مولانا عشقی برای وطن و زادگاه و مردم خود نه…

به بهانه ی پاسخی بر پرسشی اندرباب   نقد مولانای بلخ  نوشته…

شماره چهارم سال بیست و سوم گاهنامه محبت

شماره چهارم سال بیست و سوم گاهنامه محبت به…

مرور سطحی بر طرح سفارت امریکا که به تلویزیون طلوع…

تلویزیون طلوع یک سرخط خبری متحدالمال دارد که میگوید (…

درکنگینه زبان

جستاری : از دکتر حمیدالله مفید سخن شصت وپنجمین تنوین وکاربرد آن…

کیستی، چیستی، چراستی...؟

نوشته ی محمد عثمان نجیب                           خدا زندان نه دارد یک دوست خوب…

د دوحی د سولې هوکړه، او څو عملي وضاحتونه!

لیکنه:  قاضي نجیب الله جامع۱. د افغانستان د حکومت او…

خیانت نعمت الله شهرانی در تصویب قانون اساسی نتایج منفی…

توصیه ی مهم! محمد عثمان نجیب مقرری آقای ریاض جوان فرمایشی آمده…

پاسخ به برخی سؤالات و انتقادات دربارهٔ سند تحلیلی

عمده بودن محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی در مرحلهٔ کنونی به‌چه معنا…

نگاهی به یک حدیث و برگردان یا ترجمه جعلی آن

نوشته دکتر حمیدالله مفید  چندی پیش در برخی از رسانه های…

نه دولت صلح می خواهد و نه طالبان

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      جارزدن بی ترس و تشویش رییس…

شام غم در نیمروز

شام سیاه در ادبیات فارسی نمود غم واندوه است .…

عارف بمانید فرزندان وطن

حال دلی به بهانه ی پاسخ گفتن به نامه ی…

ترنم های بی نمکی از من

محمدعثمان نجیب  اشک و‌ خونیم و دود و آتش  اسیریم،  اسیر بی خرد…

دور دوم گفت و گو های قطر مرحلۀ دشوار و…

نویسنده: مهرالدین مشید مردم افغانستان فقط صلح می خواهند و  صلح…

شمارۀ 13 ماهنامۀ اعتراض

شمارۀ 13 ماهنامۀ اعتراض

گفتار حقوق بشر

چهار گفتار پیرامون حقوق بشر https://youtu.be/X60J3pd4778 https://youtu.be/v1HM0kHX930 https://youtu.be/3BBWSUdYjXs https://youtu.be/ezyTCvbU688

ترامپ استثناء نیست، محصول وضعیت کنونی جهان و آمریکاست 

بیانیه حزب کار ایران (توفان) "اگر انتخابات چیزی را تغییر میداد…

از دریچه ی بی در من

محمدعثمان نجیب  تو شام کدام سخنی تو شعر کدام دهنی نه هم سخنی…

امید و پایداری

رسول پویان صلح امریکا و پاکسـتان بسـی ننگین بُوَد سلطۀ طالب به…

«
»

گر خواهی پیرو حق باشی !

امین الله مفکر امینی 2020-29-03

آنانکه رســم منافقین و خــــــطا کاران جویند و بـــــالند بــــرآن

ندارند لایق بنده گی ی خــدا وعـــــاری انــــــــد زجــــوهر انسان

آنانــــــکه مجاهد و طالب والقاعده و داعـــش را بـــــستا ینــــــد

یا قاتلین وعصمت دران را مــــجاهد رهــــــی خـــــــدا بدا نــــــنـد

چنـــــــین پیروان و ثنا گویـان ندانند حقیقـت ذات خـــــــــــــد ا را

که ذات بر حقش آفریدست عشـق ومحبت وصـــــلح وصـــــــفـا را

ای آنکه خون مظلومان بریزی وحق همنوعان وهــــمخون خـوری

زچه روخود ها مجاهد ین حق پرست وراهب رهی خـــــــدا گـویی

گرخواهی پیروحق باشی و دوراز هـــــــمه گناها ن وجرم و خـطا

نیکی کن وبرصلح و صفا کوش درحرف وعمل نــــــی کـذب وریا

مکــــن ظلم برمـــــطلومان ویتیمــــان وبیـوه زنان وبیگنـــا هــا ن

مسوزان خود خرمن هستی ات بآتشی که خود کــرده ای فـــروزان

مفـکراین دٌرگفته ها بربنیاد حق است که حق بــــوده رهی خـــد ا

گـرخدا جویی مکن جز مشرب نیک ، مشربــــی هـــادی و رهنــما

کـه عمرچارروزه بمقیا س جهان هستی همچـوعمرحباب بوده است

تـا چشم بهم زد نی هستی ویران ونقــــــش اش چوسرآ ب بوده است