میهن و فرزندان خاین و نا خلف آن

وطن بیچاره و زارت نمودندبه درد و غم گرفتارت نمودندبسی…

دشمن مکاره

به اقتفای سروده ای دانشمند گرامی شاعر ذوالسانین داکتر آثم: میهن…

طالبان وملاها و روحانيون

چرا در طول ۱۴۰۰ سال ( طالبان وملاها و روحانيون)،…

کوتاه سخنانی از میلاد تا رحلت حضرت محمد

نصیراحمد –مومند                                                                        سدنی - آسترالیا خدا درانتظار حمد ما نیست       محمدچشم براه…

غرور کاذب در مدیریت

  من با این سخن پر مفهوم هم نظر هستم: قدرت،…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان توهستمدر نار ،ازآن آتش دامان…

یک تذکر دوستانه، وطنپرستانه، رفیقانه و همخونی و هم میهنی!

امین الله مفکر امینی 2020-26-09 البته همه ای ما وشما همچنانیکه…

صلح و آزادی

رسول پویان دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست میهن ما…

ملت افغانستان به يک دولت ملی، رهبران با اندیشه ملی…

نوشته از ع. بصیر دهزاد نبود رهبران با اندیشه ملی ،…

آواره گی

آتش جنگ باز یک بار دیگر  بی مهار و شعله ور…

افغانستان از نقطهء عطف تا آستانهء یک گذار

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان پس از سال ۱۳۵۲ تا کنون چهار…

سوسیالیسم کارگری

شمارۀ  سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان…

زبان فارسی ربطی به فارس ندارد

 " زبان گهربار ما فارسی/پارسی است"  این مقاله ی پژوهشی ارزشمند…

سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن!

عبدالاحمد فیض بعد از پيام تويتري رئيس جمهورترامپ مبني برخروج كامل…

ازمثالهای زشت ونامیمون فدرالیزم

برګرفته برخی از مقاله تحقیی تحت عنوان (سیستم ونظام های…

زیباترین بانوی شهر

وحدت الله درخانی نازنین زیباترین بانوی شهر  از همه گلهای گلشن تازه…

هراس از نقد؛ چشم پوشی از چیستی هویتی و بازشناسی…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد تاریخی؛ عریانی حقایق و افشای سیمای مستبدان …

در باره اشغال شور وي و اشغال ناتو چي فرق…

در سالهاي ۱۳۵۷ و قبل از ان جهان ما…

شقایق محبت

رسول پویان تا در سر دل هوای عشق است بن مایـۀ جـان…

تاریخ کمونیسم

 تاریخ و پیشینه کمونیسم را می‌توان از چند نقطه و…

«
»

کدام کمونیست ؟روزی که در قرن 21 بازماندگان سلطنتی در آمریکا جمع شدند و شعار قرن مرگ بر مجاهدین دادند … گفتم باید موضع گرفت . این موضع گیری ربطی به خوبی با بدی مجاهدین ندارد . مثل مخالفت با قانون اعدام . شما نمیتوانی بگویی با اعدام مخالفی ، ولی فقط با اعدام کمونیستها … یاد حرف معروف برشت افتادم که گفته بود : اول به سراغ یهودیها رفتند من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم…

پس از آن به لهستانیها حمله بردند من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم.

آن‌گاه به لیبرالها فشار آوردند من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم

سپس نوبت به کمونیستها رسید کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم.

سرانجام به سراغ من آمدند هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند.


شعار مرگ بر کمونیست از طرف جریان سلطنت در هلند ، چیز عجیبی نبود . با این شعار یعنی اینکه با کسی چون کمونیست یا مجاهد وحدت سیاسی متصور نیست … منظورشان از کمونیست هم واضح بود . در روسیه که مافیای پوتین حاکم است از کمونیسم خبری نیست . در چین سرمایه داری کامل حاکم شده است و در دیگر نقاط دنیا هم خبری نیست . به جز بازماندگانی از قرن پیش که زمان تعویض قدرت در 1357 در ایران عمدتا در زندان آریامهر بودند . منتها چون این جوجوهای سلطنتی زورشان به ارباب بیمروت و سازمان دهندگان نشست گوادلوپ نمیرسد پس مرگ بر مجاهد و کمونیست …کمونیستی که به جای موضع گیری سیاسی در برابر شعار مرگ بر مجاهد توسط جریان سلطنت درآمریکا سکوت کرد و ترجیح میدهد با هر توسری و توهین سلطنت کنار بیاید ولی با مجاهد نمیتواند … این تفکر خودش هم نمیتواند سیاسی باشد مثل لاجوردی و حزب توده …

مثل این میماند که شما مدعی باشی با تمساح میتوانی زندگی سیاسی مسالمت آمیز داشته باشی ولی با مارمولک نمیشود .


منتظری هم آخوند بود ولی فهمیده بود که مجاهد یک تفکر و نگرش است ، مجاهدین اشکالات زیادی دارند ولی در جبهه سیاسی تاریخا به جریانات موسوم به چپ نزدیکتر هستند … جریان بازماندگان سلطنت هم به اصلاح طلب آخوند نزدیک است از همان زمان رضا خان تا دیدار فرح با مسیح اینطور بود .


همین قانون ساده را نفهمی اتوماتیک در جبهه سیاسی سپاه پاسداران هستی و باید با عکس داس و چکش خود ارضایی سیاسی کنی . وقتی موقع شعار مرگ بر مجاهد در آمریکا سکوت کردی و موضع نگرفتی در اینجا هم جدی نیستی .

رضا خان و کل خاندان پهلوی ذره ای شعور و قاطعییت آتاتورک را اگر میداشتند و با روحانیت قلبا مدارا نمیکرد ، حالا تاریخ ایران در مسیر دیگری بود ! حالا هم به جای طلبکاری از زمین و زمان جواب بدهند چرا روحانییت را در ایران به قدرت رساندند ؟

این جماعت مفت خور سلطنتی اگر ذره ای شعور سیاسی میداشت باید میفهمید که حداقل نیم قرن از فصل “شعار مرگ” گذشته است ! اگر هنوز در فصل شعار مرگ بر این و آن بودیم غرب اساسا فشاری به حکومت اسلامی وارد نمیکرد و به همین شکل حضرات حاکم را حفظ میکرد !


جریان مفت خور سلطنتی طی نیم قرن گذشته خیلی زحمت کشیدند در کازینوها و … حالا دوست دارند صدر نشین هم باشند . البته صدر نشین هستند منتها در بلاهت سیاسی .04.08.2020
اسماعیل هوشیار