آگهی ها

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa قابل توجه نویسنده گان، هم مسلکان و قلم بدستان عزیز، روز سه شنبه دهم دسامبر  ۲۰۱۹ م. روز بین المللی حقوق بشر است که از جانب سازمان ملل متحد همه ساله به تجلیل گرفته میشود. این روز تنها روز تجلیل و بزرگداشت از یک روز جهانی نیست بلکه روز تأکید…

بیشتر بخوانید