خطر مهندسی شده ی داعش در افغانستان

عبدالناصر نورزاد داعش در حال تبدیل شدن به یک خطر است.…

اشغال کنونی افغانستان فاجعه بار تر از اشغال شوروی و…

نویسنده: مهرالدین مشید پس از فرار غنی و تحویلی ارگ به…

معرفی و برگردان اشعاری از نامق هورامی‌ شاعر کرد توسط…

نامق هورامی (Namiq Hewrami) شاعر و نویسنده‌ی کورد، هورامان‌شناس، یارستان‌پژوه…

اهورای خرد

رسول پویان 1/1/2023 ز اقیانـوس رویاهـای دل گـوهـر کنم پیدا بـر…

نهالی امید

وطن امروز شد ویرانه و آباد نشد  رفت در بند اسارت…

اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

چرا نظام سیاسی دهه‌ی شصت در افغانستان مؤفق و نظام…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک…

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز…

«
»

بمناسبت بیست وپنجمین سالگرد وفات زنده یاد ببرک کارمل

مطالبی تحت عنوان 

 شخصیت گرامی ببرک کارمل

از نظر دانشمندان عالی وتحلیلگران سیاسی در شش بخش نگارش یافته است که اینک توجه دوستان گرامی را به قسمت اول آن معطوف میداریم 

یاد آن رهبر فرزانه ی دادخواهان است

یاد آن جنبش حزب هدف وآرمان است

رفتی و مکتب انسان نوین ات باقیست

رهبرم تا به ابد ، نام تو جاویدان است

 عبدالوکیل کوچی

بخش اول

« اگر زنده گی به قیمت از دست دادن عزت ،شرف وپامال کردن اصول وگذشتن از عقاید وآرمانها باشد مرگ صد مرتبه به آن شرف دارد »

حقیقت این هوشدار تاریخی عالی وانسانی نیم قرن گذشته ی زنده یاد ببرک کارمل در آیینه ی اوضاع جاری کشور بخوبی مشاهده میشود 

شخصیت شناخته شده ببرک کارمل رهبر زحمتکشان افغانستان وموسس افغانستان نوین اظهر من الشمس است .که فروغ انقلابی اش شرق جهان را روشن وغرب را بلرزه در آورده بود  .ببرک کارمل از آغاز نو جوانی پر تحرک ،کارا ، مبارز وبا تفاوت عالی نسبت به همقطارانش با نبوغ خاصی میدرخشید . او از آغاز جوانی و دوران تحصیل با مطالعه وتحقیق ، عوامل بد بختی کشور را مشخص وتضاد های طبقاتی را بررسی نمود. ببرک کارمل رهبر جنبش ترقیخواه ، مظهر خوشبختی وسعادت مردم وپرورش دهنده انسان نوین مجهز با اندیشه نوین سیاسی اید ه لوژی طبقه کارگر وسایر زحمتکشان افغانستان ومکتب اصول و حل تضاد های طبقاتی ومنبع مبارزه بخاطر ریشه کن ساختن انواع ستم بود .

از همین رو در ایام نو جوانی سر نوشت خود را با سرنوشت مردم زحمتکش افغانستان گره زد .ودر زمان تحصیلات عالی رهبری جنبش محصلین پایتخت را بعهده گرفت .کار ،شجاعت ،صداقت وایمانداری دلسوزی خلاقیت نبوغ سیاسی وخدمتگذاری بمردم اعتماد بنفس او اساس شخصیت این ابرمرد تاریخ معاصر افغانستان را تشکیل میدهد که با عزم آهنین پرچم مبارزه را بخاطر سعادت انسان زحمتکش با شجاعت تمام برافراشت وبا غرور وشهامت وشجاعت مبارزه را بر ضد ارتجاع ،استبداد وآمپریالیزم وانواع ستم بیهراس وبا قد افراشته رهبری کرده وآتش بجان دشمنان سوگند خورده ی افغانستان بر افروخت که در نتیجه کارایی وخلاقیت خویش در صدر اعتماد وباور مردم قرار گرفت 

ومردم حق شناس ، شریف وزحمتکش کشور بخصوص اهالی شریف خلق کابل اورا بحیث وکیل خود در پارالمان  انتخاب وبه پیشوایی خویش برگزیدند .

ببرک کارمل بدفاع از زحمتکشان کشور وافشاساختن چهره های ضد ملی واستبداد سلطنتی صدای رساوعدالتخواهی  زحمتکشان افغانستان را از تریبیون پارالمان کشور شجاعانه بلند کرد ه وبگوش جهانیان رساند واز ینطریق جنایتها ظلمها وخیانتهای مرتجعین ومنافقین را برملا ساخت واز طلسم سرکوبگرانه دشمن وبازی های سیاسی تا یک قرن بعد به مردم وحزب محبوبش هوشدار داد .

زنده یاد ببرک کارمل یک مکتب سیاسی وانقلابی بود و بمثابه اساسگذار فرهنگ نوین سیاسی در کشور وموسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان اساسات نوین مبارزه را با اندیشه ی انقلابی ومجهز با ایدیه لوژی طبقه ی کارگر وسایر زحمتکشان گذاشت .ادبیات نوین وفرهنگ نوین سیاسی را جایگزین نمود علم ودانش نوین وسواد سیاسی از آموز ه های رهبر بی بدیل افغانستان بود ببرک کارمل فقید تیوری واتیک مبارزه را بخاطر دفاع از زحمتکشان کشور بر ضد مستبدان توضیح داد ه و ارگانهای نشراتی خلق وپرچم وحقیقت انقلاب ثور آموزه های برحق وجاودانه ی ببرک کارمل را برسانش گرفته بود .

زنده یاد ببرک کارمل با عبور از تنگنا ها وکوره را های مبارزه در زمان زعامتش در ح د خ ا ودولت ج د ا مشت کوبنده ی بر دهن ارتجاع وامپر یالیزم کوبید ومردم رنجدیده ی کشور را در آغوش گرفته بود با غمشریکی ورساندن رفاه ملت در دفاع از منافع علیای مردم  کارهای پر ثمری را در عمل انجام داد .دولت مردمی تحت زعامت ببرک کارمل از اقشار زحمتکش کشور وتمام ملیتهای با هم برادر وباهم برابر اعم از زنان ومردان تشکیل گردیده بود . درین دوران طلایی بود که آزادی زنان ،تامین حقوق شهروندان تشکل زحمتکشان ، تشکیل نهاد های اجتماعی وشوراهای ملیتها واقوام وطبقه ی کارگر واقشار زحمتکش جوانان ژورنالیستان معلمان علما دانشمندان دکتوران طب
نویسنده گان هنرمندان ونقاشان وغیره ایجاد وتحصیلات عالی دختران وپسران درداخل وخارج از کشور بشگوفایی رسیده بود . 

مواظبت از کارگران دهقانان رشد مهارتهای مسلکی کارگران وتوجه به وضع معشیتی مامورین دولتی وکارگران توزیع مواد کوپونی رایگان به آنها واتحاد وحدت ملی اقوام وقبایل تشکیل جبهه ی ملی پدروطن رشد زبان برای نخستین بار در تاریخ کشور نشرات ودروس مکاتب بزبان مادری در محلات،  مواظت از سربازان ومدافعان وطن وتقویت قوای مسلح کشور مواظبت از فامیل شهدا ومعلولین ایجاد پرورشگاه ها دارالایتام مواظبت وحمایت از طفل ومادر توزیع معاش مواد کوپونی برای ملا امامان مساجد وتکایا نوسازی کشور دفاع از استقلال تمامیت ارضی وحاکمیت ملی همبستگی با خلقهای جهان وایجاد روابط نیک با همسایگان نمونه یی از دستاورد های کاری دوران زعامت ببرک کارمل ورهبریت ح د خ ا بود که بشهادت تاریخ نخستین طلوع خورشید سعادت مردم افغانستان وموفقیتهای بی مانند مردم افغانستان بود . ببرک کارمل زنده گی ساده وبی آلایش را برگزیده بود که میراث آن مکتب انسانیت ، قلم وکتابهایش میباشد که همه بیانگر  شخصیت عالی ببرک کارمل میباشد که بطور «مقدمه »بعرض رسانیده شد که تفصیل  آن در ابعاد مختلف و در بخشهای بعدی مورد مطالعه قرار میگیرد.

ادامه دارد