هشداری که باید جدی گرفت؛ انسانیت در خطر جدی است!

گزارش سازمان ملل متحد که به دست خبرگزاری فرانسه رسیده…

دلایل مذاکره صلح طالبان با آمریکا

محمد روحی کارشناس مسائل شرق آسیا مقدمهیکی از راهبرد‌های…

نقش ترکیه در افغانستان

رابطه افغانستان و امپراتوری عثمانی و بعداً ترکیه ریشه در…

پدر

ای که جاری در رگ و جانم‌ پدر  احترام ات جز‌…

الماس سخن

رسول پویان دل شده ازدردهجران ریش ریش وتار تار کی برآید مهر…

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز جهانی پناهده

۲۰ جون ۲۰۲۱ امروز بیستم جون ، روز بین المللی پناهنده…

هیولای پاکستان ـ اَبَرغول امریکا ـ فرانکنشتاین حنا...

محمد عالم افتخار «...وقتی تاریخ نوشته شود، گفته خواهد شد که…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:  قسمت نهم قوهٔ قضائیهٔ أفغانستان علی الرغم تسجیل…

ضرورت تاريخي بسيج ملي!

عبدالاحمد فیض دربحبوحه موافقتنامه دروغين صلح ميان واشنگتن وطالبان وهمچنان آغاز…

سوگ نامه ای در رثای غروب خورشید

نویسنده: مهرالدین مشید به مناسبت سالیاد و فات استاد وجودی از غروب…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم: قسمت هشتم  استقلال واقعی قوهٔ قضائیه مطابق تضمین…

زندگی خصوصی کارل مارکس چگونه می گذشت؟

ترجمه – رضا نافعی  فرستنده: حسین تلاش “پل لافارگ” (1842-1911) سوسیالیست  فرانسوی،…

فارسی ستیزی یا فارسی دوستی

نوشته: دکتر حمیدالله مفید نخست بنگریم که فارسی ستیزی چیست: فارسی ستیزی…

عدل و مساوات

رسول پویان وطن که صحنۀ بازیگران صدرنگ است درام و فیلم و…

طالبان را فقط با زور میتوان شکست داد

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      تحویلدهی پیهم پاسگاه ها وبیزهای…

آتاکسی و یا عدم تعادل 

اگر میخواهید بیشتر عمر کنید، ایستاد شدن بالای یک پا…

نجات وطن ضرورت تاریخی مبرم وتاخیر ناپذیر…

در افغانستان هر روزیکه میگذرد اوضاع بسوی بحران عمیق وخطرناک…

شمارۀ 64 سوسیالیسم کارگری

شمارۀ 64 سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری…

تروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب

(قسمت اول) کایریلوس پاپاستاورو/ آمادور نویدی تروتسکیسم جریانی فرصت‌طلب در جنبش کارگری است،…

«
»

تجهیز افراطیت

رسول پویان

دوباره مرکزجنگ است خاک پاکستان

اگـر ز نـفـت کـنـنـد پــر بـاک پاکستان

به شکل دیگری افراطیت شـود تجهیز

ثـبــات شــرق بگـردد هـلاک پاکستان

ز درس مدرسـه ها بـوی خون می آید

ز نـیش گـژدمِ کـیـن مسـواک پاکستان

همیشه دین بفـروشـند به دالـر و دینار

خــدا جــزا بـدهــــد ســـفّـاک پاکستان

مکان پـرورش طالبان افـراطی اسـت

بـه کام خــلـق شــده تــریـاک پاکستان

کتاب و مکـتب و دانـشـگاه بـسوزانند

پلان شــده هـدف تـرســنـاک پاکستان

زخاک ومعدن وآب تودستبردارنیست

اگر کـوتـه نشود دست شـاک پاکستان

اگـر که دورۀ تـار حجـرشـود تجـدیـد

تمـام خـلــق فـتــد در مغــاک پاکستان

وطن خرابه و مردم در بـه در گردند

اگـر صحـیح نکـنـیــد ادراک پاکستان

به دیرو مسجد و میخانه می زند آتش

به جای باده دمـد خون زتاک پاکستان

رفیق تکفیری ویارخوب شیطان است

چـو انتحـاری بـرآیــد ز لاک پاکستان

دیگر به آدرس افراطیت نیازی نیست

که چون غلـط نـبـشـتند پلاک پاکستان

غنی و طالـب وحشـی تـشنۀ خـون اند

که بـسـته انـد همه در فتراک پاکستان

فقط نتیجۀ چل سال جنگ خونین است

دل اربه سینه شده چاک چاک پاکستان

چـرا بـه خـانـۀ همسایه می زنـد آتش؟

گلاب و گل بکُـشـد خـاشـاک پاکستان

میان دولت و مردم فـرق بسیار است

خطـاسـت پالیـسـی بـد ملاک پاکستان

شعور کاوه یی خواهـد برای استقلال

که سـرنگـون بکند اژدهـاک پاکستان

5/6/2021