از کوچه های پرپیچ و خم  تبعید تا روزنه های…

نویسنده: مهرالدین مشید سخنی از تبعید و تبعیدگاه و تبعیدیان تاریخ قسمت…

دیالوگ

https://www.youtube.com/watch?v=j-Nr0pI5vJ4&ab_channel=dparsa

خلوت دل

رسول پویان نمـی پـرســد ز احـوال دل تـنـهـایی تـنهایم نمی داند کسی…

تا کی ز دستِ!

امین الله  مفکر امینی       2024-20-02! تا کــی ز دسـتِ  مـــلا و محتــسب کشیم عـــذاب شرم…

بازی های جدید استخبارات پاکستان و اختلاف فریبنده ی اسلام…

نویسنده: مهرالدین مشید در این روز ها گزارش هایی به نشر…

اجلاس دوحه هیاهویی پوچ

سیامک بهاری اجلاس دو روزه دوحه درباره بحران افغانستان به سرپرستی…

جمهوری متحد ضداستعماری عرب

دانیل (دَنی) شاو ــ پیش از سوم ژانویهٔ ۲۰۲۰ایرانی، ایرانی بود    …

زرع گندم در افغانستان

انواع گندم  در مناطق مختلف افغانستان پیشگفتار این کتاب برای چند منظور…

اسلام گرایان از نفی سیطره ی غرب تا نفی فرهنگ…

نویسنده: مهرالدین مشید نفی سیطره ی غرب را نباید با نفی…

انبیق یادها

رسول پویان صـدای بلـبـل آبـی و شـالـیــزارانم دوباره زنـده کند خاطـرات دورانم ز…

هیچ انسانی غیر مجاز نیست!

سیامک بهاری «اتباع غیر مجاز حق اجاره کردن خانه و ملک…

نزدیک به ۶۰ اجماع سازمان برای افغانستان – نشست دوحه…

که ۶۰ هزار اجماع هم برگزار شود – تا عنصر…

واهمه

از شكستن غرور واژه‌های تو  عطر باغچه هم شكست و قنارهای سركش…

نشست های جهانی و نبود اجماع سیاسی و بی پایانی…

نویسنده: مهرالدین مشید اجماع سیاسی در سطح ملی و بین المللی…

از بلند پروازی تا سقوط

عبدالصمد ازهر                 …

وحدت ضامن پیروزی وحافظ بقای ماست

پيشگفتار: مردم آزاده افغانستان در درازنای تاریخ هر زمانیکه خاک آبایی…

کدام دانه های تلخ را خلیلزاد در افغانستان کاشته است؟

      نوشته ی : اسماعیل فروغی       زلمی خلیلزاد نماینده…

اسلام گرایان از نفی سیطره ی غرب تا نفی فرهنگ…

نویسنده: مهرالدین مشید نفی سیطره ی غرب را نباید با نفی…

حکایت خورشید

رسول پویان چـو بـال مـلۀ صـیـاد از پـرِ خـام است تـمــام پـرّش…

«
»

کمک های صد ها ملیارد دالری جهت اشاعه و ترویج فساد در افغانستان

 

مصاحبه الیساندرو  بیانچی سردبیر نشریه ی “بیرانتی- دیپلوماتیکو” ( نام یک مجله سیاسی ایتا لوی. مترجم ) با “اندری ولتچک”  ( فیلسوف، نویسنده، فلمساز و ژورنالستِ  پژوهشگر  مترجم ).

 

گرفته شده از مید یای چهارم

 

ترجمه وتلخیص از دوکتورسیداحمد جهش.

29 سپتمبر 2017 ترسائی

 

1) بیانچی: موقعیت جغرافیائی افغانستان همیشه رول مرکزی را دارا است. چنین به نظرمیرسد که مذاکرات صلح اپریل ( مقصد ازکنفرانس صلح افغانستان است که به ابتکار روسیه به تاریخ 14 اپریل 2017  درمسکوبرگذارگردید.مترجم ) بین افغانستان، هند، پاکستان، روسیه وچین ختم حضورنظامی دایمی وحاکمانه امریکا را در مملکت رقم میزند. نظرشما درزمینه چه میباشد؟                         

 

ولتچک: آنچه را که یادآوری کردید خیلی مهم است. اما من هنوز آماده نیستم تا تجلیل نمایم. ولی بطورنظری میتواند چنین باشد. یعنی قدم نخست به طرف ختم ویرانگرانه ترین وددمنشانه ترین اشغال درتاریخ ناتو و یا طوریکه رسانه های امریکائی میگویند ” درازترین جنگ امریکا ” بگذارآنرا تنها ” حضور امریکا ” نخوانیم.

میدانم که دراین اواخربعضی ازاروپائیان دوست دارند خود را به مثابه یکنوع قربانی جا بزنند. ولی بطورقطع چنین نبوده اروپا خود مرکزاین کابوس جهانیست وامریکا چیزی نیست به جزمخلوق یا چوچه  اروپا. ازبسیاری جهات امریکا اروپا است.

بریتانیا کاملن درعقب این دهشت وتروریکه مردم افغانستان مجبورساخته شده اند تاازآن بگذرند قراردارد؛ یک انتقام سادستیک ازسبب همه شکست های سابقه اش درافغانستان است.

برتانیا بیشترازهرمملکت دیگرمسئول قتل عامها درسرتاسرجهان است واکنون اید یالوژی امریکا وتمام امپریالیزم غرب را شکل داده ماکیاولین ایزم وماشین پروپاگندی اش بی جوره میباشد.

چیزی راکه من ازتجربه دست اول خودم میتوانم تائید نمایم این است که حقیقتن تا حال مردم افغانستان بقدرکافی از وحشت امپریالستی غربی به بینی رسیده اند. آنها بعدازشانزده سال دهشت وتجاوزکاملن خسته شده اند. آنها ازغرب بیزاربوده بالای غرب اعتبار ندارند … اما اکثرشان خاموش اند زیرا بطورمتداوم با ترساندن وتخویف به اطاعت  وادارمیگردند. وهمچنان باید بخاطرداشت که اکنون درمملکت همدستی با نیروهای اشغالگرغربی بزرگترین پیشه میباشد. دیپلوماتهای افغان، تعداد زیادی ازسیاستمداران، تعدادبیشماری ازقوماندانان نظامی، ان جی او های که توسط غربیها تمویل میشوند، حتی هزاران نفرازآموزگاران همه درخدمت اشغالگران اند که بیشرمانه بلیون ها دالرازطریق چنین همدستی ننگین به کف میاورند. اینهمه یک بزنس یا پیشه بزرگ وپردرآمد است بناا مافیای نوکرماب وزبون ژورنالستان، دیپلوماتان، والیان وآموزگاران هیچگاهی موقف های پردرآمد خودراداوطلبانه ترک نخواهند کرد. (تا مقابل اشغال مبارزه نمایند. مترجم)

استعمارغرب فاسد میسازد ! اونسلها را درممالک تسخیرشده وتحت اشغال اش یکی بعد ازدیگرفاسد میسازد

افغانهای اصیل وپرغرور، وطندوستان واقعی باقلب های نیک اند ( هنوزتعداد زیاد شان دراین مملکت که یکی از جای های دوستداشتنی ام در جهان است وجود دارد) توان گفتن ندارند.

خوشبختانه حتی بالائی ها درک کرده اند که تحت رژیم موجود وحاکمیت خارجی راهی به جلووجودندارد.

درکابل ودرولایت ها نگاه مردم بسوی روسیه وچین همچنان ایران وحتی هند آغازشده است. حتی پاکستان باوجودسابقه وحشباراش دراین بخش ازجهان بیشتر ازاین نمیتواند نادیده گرفته شود. هرچیزکه باشد بهتراز ناتوست.

 

2 ) بیانچی : حضورقوای امریکائی درافغانستان مانند دیگر قسمت های جهان اهداف درازمدت پلان کننده گان نظامی راکاملن توضیح نمی نماید. ازبعضی جها ت افغانستان شباهت باوضعیت مشابه درجنوب شرق آسیا دارد.

درکوریای جنوبی حضورنظامی امریکا توام با بی ثباتی جزیره نمای کوریا ازسال 1950 بدین طرف ادامه دارد .

تقویه نیروهای امریکائی موازنه حساس بین جناحهای مذاکره کننده درکنفرانس اپریل را تغییرنداده وبرمساعی مسکو و پیکنگ جهت تامین ثبات درافغانستان تاثیرنخواهد کرد.

شما حضورنظامی امریکا را درافغانستان چطورتعریف مینمائید ؟.

 

ولتچک : من انرا غیرانسانی، وحشیانه وکاملن نژادپرستانه تعریف مینمایم. ومن تنها درموردحضورامریکا نه بلکه درمورد حضور اروپا ومخصوصن بریتانیا سخن میگویم.

شکی وجودندارد که یک وقتی افغانستان سوسیالست اکنون تحت مظالم ناتوچقدرعمیق سقوط نموده است. کافیست اگرحتی به اداره های  یو ان دی پی ودبلیو اچ او (پروگرام انکشاف ملل متحد وموسسه صحی جهان. مترجم ) سربزنید همه چیزآنجا به تفصیل وجود داردکه : افغانستان طبق معیارهای اچ دی آی ( اندکس انکشاف انسانی. مترجم) کمترین انکشاف یافته درآسیا بوده ومردم افغانستان پائین ترین حد میانی عمررادرقاره خوددارند.

اضلاع متحده به تنهائی ادعا دارد که از شروع تجاوزسال 2001 تا حا ل مبلغ بین  750 بلیون تا  2. 1 ترلیون دالر را به مصرف رسانیده است. این یک مبلغ بزرگ ونجومیست حتی بزرگتر ازمصارف  پلان مارشال بعدازجنگ دوم جهانی. آیا اینهمه پولها جهت کمک به مردم افغانستان مصرف شده است؟ البته که نه. عمدتن این پولها جهت فاسد کردن” نخبه گان” وچوچه های شان به مصرف رسیده بخشی از پولها به اردوومعاش کارمندان خارجی داده شده است. ازاین پولها میدانهای هوائی نظامی و پایگاه های بزرگ نظامی ساخته شده است که بعضی از پایگاه ها متروک و بعضی به محل دیگرانتقال یافته اند.  کمپنی های امنیتی غربی نیزازاین پول ها بهره مند شدند. زمانی من محاسبه کردم که اگر اینهمه پولها را مساویانه به مردم افغانستان تقسیم میکردند مملکت میتوانست برای شانزده سال عاید سرانه بلندترازمالیزیا میداشت.جنون است آنچه غرب درحق افغانستان کرد.

لین های تریلیبوس که توسط چکوسلواکیا سا خته شده بود همه ازبین رفته اند امابقایای آن وبسیاری چیزهای دیگرهنوز به جای مانده است مانند اپارتمان های ساخت اتحادشوروی به اصطلاح میکروریون هاهنوزاستاده اند وتقاضا برای شان زیاد است. کانالهای آب وبندهای برق آبی دراطراف ومخصوصن کانال آبیاری درجلال آباد  کمک اتحاد شوروی، بندآبیاری توسط هند ، ساختمانها و کمکهای صحی برای مردم که به کمک چین ساخته شده است.

غرب چه ساخته است ؟ هیچ چیزی به جزازمصیبت وبدبختی ، جنگ وبمباردمان، بارک های بیشمارنظامی، دیوارهای بلند کانکریتی، تجارت تریاک، فاحشه گی فکری ومانند همیشه نیهیلیزم (هیچ گرائی. مترجم ) تاریک ومطلق.

تنهادرسال 2007 درحدود 700 غیرنظامی افغان دراثرحمله هوائی غرب کشته شده اند که در مقایسه با سال 2006  رقم بلندی میباشد.

بتازگی قراردادی های گورجستانی که برای نیروهای اشغالگرامریکائی کارمیکنند به من گفتند که : امریکائیان با افغانها آنقدرکینه دارند که حتی غذا های دست ناخورده خود رابه عوض آنکه به اطفال گرسنه بدهند ازبین میبرند.

مردم افغانستان خوب میدانند که کیها دوست شان است وکیها دشمن شان.

 

3 ) بیانچی : جهان درتغییراست، بیشتروبیشتر تلاشهای پرثمری جهت رفع هرج ومرج ناشی ازسیاست های امریکا به مشاهده میرسد. راه بطرف شگوفائی اقتصادی واحیای همبستگی بین مردم افغانستان کاریست که جریان دارد اما یک مرتبه اگرمملکت بتواند استقلال خودرا اعاده نماید برای واشینگتن مشکل خواهد بودتاشرایط خودرا دیکته کند. آیا ممالکی مانند روسیه، چین وهند خواهند توانست تا ازانکشافات خطرناک درافغانستان جلوگیری نمایند ؟

 

ولتچک :  تعداد زیادی ازمردم افغانستان درآرزوی استقلال واقعی بسرمیبرند.  اکثریت شان باعلاقه مندی زیاد مهربانی وانترناسیونالیزم مردم شوروی را به خاطرمیآورند. برعکس غربی ها دراول شورویها به حیث آموزگاران، دوکتوران، نرسها وانجنیران به افغانستان آمدند وآنچه داشتند با مردم بومی قسمت کردند. بین مردم زندگی کردند وپشت دیوارها پنهان نه شدند. امروز درافغانستان اگربگوئید که روسی هستید تعداد زیادی شما را به آغوش کشیده و به خانه های خود دعوت مینمایند . اینهمه بطور روشن مغایر پروپاگند غرب است که گویا افغانها بدبین روسها میباشند.

وقتی سخن سرروسها وچینائیها میآید بلی هردومملکت متفقن کارمیکنند تابتوانند شگوفائی اقتصادی وعدالت اجتماعی را درافغانستان تامین نمایند. من درموردهند متیقن نیستم چه هند تاحال واضحن بالای دوچوکی نشسته است. ( یعنی هم به میخ میزند وهم به نعل. هم با روسیه و چین نزدیکی دارد وهم درتبانی بااشغال است. مترجم) اما روسیه وچین بطور قطع اماده اند ومیتوانند کمک نمایند.

 مشکل آنست که افغانستان ازهرنوع استقلال هنوزخیلی ها فاصله دارد. هولناکتر آنکه شانزده  سال است که غرب افغانستان را دراشغال خود دارد.  علاوتن مملکت برای مدت درازتری قربانی پلانهای شیطانی امریکا وناتوشده بود وبرای دها سا ل محل تربیه جهادی های طرفدارغرب بود  مانند القاعده ومجاهد(دراثنای جنگ باشوروی وسوسیالیزم افغان ) واکنون طالبان وداعش که به تخریب وکشتار میپردازند.

داعش بعد ازشکست توسط ارتش سوریه، روسیه ، لبنان وحزب الله از سوریه ولبنان به افغانستان آمده است .

طوریکه همه میدانند داعش توسط غرب ومتحد ین اش درخلیج ساخته شد است.

ضروراست تابدانیم که : دو کشوری راکه غرب میخواهد کاملن بی ثبات بسازد روسیه وچین است. درهردومملکت اسلامیست های بنیادگرا فعالیت داشته تخریبات مهیبی را سبب میشوند. غرب درعقب همه اینها قراردارد و برای این منظورافغانستان رااستعمال وقربانی میکند. زیرا افغانستان از یک طرف نسبت موقعیت جغرافیائی اش وازجانب دیگربه خاطر آنکه کاملن بی ثبات ودچارهرج ومرج گردیده فوق العاده باپلانهای امپریالست غرب مطابقت دارد. ناتو درافغانستان جنگ وکشمکش را دوامدارمیسازد.  جهادی ها به آسانی باتجربه و سرسخت شده  بعدا به شمال غرب چین وآسیای میانه صادر میگردند.

جنگ افغانستان درواقع یک جنگ پلان شده ای نسلکشی به ضدمردم افغانستان است.

 ازجانب دیگرافغانستان میتواند محل مشق وتمرین جهادی های باشد که بالاخره روزی به جنگ روسیه وچین فرستاده خواهند شد.                              

 

4 ) بیانچی : زمانیکه اضلاع متحده به مثابه  قدرت جهانی روبه زوال آخرین نفس های خودرامیکشد و دگرتوانائی تحمیل اراده خود را بردیگران ندارد، دست به یک سلسله اعمال احمقانه مانند  فیر 60 راکت به سوی سوریه وفرستادن 4000 سربازبه افغانستان میزند. اینهمه حرکا ت کدام تاثیر نداشته موازنه قدرت را به نفع واشینگتن تغییرداده نمیتواند. این نوع حرکت ها تا ثیرقوی درتقلیل اعتباربعدی امریکا اگرچیزی مانده باشد داشته باب مذاکره وهمکاری را میبندد.

 

ولتچک :  دراین خصوص من سخت مخالف ام، من تقریبن یقین دارم که غرب بصورت عموم واضلاع متحده بصورت خاص واضحن میدانند که چه میکنند. اضلاع متحده ابلیس ترین نیروهای استعماری مخصوصن برتانیا را منحث مشاور درکنارخود دارد.

اضلاع متحده بدون یک جنگ بزرگ چون آب دستشوئی به بدرفت نخواهد رفت وهمچنان اروپا.

این دومنطقه جهان ازچوروچپاول سیاره ما ساخته شده اند وهنوزهم ساخته میشوند. آنها نمیتوانند فقط وتنها باکار وقوه دماغی خود شان به موجود یت خود ادامه دهند. آنها دزدان دایمی اند. اضلاع متحده هیچگاهی نمیتواند از اروپا جداگردد. اضلاع متحده شاخ بزرگیست که ازتنه درخت هولناک استعمار، امپریالیزم ورسیزم اروپا روئیده است.

هرآنچه اکنون اضلاع متحده، اروپا وناتوانجام میدهند فوق العا ده پلان شده است. هیچگاه به آن نباید کم بها داد! این یک پلان شیطانی، ددمنشانه ومرگباراست وازنقطه نظرسترا تیژیک واقعن عالی طرح شده است.

آنها هیچگاهی به رضایت خود افغانستان را ترک نخواهند کرد. باآنها بایدجنگید وشکست شان داد. درغیرآن آمده اند که درافغانستان بمانند، ویا درسوریه و  درهرجای دیگر.

http://www.4thmedia.org/2017/09/the-people-of-afghanistan-have-had-truly-enough-of-western-imperialist-barbarism/