وزیر عدلیه ج.ا.ا، با شارژدافیر سفارت آلمان مقیم کابل، دیدار و گفت‌وگو نمود

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

خبرنامه

کابل- چهارشنبه 22 قوس 1396

جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، با شارژدافیر سفارت آلمان مقیم کابل، دیدار و گفت‌وگو نمود.

در این دیدار، دکتر عبدالبصیر انور با شارژدافیر سفارت آلمان مقیم کابل، روی پیشرفت‌های وزارت عدلیه ج.ا.ا، در بخش‌های قانون‌گذاری گفت‌وگو نمودند.

شارژدافیر سفارت آلمان مقیم کابل، نشر کود جزا را در جریدۀ رسمی تبریک گفته و از پیشرفت‌های وزارت عدلیه ج.ا.ا، در بخش قانون‌گذاری، پایین آمدن مجازات اعدام در کود جزا و رعایت معیارات کنوانسیون‌های بین‌المللی که جمهوری ا.ا به آن پیوسته، ستایش کرد.

***

نشانی: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست چپ

نشانی برقی: aman.reazat@gmail.com/aman.riazat@moj.gov.af

شماره تماس: 00 93 783117080