چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است

فرهاد

تو نفاق ایجاد کردی ای لعین

نیست بیجا گر بیفتی بر زمین

لاف عاشقی بیجا مزن

خویشتن را اینقدر بالا مزن

فانی

جان کری وزیر خارجه امریکا در صحبتی که داشت ادعا نمود بعد از بن و بحث که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بوجود آمده بود از احتمال یک جنگ داخلی قرار بود افغانستان را بیک پردگاه ببرد. دولت امریکا توانست جلوگیری بعمل آورد. بارک اوباما موجودیت هراس افگنان را در ساحه قبایل دو طرف مرز برای امریکا تهدید خواند و بالای ماندن نو هزار قوت های نظامی امریکا در افغانستان تأکید نمود. مردم و آگاهان امور میگویند چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.               

می افزایند ادعای جان کری مثل وعده های سران قصر سفید که در دوران اوباما و ماقبل آن به جهان از جمله مردم افغانستان داده بودند دور از واقیعت بوده آنها توانستند با ایجاد دولت فراقانونی، بی بنیاد، انجام بازیهای ریاکارانه، دروغ پراگنی ها، نشر و پخش اخبار گمراه کننده بنام  القاعده، طالب، داعش و غیره فضای ترس و وحشت را در کشورما و کشورهای منطقه ایجاد و زمینه را برای کشت، ترافیک و قاچاق هزاران تن مواد مخدر مساعد افزایش ده ها گروه هراس افگن، تروریستان، جنایتکاران سازمان یافته، مافیای مواد مخدر، افتصادی، عاملین فساد گسترده، غاضبین ملیونها جریب زمین  زورمندان، غارتگران ثروتهای مادی و معنوی، ناقصین حقوق بشر، جنگسالاران، متجاویزین جنسی، قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان، فرهنگ ستیزان، عاملین دامن زدن خشوتن های خانوادگی، خصومت های قومی،لسانی، سمتی، تنظیمی، حزبی، قاچاق و استخراج غیر فنی و غیر قانونی هزاران معادن، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، آثار باستانی، لیلام نمودن هزاران مؤسسات تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش،  مبدل شدن افغانستان را به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر میدان نبرد، آزمایش انواع ایدیولوژی سلاحهای پیشرفته زمینی و هوایی بازار مصرفی و تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان ثمره بازیهای فوق الذکرمیباشد.                                                                                                                               

روزانه ده ها تن افراد بیگناه توسط گروهای طالب، داعش و غیره نابود میشوند تیر باران نمودن  سیزده تن کارگران معدن  در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان توسط گروه داعش مشت نمونه خروار میباشد.                                                            

یک خانم در ولایت بغلان به خبرنگار طلوع نیوز گفت فرزند من منحیث سرباز ده سال قبل در ارتش خدمت مینمود در طی همین مدت از وی من اطلاع ندارم و دیگر نان آور خانه هم نداریم شوهر من مریض است دو هزار افغانی کرایه ماهوار خانه میدهیم کدام مدرک نداریم.                                                                                         

با وجود فرمان اشرف غنی هنوز هم از تولیدات داخلی در ادارات حمایت  صورت نگرفته، ادارات وزارتخانه سی فیصد پلان انکشافی خویش را نسبت عدم ظرفیت کاری تطبیق نکرده اند در تقرر کادر ها داشتن روابط اهمیت دارد درین سرمای زمستان جنگهای خونین ادامه دارد یک عده اعضای پارلمان ادعا نموده که گروهای هراس افگن از داخل شورای امنیت حمایت میشوند سرقت های مسلحانه، آدم ربائی رو به افزایش بوده مردم در هیچ نقطه کشور به شمول نزدیک ارگ ریاست جمهوری احساس مصئونیت کرده نمیتوانند، مردم یکی از عوامل بزرگ چالش های موجود شامل ساختن صدها پسته های نظامی خیالی را در تشکیل ارتش پولیس خوانده آنهاییکه از رفتن یازده میلیون شاگرد به مکتب حرف میزدند اکنون با افشا شدن تفاوت شش میلیون هنوز هم در هم در ارگ نشسته و حکم فرمائی مینمایند صدها هزار تن درین سرما در شهرها توان خریدن موارد مورد ضرورت خویش را ندارد میلیونها تن به نسبت مشکلات اقتصادی،امنیتی،فقر،بیکاری به مواد مخدر مبتلا میلیونهاتن دیگر با قیول توهین،تحقیر وقربانی های فراوان به کشورهای منطقه و جهان مهاجرت نموده هزاران تن آنها قربانی هوسهای قاچاق بران انسانها شده هزاران تن در ایران،سعودی،پاکستان وغیره زندانی صدها تن آنها محکوم به مرگ شده اند بیش از چهل فیصد در زیر خط فقر زیست مینمایند. تعداد بیجا شده گان داخل به نسبت جنگهای خونین از یک میلیون بیشتر میباشد. بعد از امضا تفاهم نامه امنیتی بین نماینده گان دولت افغانستان و امریکا تجاوزات و انداخت های سلاحهای نظامیان پاکستانی بالای نقاط ولایات شرقی و جنوبی افزایش یافته.                                                                                              

سران کشور های متجاوزکه بی شرمانه سنگ بشر دوستی را به سینه میزنند خشن ترین، بی شرمانه ترین و خیانت کارانه ترین برخورد را با مهاجرین نموده و مینمایند.                                                                                           

کشمکش های قدرت طلبی بین سران دولت فراقانونی  سبب ایجاد فرسنگ ها فاصله بین مردم و دولت مساعد نمودن میدان برای غارت مافیای مواد مخدر اقتصادی جنایت کاران سازمان یافته غاضبین میلیونها جریب عاملین فساد گسترده تشدید ساختن رقابت های خصمانه نظامی،سیاسی،استخباراتی بین کشورهای منطقه و جهان در رابطه به کشور ما گردیده است.                                                                                   

گفته های کابلوف سفیر فدراتیف روسیه در رابطه  داشتن نه میدان نظامی امریکا وغیره  یک مثال آن میباشد از سیزده همین سال قانون اساسی زمانی در ارگ تجلیل بعمل میامد که قانون ستیزان مردم افغانستان را گروگان گرفته اند .تیوری بافان توطئه بازار شان گرم بوده توانسته اند مردم مارا اغفال  نمایند. مجلس نماینده گان رئیس جمهور را به نقض قانون متهم نمود می افزایند هنوز هم هفت وزیر سبکدوش شده خلاف قانون به وظایف خویش ادامه میدهند.                                                        

سخنگوی حکومت استیضاح هفت وزیر را نا موجه دانسته عملکرد های پارلمان را در رابطه به استیضاح هفت وزیر نا مناسب و غیرقانونی خواند.

بباور ما عامل دشواریهای  فوق ذکر ادعاهای ریاکارانه و دروغ پرآگنی های سران قصرسفید متحدین منطقه و جهان شان طی شانزده سال گذشته  در رابطه به کشور ما بوده و میباشد گفته های جان کری  یک مثال آن میباشد!                                          

پس چه باید کرد که دشواریهای خونین  فوق ذکر را کاهش داد؟                                

تجربه گرانبهای گذشت ثابت میسازد تا زمانیکه ده ها میلیون تن مردم از جمله قشر آگاه جامعه آن بخاطر نجات کشور و مردم خویش گامهای صادقانه و عالمانه را نبردارند نیروهای خارجی به هیچ وجه حاضر نبوده و نمیباشند سودهای فراوان را از ناحیه مواد مخدر قطع جنگلات، استخراج غیر قانونی هزاران معادن از دست دهند.راه اندازی جنگ نیابتی و تقویه ده ها گروه هراس افگنان تروریستان بواسطه ادارات استخباراتی آی اس آی و انتفال آنها به ولایت شمال مثال خوبی میباشد.                                                                                            

خلاصه اینکه وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش کشور دست اتحاد و همبسته گی خویش را بخاطر کاهش دشوارییای فوق بسوی هم صادقانه دراز از طریق وسایل اطلاعات جمعی حرکات جامعه مدنی  مبارزات مسالمت آمیز چهره بازیگران  دروغین را به جهانیان افشا نمایند در غیر آن با ادامه وضع موجود کشور ازین بیشتر بسوی بحرانهای خونین  سوق خواهند شد.