یما « سعیدی»  قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد

گزارش از :  فرشته « سعیدی»

عکس ‏ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی‏

عکس ‏ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی‏

یما « سعیدی »  بتاریخ « 10 مارچ 2018 م »  مسابقه قهرمانی بوکس حرفوی اروپا  را با بوکسر تجربه کار و سرسخت کشور ارمنی اقای  ارمان « توروسیان » درشهرگیوتسلو مربوطات شهر بیلیفلد کشور المان ، انجام  داد.

عکس ‏ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی‏

این مسابقه قهرمانی که  از جانب سازمان بین المللی  بوکس جهانی « آی ، بی ، اف » سازماندهی و تدویر شده  بود و در آن صدها تن ، بشمول قهرمانان ورزشی ، مسوولین سازمانهای  ورزشی و افراد مشهور و سرشناس اشتراک ورزیده بودند ؛ به ساعت ده بجه شب  به وقت اروپا ، با مراسم خاص آغاز شد .

عکس ‏ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی‏

بوکسر تجربه کار  و سرسخت ارمنی اقای « توروسیان » که سی و چهار سال سن دارد  و بیست و چهار مسابقه حرفوی بوکس را انجام داده و در قید لست  بکسران حرفوی وزن متوسط ، در کشور المان نفر نمره دوم است ؛ کوشید تا  در روند اول مسابقه ، قدرت و تجربه ورزشی خود را برای اشتراک کنندگان نشان  دهد .

ولی ؛  یما « سعیدی »  این جوان بیست و چهار ساله  که فقط یازده مسابقه بوکس حرفوی انجام داده و در قید لست بکسران حرفوی وزن متوسط  در کشور المان نفر نمره هشتم است ؛ توانست تا ضربات سخت حریفش را دفع نماید و بالمقابل با  مورال و تخنیک عالی در قید دوازده میدان سه دقیقه ئی مسابقه ، حریف خود را در موج هیاهو و کف زدنهای تماشاچیان  تحت ضربات قرار داد.

 

داوران سازمان  بین المللی بوکس جهانی  « آی ، بی ، اف » که از کشور های « ایتالیا ، بلژیم و المان » بودند ، نمرات هر دوازده  میدان مسابقه را به نفع یما « سعیدی » فیصله نموده و حاکم میدان دستان نیرومند یما را در حالیکه  مراسم بشکل زنده از طریق تلویزیون « اسکای سپورت نیوز به گویندگی آقای اولی « ویگنه » ریس ترینر بوکس زوه لند و فیسبوک »  نشر میشد ، بلند کرد.

 

قابل یاددهانی است که :

برای اولین  بار در تاریخ  بوکس افغانستان ، کمربند قهرمانی  بوکس حرفوی اروپا از طرف اقای روبیرتو « ریا » ریس  بخش کشور های اروپای سازمان بین المللی بوکس جهانی «  آی ، بی ، اف » در کمر یما « سعیدی » این جوان بیست و چهار ساله افغان ، بسته  شد .

آقای  روبیرتو « ریا »  برعلاوه اینکه پیروزی و  کسب لقب قهرمان بوکسر حرفوی اروپا   را برای یما « سعیدی » تبریک گفت ، همچنان خاطر نشان  ساخت که این مسابقه جالب و دیدیدنی را بدسترس هیئت رهبری سازمان  بین المللی بوکس جهانی « آی ، بی ، اف » قرار میدهم تا در لست بهترین مسابقات سال «  ۲۰۱۸ » مورد ارزیابی و فیصله قرار دهند.

قابل تذکر است که :  یما « سعیدی » این جوان مودب  و با استعداد افغان ؛ به یاری الهی  و دعای شما بزرگان معظم و دوستان عزیز ، در  دوازدهمین مسابقه بوکس حرفوئی خویش پیروز شد .  بنآ ؛ بدینوسیله یما « سعیدی» و الدینش از اشتراک ،  لطف و محبت ، تشویق و ارسال پيامها و تیلفونهای شما؛ صمیمانه  ابراز تشکر و قدردانی مینمایند و از در گاه الله تعالی برای همه  شما خیر وسعادت استدعا مینمایند .

 

فرشته « سعیدی»