Daily Archives: August 8, 2019

بیداری

 دوبیتی ها ز دل آرمان مردم را گرفتند امید و نان مردم را گرفتند ز هر دو ، دولت و دشمن بنالم که با هم جان مردم را گرفتند ـــــ اگر دولت به فکر خاک مان بُود به اردو و عساکر مهربان بُود نه کابل بُود جای انتحاری اگر در رأس اردو کاردان بُود ــــــ…

بیشتر بخوانید

استقلال

ترا یک قرن پیش ازمن مرا صد سال بعد از تو ترا بر جنگ استقلال  مرا بر جنگ استبداد  ترا بر ضد استعمار  مرا بر ضد استثمار بجرم عشق این میهن ترا آندم ، مرا ایندم فقط با صحنه سازیهای تکراری زخاک میهن زیبا جدا کردند به استقلال این ملت جفا کردند کنون برسرنوشت کشورماحکم…

بیشتر بخوانید