دو نماینده برجسته ادبیات ترکمن سده هفده 

ترجمه- رحیم کاکایی در ادربیات ترکمن تا نیمه دوم سده هیجده…

شکست

دلها  شکسته ، قامت  زیبا  شکسته است طرز نگاهِ  نرگس  شهلا …

افتخاربه انتحاری ها ، اعتراف صریح به جنایات نابخشودنیست

      نوشته ی : اسماعیل فروغی      چگونه می شود انتحاررا جزء افتخارات…

سکوت جهان در زنده سوزی افغان ها

بقلم، الهه احرار تا بکی جنگ و قتال در میهنم افغانستان این…

تظاهرات زنان افغانستان

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی  ضد امپریالیست     …

نا رسا گفته هایی از این قلم

 محمدعثمان نجیب دیدم که خفته بودی در بستر ناز دیدم که خرامی داشتی سراپا…

ساختار خطی و غیرخطی در شعر

دکتر بیژن باران اکثر پدیده ها خطی اندکه خروجی با…

روابط طالبان و پاکستان پس از فرار غنی یا سقوط…

نویسنده: مهراالدین مشید در این شکی نیست که جغرافیای هر گونه…

به بهانهء میلاد پیامبر اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید چه مولودی که گلبانگ خرد را تا آسمان…

یک قرن شعار "ادبیات سلاح است"

Enzensberger, Hans Magnus 1929-2021 آرام بختیاری مونتاژ شعری از آقای مگنوس. هانس مگنوس…

زمان آزمون و امتحان

داستانیم  و که روی هر  زبان افتاده ایم بخت  تاریکیم و…

ندانم طالبان!

امین الله مفکرامینی 2012-12-10 نـدانم طالبان کز کدام جنس و کـــدام…

اشک نامه ای در پای درد های بی پایان و…

نویسنده: مهرالدین مشید  یادها و خاطره ها سفری ناتمام از خواجه…

میلاد مسعود

نصیراحمد – مومند                                                                                                          سدنی - آسترالیا   کوتاه سخنانی بمناسبت ‎                           …

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:   قسمت پانزده   در پیوند به قسمت قبلی:   قانون جزاء و تنظیم جزاهای…

آیین عشق

رسول پویان دلی که بادلی ازروی صدق پیوند است به اصل ارزش…

چین لقمه ی افغانستان را بلعیده نمی تواند

       نوشته ی : اسماعیل فروغی       درست دوماه از تصاحب قدرت توسط…

کنفرانس بررسی وضعیت زنان افغانستان زیرسلطه طالبان

به مناسبت روزجهانی زن علیه طالبان ازسوی شورای سراسری زنان افغان…

تظاهرات‌های روز جهانی زنان علیه طالبان در بیش از ۳۰…

به فراخوان نهاد زنان علیه طالبان، روز جهانی زنان علیه…

نداى دادخواهانه

شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، ضمن سپاس…

«
»

تجاوزگران !

امین الله مفکر امینی 2021-09-07

تـجاوزگران بــــــمٌلک آبــــــای مــــــا آمدند ورفتــــــــند

چزتخم نفاق وکین بنفع خـــــــود دیــــــگرچیــــــزنکشتند

یکــــــی کمک بشردوستی گفتــــــه آمـــــــد بـــمٌلک مـا

دیگـــــــــرآمدنش را بحســــن همــــــجواری کــــــرد بنا

خلق ما فریب دادند بگفتارهای بــــــــی بنیــــــاد شیطانی

کـــه جمله کذب وریا بود وعــــــاری زجــــــوهرانسانی

هریک آمدنش را زبب دادند بـــــــه طــــــرزوبه طـریقی

امـــا همه دشمنی هـــــا کــــــردند ونـــکردند رفیقـــــی

خلق آزادهء ما فریب خوردند باین گفتــــارهـــــای کذب

بدسته های چپ وراست و اندیشه های باطل شدند جـذب

با این اکاذیب برباد شد خطـــــه ء شـیرمــــــردان میهن

جوانان بخون شد ووابستگان پـــــاره کــــــردنـــد یخن

سود بـــرد سیا و آی آس آی پاکستــــــان وایران وعرب

هم دشمنان وابستهء ما بربلاک هــای شـــــرق وغرب

اما گذشت زمان بیدا ر کرد خلــــــــــق آگــــــا ه و جوان

که نا دیده در حرف و عمل نباید بســــت با کـــس پیما ن

چه خوب گرمیهن با اندیشه های نیـــــک پندارآباد سازیم

اندیشه های انسانی ز هر که است بــــــر آن بنیاد سازیم

گر با جوهر انسانی با هم یکی گــــــــردیم و باشیم شفیق

یقین دانیـــــم کـــــــه نمیگردیم از هم جدا واز هم فریق

مفــــــکرگوید ای هم میهن ووارت این مٌــــــلک ابــــــا

تا کــــی بربن دشمنی هــــــا بــــاشیم هر یک از هم جدا

پــــــس بیایید تا میهن زیر پرچم حق، گلشن ســــــــازیم

تا بــــــــه کی ز محنت دشمنان بر جــــــان و تن بسوزیم