پیوند زیبا

 

    برادر گرامی محترم داکتر صاحب ایماق سلام بر شما !

    بدین وسیله  من و خانمم چهلمین سالروز عروسی  شما را با خواهر گرامی ام انابت جان ایماق ، از صمیم دل تبریک  و شاد باش گفته ، پیروزیهای روز افزون برای خانوادهٔ گرامی تان   از بارگاه رب العزت تمنا می نما ییم .

 

    دوستان فرهنگی و ارجمند  !

    اینک به مناسبت چهلمین  سالگرد عروسی شما فرهنگیان گرامی ، سروده ای  نا چیز را ، تحت عنوان « پیوند زیبا » به رشته ٔ تحریر آورده ، به شما اهدأ می نمایم . امید است مورد قبول تان واقع گردد.

    با تقدیم احترامات فایقه

برادر فرهنگی  و ارادتمند تان :

 

 ناصر « مسعود »

 

مبارک    بُوَد جشن ِ   پیوند ها    به «انابت» جان وهم « ایماق » ما

من   این سالروز  عروسی ِ تان          مبارک بگویم به هر دوی  تان

چه   پیوند   نیکویی مهر    آفرین که  کمتر بدید کس ، بروی زمین

نماد ِ     محبت ،   نماد ِ وفا            به بوستان هستی چو سروِ  رسا

بنا   گشت تعمیرِ    گرم آشیان       میان دو تن در مسیرِ   زمان

فزون  گشته هر  لحظه مهر و وفا            ز اخلاص و همزیستی با صفا

گذشت چهل سال، این بنا تازه است            محبت در او ، بیش از اندازه است

دو    فرهنگیِ ِ      نامدارِ وطن             یکی همچو جان و دگر مثلِ تن

یکی   بازوی    روزِ دُشواریها              دگر یاورِ لحظهٔ خواریها

چو   تهدابِ   هستی بُوَد  پایه دار         بُوَد تا که گردون بُوَد  بر قرار

گران  مایه ، « ایماقِ »  والا گهر کزو   مانده برجا ، ز فرهنگ اثر

ز  نقش ِ   « انابت »   نماییم یاد              که مردانه ، با همسرش شانه داد

که  در پشت ِ هر   مردِ دانشمند              بُوَد دستِ زن ، دستِ قدرتمند

به هر جا به « ایماقِ » ما یار بُود               به تاشکند وکابل، کناته همکار بُود

ز«ایماق » و« انابت »  ایدوستان به  جا مانده ، فرزند های جوان

که     با زیورِ     علم آراسته            به اخلاق ِ نیکو ، قد افراشته

ز  پیوند ِ  زیبا ثمر  پُر بهاست              همه تحفه ِ خوبِ ذاتِ خداست

به  خالق  نمایم من عرض و نیاز               بهر یک بخواهم عمرِ دراز

ز  چشم ِ  بد ِ خصم ،  باشید امان              خوشی یار تان هر کجا هر زمان

                ز « مسعود » سلام ِ  محبت نثار  به این زوج ِ فرهنگیِ   با وقار

 

       فرستنده :

     امان معاشر

    ژورنالست آزاد