مرمت دوباره ی نتردام ــ ادامه ی ویرانی آبدات تاریخی در افغانستان

    نوشته ی :  فروغی

       وقتی شور وشوق شهروندان فرانسه را بخاطر جمع آوری اعانه برای مرمت دوباره ی کلیسای نتردام پاریس از راه رسانه ها دیدم ، با تآثر ازخود پرسیدم که چرا ما هم همانند سایر مردمان جهان به ارزشهای فرهنگی خود ، باور و احترام صادقانه نداریم ؟ باور و احترام حقیقی ! نه از روی تظاهر، گزافه و مبالغه .

       تاکنون تنها شهروندان فرانسه بیش ازیک میلیارد یورو اعانه برای ترمیم دوباره ی کلیسا جمع آوری کرده اند .

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

      این کلیسای با عظمت تاریخی ، تقریباً هم دوران اولین تربیت گاه و خاستگاه مولانای بزرگ بلخ است – مکان ویرانه مانندی که با هر باد و باران ، بیشتر به سطح زمین نزدیک تر شده و با ریزش هر زره اش ما را هم بیشتر به سطح می رساند .

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

      این فرو ریختن و زره زره شدن را همه می بینیم . مردم عوام مولانا دوست ، ثروتمندان و مولتی میلیونران بی شمار و حکومت فاسد و فرهنگ ستیز – همه نظاره گر این زره زره شدن و فرو ریختنیم ؛ اما کاری انجام نمیدهیم .

      به همینگونه است وضعیت اسفبار آرامگاه البیرونی دانشمند بزرگ و نامدار شرق در شهرغزنی که مایه ی شرم برای مسوولین دولتی و مایه ی تاسف برای هرکدام ماست.

     آیا مولتی میلیونران و ثروتمندانی چون عطا محمد نورکه به آبادکننده ی شهر مزار شریف شهرت یافته است ، خلیلی و محققی که کادیلاک شناس شده و شهرک ها آباد مینمایند و یا رییس جمهورغنی ــ متفکردوم جهان ، آیا اینان میتوانند پاسخ بگویند که چرا تا هنوز برای نجات اولین مدرسه و خاستگاه مولانای بزرگ بلخ (مدرسه ی سلطان العلما) پدرمولانا و نجات آرامگاه البیرونی دانشمند بزرگ شرق ، گامی سازنده برداشته نشده است ؟

    حکومات دزد پرورآقایون حامد کرزی و محمد اشرف غنی و مولتی میلیونران جهادی ، باید به این پرسش پاسخ بگویند .