زندگینامه اناهیتا راتبزاد

دکتور اناهیتا راتب زاد نخستین نماینده  زن درمجلس نماینده گان…

سی و ششمین سالگرد وفات مولانا داکتر محمد سعید «…

روز پنجشنبه  مورخ  « هفت حوت سال  ۱۳۹۹ هـ  ش…

ارث نیاکان

رسول پویان تـاکــی عـــزا و ولـولـه و دیــدۀ تـر است کودک به…

یادی از زنان مبارز

به پیشواز 8 مارچ روز همبستگی جهانی زنان کلارا آیزنرزتکین یکی…

افغانستان بزنگاۀ تروریزم و آوردگاۀ شبکه های استخباراتی

نویسنده: مهرالدین مشید پس از تهاجم شوروی به افغانستان، این کشور…

مجیب الرحمن ها ، باورهای فاسد و ظلم ها

مجیب الرحمان انصاری ، امام مسجد محله گازرگاه هرات باز…

آشتی ملی

پروفیسور نور محمد غفوری  تعریف و ماهیت آشتی ملی:  آشتی اصطلاح معمول…

شناختی از مارکسیزم

  نویسنده - ریچارد  دیود  ولف    ناشر - دیموکراسی درعمل                                                                                            گرداننده ازانگلیسی -…

رویکرد اشغالگران و نوکر شان با مظلومان هزاره 

افغانستانسوزی به بهانه ی کوچی و کوچی گری سلیمان کبیر نوری درین…

نوع جدیدی از بازرگانی

                   …

حزب دموکراتیک خلق افغانستان عبورازبحرانها ی سیاسی وتضاد های آشتی…

               حل تضاد های آشتی نا پذیر میان طبقات استثمارگرواستثمار شونده…

روز جهانی زبان مادری خجسته باد!

روز ۲۱ فبروري ازطرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان…

اتوماسیون و پایان سرمایه داری!؟

مارکسیست لنینیست امروز، برگردان: آمادور نویدی تهدید واقعی هوش مصنوعی و یادگیری…

فضای عشق

رسول پویان بـاز سـرو نـاز در مـیـدان جـولان می کند بید و…

قوماندان اعلی و مشاورامنیت ملی باید پاسخگو باشند

نوشته ی : اسماعیل فروغی    تکرارحوادث خونین مشابه مثل تکرارحمله برپاسگاه…

رضایت به دخالت نظامی موجب تبرئه ازتجاوزخواهد شد؟ 

عبدالاحمد فیض اینکه دخالت نظامی دولت ثالث دراموردولت متقاضی درمنازعات داخلی…

دار عدالت

چو مرغی خفته به خوابی بیا نفس بکشیم  فغان کنیم و…

مجاهدین افغانستان کافرند

قسمت سوم  مجاهدین در افغانستان همواره ایمان و باور خود را…

سیمرغ رویا های من

                                         نامه های من                              سرگردان‌تر از نامه های کارو اند                                       عشق حقیقی درد…

عشق و ارمان

رسول پویان وای از روزی که عـشق دل فرامـوشـت کند اضطراب ووحشت…

«
»

پرفشانی دل

رسول پویان

هوای مشک به دل آهوی ختن دارد

خرام ناز به دشت و کُه و دمن دارد

مـۀ سـیام رُخ مـاه کاشـغـری بـوسـد

شکـوه مهـر فـروزنـده در یخن دارد

به گـرد شمع چگل پرفـشانی دل بین

ز جنس آتـش پـرسـوز پـیرهـن دارد

ز ابـریشـم بـبـافـنـد جـامـۀ رنـگــیـن

که لطف اطلس گلگون را پرن دارد

ز لعـبت ختـنی مهـوش چگل گـویـند

به رنگ مرمرتندیس پوست تن دارد

زبس که یشم دل آرای آن بُوَدمشهور

چـو روی دلبرکان جـلـوۀ حسن دارد

خـیالِ کاسـۀ فـغـفــورِ چـشـمِ بـادامی

هـنــوز بـادۀ مـســتـانــۀ کـهــن دارد

نگاه نـور شـده رمـز و راز بـیداری

رها شده نه هـوای غُـل و رسن دارد

به مرو وسُغد وبدخشان بلخ پیوند اند

زباغ صورت ارژنگ صدچمن دارد

ز آب ودامن صحرا و باد قصه کنند

هـزار گـونـه دیگـر گنج پرثمن دارد

توگویی دورِ قدیم باز می رسد از نو

پـیـام رشـد شـتابـنـده در سـخـن دارد

درای قـافـلۀ ابریشـم رسـد در گـوش

قطارِدورِنوین وه که فوت و فن دارد

زچشم خُوربهرسوکه بنگری نورست

چـو در بلاد خراسـان دل وطـن دارد

لـوای وحـدت مشـرق را بلـنـد کـنیـد

چرا که حمله وری تیغ اهریمن دارد

طلسـم کهـنۀ افـراطیت اگـر بشکست

پـریِ عـشـق و محـبـت انجـمـن دارد

نوای مطرب و می میزند بدلهاچنگ

مقام وراگ وغزل تا که تَن تَتَن دارد

عبوس نفرت و آزار در تمدن نیست

زهی که دامن دل مهرِ ما و من دارد

نژاد پرستی دگر درجهان ندارد جای

سپید وزرد و سیاه یک رقم کفن دارد

1/2/2021