گوهر انسانیت

رسول پویان طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است این صلح…

نقد را نباید با توهین و بی ادبی به اشتباه…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد پویایی و کمال جویی و چراغی بر…

فقط یک خیابان دیگر، باقی مانده!

(طنز روز)   کمباور کابلی   «سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به عکس‌های…

د سلیمان لایق شهادت ستره سیاسی فرهنګي ضایعه

د افغانستان او د سیمې د ادب او فرهنګ ستره…

مستیِ عشق دل

رسول پویان دو دل که بهم شدند جدا نتوان کرد جز مهر…

کاش؛ هـزار سلیمان لایق و میر اکبر خیبر میداشتیم!

محمد عالم افتخار تماس و ابراز نظر؛ و احیاناً تحلیل و…

نمایشگاه عکس زنان کرد؛ گره‌خوردگی طبیعت، مبارزه و سیاست

«به عنوان زنی ایرانی، من از تبار تاریخ گم شده…

مٌلک آبایی نباشد بهر ستم!

امین الله مفکرامینی هم میهــــن! مٌلک آبایی نباشد بــهرستم چــــرادامانش…

در سالگرد مرگ شاملو: کارکرد گروهها و “روشنفکرانِ” “چپ” ایران

بقلم داود باقروند ارشد این یادداشت به نقد هنری شاملو و…

عید یعنی چه ؟

عید سعید اضحی را خد مت همه دوستان گرانقدر و…

عید

عید است ولی کینه ز دلها نه تکاندیم گردی نشد از…

عید مردم

رسول پویان عـیـد قـربان قتل عـام گوسـفندان می کند طالب و داعـش…

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله «انصاری »

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغاني » در امر به…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان تو هستمآتش به تن ازآتش…

مسخ و تحریف اطلاعات؛ بازی با سرنوشت مردم و جاده…

نویسنده: مهرالدین مشید آنگاه که دستگاهیان دست به مسخ و تحریف…

کابوس

پوهندوی شیما «غفوری»  خواب می بینم زمین لرزان شده طفل روحم چون…

شکننده گی اوضاع و ناهماهنگی ها را دست کم…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در جغرافیایی از ناکجاآباد تاریخ خواستم در مورد…

ممپلی وکشت آن در افغانستان

نوشته کریم پوپل مورخ ۲۷ جولای ۲۰۲۰ ممپلی  که نام علمی آن…

نگهداری مواد غذائی در طول تاریخ بشری

نوشته کریم پوپل مورخ ۰۵.جولای.۲۰۲۰ اکثر محصولات غذائی را نمی توان در…

فعالیت سازمان جوانان مترقی ( شعله جاوید ) درافغانستان

نوشته کریم پوپل مورخ 6 جولای ۲۰۲۰     سازمان جوانان افغانستان…

«
»

حرمت انسان

رسول پویان

جهـان بـه پنجۀ دژخیم جور و بیداد است

به هرطرف نگری جیغ ودادوفریاد است

فـشار فـقـر و فـلاکت ز بس شـده افـزون

گـرسـنه مـادر و بابای پـیر و اولاد است

یکی بـه قـصر طلایین خویـش می نـازد

یکی به روی سرک بی پناه وامداد است

ستمگران نکنند گـوش بر فـغـان غـریب

جواب حق طلبی دشنه هـای پـولاد است

نفـس کـشـیـدن انـســان هـم شـده دشـوار

هوا بـه زیـر ستم چکمه های جلاد است

بـه زیــر زانـوی بـیـداد تـا بکـی مـردن

حیات درخور حق و عدالت و داد است

گـذشـت دورۀ تـاریک بـردگی، مظـلـوم

زمان کسب حقوق و فـروز ارشاد است

نـژادپـرسـتی بـتـر از کوویـد می بـاشـد

چراکه جامعه بیمار و زار وناشاد است

نـژاد زرد و سـپـیـد و سـیـاه بـرابـر بـاد

که اتّحـاد هـمـه، مرگ ظـلـم شـدّاد است

بـه سـرزمیـنی که تبعیض می کـند بیداد

نه امنـیت نه حـرمـت نه کـس آزاد است

دموکراسی به مردم چـه می کنید عنوان

که آن حکایـت دام و فـریـب صیاد است

به هـرکجا که ضحاک مار دوشی هست

قـیـام کاوه و مشـتان سـخـت حـداد است

به زورارتش وخشم سلاح چه می نازی

هـنوز وحشـت فاشـیزم هیتلری یاد است

سـیـاسـتی که بـه مـردم ســتـم روا دارد

اگـر چـو کـوه بُـوَد مثل کاه بـرباد است

خـدا و دیـن و پیامبـر شـده چـماق سـتم

ازان دمی که به چنگال سود شیاد است

بـرای مــردم محـــروم عــدل و آزادی

هـزار مـرتبه بهـتر ز جشن میلاد است

بـرابـری و عــدالـت حــرمـت انـســان

که این شرافت وفرهنگ مرد راد است

گران خـواب تغـافـل تـو را کند تخـدیر

بخیز! حالـت بیداری اصل ایجـاد است

چراغ دانش و عـقل و هنر بکن روشن

که روشنی و رهـایی مهـر بامداد است

4/6/2020