آگهی ها

ایا غواړئ، چې د بهرنیو هېوادونو سکالرشیپونو (بورسونو) ته بریالۍ شئ؟

ایا غواړئ، چې معیاري انګلیسي ژبه او د کمپیوټر پروګرامونه زده کړئ؟ ایا غواړئ، چې د بهرنیو هېوادونو سکالرشیپونو (بورسونو) ته بریالۍ شئ؟ نو پلان فیوچر انستیتوت او خدماتی مرکز ویاړي چې د انګلیسي ژبې او کمپيوټر د زده کړې اسانتیاوي د نوی او معیاری سیستم، پیاوړي او مشهورو استادانو او اکاډمیک  ماحول په لرلو  سره تاسو ته  وړاندې…

بیشتر بخوانید