل غیر انسانی و زن ستیزانهء گروه…

سکوت جهانیان و رنج های بی پایان خبرنگاران افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشیدطالبان دشمنان انسان و انسانیت و دشمنان آزادی…

جاسوس

ملا انصاری و فتوای ختنه ء  بار دوم برای جوانان…

درباره لنین و بلشویک‌ها

روسیه در سایه: هِربرت جورج وِلز/ آمادور نویدی «من به کتاب چهارده…

نوستالژی انقلاب در عصر انقلاب هراسی 

انقلاب،- شورش، کودتا، یا آینده گذشته مذهبی نیست. آرام بختیاری انقلاب شکل…

«
»

درنگی بر بی حرمتی جوبایدن به مردم با شهامت افغانستان

۲۰۲۲/۰۱/۲۴ پایمرد جمشید

پدران ما افغانان گفته اند (سرشاخ پرمیوه برزمین) آقای بایدن نه به مقام خود نه به ملت بزرگی که

برشانه های آنها بزور  کامپنی های چپاولگر نظامی حکومت میکند، ونه به دیگر ملتها حرمت و عزت قایل  

است و از اینکه امپراطوری خون و آتش امریکا در حال ذوال است این پیر کهنه کار  وحشت گرفته و قبل برآنکه

بسنجد که چه میگوید و از مردم افغانستان معذرت خواهی کند، به تأریخ و هویت ملت بخون نشسته ما بی حرمتی

میکند.

آقای بایدن یاد فراموشی( السهایمر) پیدا کرده و از این جهت فراموش کرده است که پیشنیان او و خودش از این مقامی

که بر آن تکیه زده اند جنگهای غارتگرانه را در سراسر جهان رهبری کرده و به خاطر غارت منابع کشورهای

دیگر چه فجایع ضد بشری را که انجام نداده اند، اینها فکر میکنند که مردم جهان عقل وفراست ندارند و چشم وگوش

شان کور وکر است. فکر میکنم آقای بایدن از تأریخ جهان و کشور های آزادیخواه یا آگاهی ندارد یا خود را به

نادانی میزند، بدین جهت لازم است یک کمی افغانستان را در آینهٔ گذشته و حال به تصویر بکشیم .

آقای جو بایدن! افغانستان اولین کشوری بود که مردم شجاع این سرزمین بحیث ملت واحد دست استعماری پدران

انگلیسی شما را که آفتاب در قلمرو تحت تسلط شان غروب نمی کرد یک قرن قبل در 1919شکستانده است، معلوم

میشود که آن دردها به جان شما سرایت کرده و تا الحال از آن جهت درد میکشید و هزیان میگوید .

آقای بایدن ! مردم افغانستان تاریخ پنجهزار ساله دارند، مردم این سرزمین معماران تمدن باختر و گندهارا میباشند،

اگر چه در گذشته های دور و ادوار مختلف در این منطقه از جهان نیز چون سایر مناطق نسبت موجودیت نظامهای

کالاسیک دودمانی و دینی قلمرو با ثبات وجود نداشت، اما شاهنامه از سلسله دولتهای قدیم افغانستان بنام پیشدادی

وکیانی (کوانی) سخن میزند وهزارسال قبل از میلاد در سرود های رکویدا در اوستا از این مردمان با شهامت سخن

گفته شده، مردمان دلیر این خطه امپراطوری های بزرگ ونیرومند تشکیل و فتوحات بزرگی انجام داده اند که تاریخ

دورانهای امپراطوری غزنویان 998 م را به خاطر میاورد. بعداً امپراطوری هوتکیان در 1709 حدود 20 سال

بر سرزمینها پارسهای ایران حکومت داشته اند، تأریخ امپراطوری درانی (احمدشاه بابا 1747)رابه حافظه دارد

واز آن تاریخ به بعد مردم جهان افغانستان را با داشتن دولت مقتدر بیشتر از پیش میشناسند، دولت درانی تحت قیادت احمد شا بابا در 1756بر دهلی حاکم گردید، در افغانستان قبل از جنگ جهانی اول از 1880 با بقدرت رسیدن

امیر عبدالرحمن خان دولت مرکزی و مستقل که دارای قلمرو و تمامیت ارضی مشخص بود ایجاد گردید، و ملت

واحد ! افغانستان در نتیجه سه جنگ 1838-1878-1919 استقالال خود را از دولت استعماری انگلیس که آفتاب

در سرزمینهای تحت سیطره اش غروب نمیکرد به دست آورد و تحت زعامت شاه امان ا لله خان در سال 1919

پروسه تاسیس و تکوین دولت مدرن انجام گردید، افغانستان در 1923 بحیث (دولت ملت ) مدرن به عضو یت ملل

متحد شامل گردید در حالی که طفل حرامی انگلستان( پاکستان ) در 1947 از بدنه هندوستان جدا ساخته شد و 25

سال بعد از عضویت افغانستان، به ملل متحد راه یافت، سرزمین ایران در 1935 بنام ایران شناخته شد در حالی که

افغانستان در سال1747 بنام افغانستان مسمی گردید، افغانستان در1923 دارای قانون اساسی بود در حالیکه،

پاکستان در1956 ایران در 1966دارای قانون اساسی گردید. قدامت مردمان دارای، زبان، ادیان تأریخ علم و

فرهنگ مشترک و متحد افغانستان را میتوان در قهرمانی نیاکان این سرزمین و در مجسمه های بودا در بامیان که 

توسط دست پرورده های شما ) طالبان( نابود گردید و در ولایت غزنی افغانستان که ملل متحد در سال 2015 این

ولایت را بحیث مرکز فرهنگی جهان اسلام شناخته است مشاهده کرد.

آقای بایدن پوپلیست حال سر به گریبان کنید که این ملت تمام افتخارات را با واحد بودن خویش به حیث ملت بدست آورده اند و حضور پر افتخار شجاعانه خویش را بحیث ملت واحد ثبت تأریخ جهان نموده است، شما این افتخارات را  بما هدیه نکرده اید، ما ملت واحد و قدامت تأریخی داشته ایم، این شما بوده اید که بخاطر اهداف ددمنشانه و بخاطر حرس و آز سیری ناپذیر تان مردمان سر زمینهای کوچک را میکشید، میدرید و غارت میکند

نسل ” مجاهدین”به سرمایه و رهبری استخباراتی شما ساخته شدند، طالبان را شما ایجاد کردید، شما به خاطر اهداف

استراتیژیک در شرایط جنگ سرد به عوض پاکستان این مرکز تروریزم با طیارات ب 52 به افغانستان حمله کردید

تحقق ستراتیژی خصمانه شما با ایجاد وسازماندهی مقابله قومی، زبانی و مذهبی مطابق پالیسی های نابکار شما (آب

 خط کن وماهی بگیر) در کشور ما عملی گردید، در گذشته براساس سازش سلف شما دولت برتانیه و دولت روسیه

تزاری جغرافیای وطن ما بار بار قیچی کاری گردید و در نتیجه بازی بزرگ و مقابله دولت امریکا و شوروی طی

چهل وپنج سال است که شالوده نظام دولتی و وحدت ملی مردم افغانستان برهم زده شده و شما بخاطر اهداف خود تان وطن ما را به البراتوار انواع  سلاحهای کشتار جمعی مبدل ساختید، شماسردمداران امریکا ، (وطن پرست ترین و با

شرف ترین افغانان ) هزاره، تاجک ،پشتون، اوزیک، ترکمن ، نورستانی ،،،،( را توسط تروریستان به گلوله بستید و

بدنام ترین وکثیف ترین های این اقوام دلیر و با شرف را بحیث جاسوس خویش به قدرت رساندید، مردم باشرف

افغانستان از شما نخواسته بودند که به افغانستان تهاجم واین کشور را اشغال کنید. شما خلاف اخلاق بشری در عصر پسا مدرن به شیوه های جنگ صلیبی به کشتارمردم مسلمان افغانستان عراق، سوریه و یمن پرداختید، شما در ایجاد

تمام سازمانهای تروریستی دست دارید وآنها را رهبری میکنید ، شما به افغانستان تهاجم کردید، دولت دو سره ، فاسد، بیسواد مافیایی  و بی ثبات را حاکم سرنوشت مردم ساختید، بنیاد گرایی را قمچین زدید، کشور را به مرکز کشت و

قاچاق مواد مخدر تبدیل و اخالق جامعه را با ترویج فساد آلوده ساختید، منابع و خاکهای نادره مارا غارت و پس از

بیست سال بم باران افغانستان، توسط وابستگان خود شکست خورده و دزدانه فرار کردید، شما سرنوشت سی و پنج

میلیون مردم با دیانت این کشور را از دست دولت فاسد مافیایی بدست گروه بنیاد گرای دور حجر سپردید و قلاده آنرا

بدست پاکستان سپردید؛ این بود نتیجه قربانی های مردم افغانستان برای دموکراسی قلابی و دوستی با شما ! !!! 

ولی باور داشته باشید مردم قهرمان جدایی ناپذیر و واحد افغانستان دارای حاکمیت و تمامیت ارضی، هویت

تاریخی، ملی و حقوقی بوده و خواهد بود و هیچ قدرت استعماری این کشور را تجزیه کرده نمیتواند ، دیگران

نیز این خواب را به گورستان با خود برده اند و شما نیز خواهید برد .