یما « سعیدی » حریفش را شکست داد و دو کمربند قهرمانی  بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست آورد

 

یما « سعیدی »  بتاریخ « 2 جون 2019 »  حریفش اقای « رادوسویچ » قهرمان بوکس حرفوی اروپا و قهرمان کشور«  مونتینیگرو » را شکست داد و دو کمربند قهرمانی اروپائی را موفقانه بدست آورد .

این مسابقه قهرمانی  در ساحه آزاد شهر « پودگوریچه »  کشور مونتینیگرو با حضور داشت بیشتر از « پانزده هزار نفر » اشتراک کننده  که جریان آن به شکل مستقیم « زنده » از طریق دو تلویزیون دولتی آن کشور، پخش میگردید ، در قید « دوازه میدان »  طی مراسم خاص دایر گردید.

آقای پریدراگ  « رادوسویچ » قهرمان بوکس حرفوی  و بکسر تجربه کار کشور مونتینیگرو،  که « 34 » سال عمر دارد و مجموعأ « 35 »  مسابقه داده ، این بار « 36 مین » مسابقه خود را با یما « سعیدی » که « 25  » سال عمر دارد و مجموع « 15 » مسابقه در کارنامه دارد ، انجام داد.

یما « سعیدی »  توانست تا حریف پرقدرت خود  آقای « رادوسویچ » را به یاری رب العالمین  و دعا وتشویق هموطنان معظم ؛ در روند « نهم » مسابقه  مغلوب « نیک اوت » نماید و درتاریخ بوکس افغانستان ، منحیث اولین  جوان افغان در شانزدهمین مسابقه خویش ؛ کمربند قهرمانی و عضویت دو سازمانهای جهانی بوکس هریک : « ای ، بی ، اف »  و « وی ، بی ، او » را موفقانه بدست آورد .

هموطنان عزیز و ورزشکاران محترم : این پيروزی بزرگ ورزشی ؛ برای شما  مبارک باد !

یما « سعیدی »  از دعا ، محبت ، تشویق و پشتیبانی  شما قلبآ ابراز تشکر و قدردانی مینماید  و از درگاه الهی در این ماه مبارک رمضان ، برای همه شما  خیر و برکت استدعا دارد .

***

کمیته نشراتی مکتب رزمی « چمپن جیم »  یما « سعیدی »

2  جون  2019

 شهر « پودگوریچه »  کشور مونتینیگرو