وزارت عدلیه از ترجمان‌هایی که خواهان جواز فعالیت دارالترجمه در شهر کابل بودند، امتحان گرفت

 

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

خبر

وزارت عدلیه: چهارشنبه 3 میزان 1398

وزارت عدلیه ج.ا.ا، به منظور تطبیق احکام قانون، اعتباردهی و بلندبردن هرچه بیشتر کیفیت ترجمه‌های اسناد رسمی، از ترجمان‌هایی که خواهان جواز فعالیت دارالترجمه در شهر کابل بودند، در تالار ریاست تقنین این وزارت امتحان گرفت. 

عبدالمجید غنی‌زاده رییس عمومی تقنین روی اهمیت ترجمه دقیق اسناد رسمی صحبت نموده و از اشتراک کنندگان خواست تا برای بلندبردن و تضمین کیفیت ترجمه اسناد رسمی، از هیچ‌گونه سعی و تلاش در راستای ترجمه دقیق اسناد رسمی، دریغ نورزند. 

در همین حال، نازیه شجاع رییس اداره ترجمه و تصدیق اسناد رسمی وزارت عدلیه، از سهم‌گیری فعال ترجمان‌ها در امتحان ابراز امتنان نموده، افزود که بر اساس قانون، اشخاص حکمی و حقیقی در راستای ترجمه اسناد رسمی به وزارت عدلیه پاسخگو هستند. بنابر این، از افرادی‌که در این امتحان مؤفق خواهند شد، می‌خواهیم که ترجمه اسناد رسمی را به گونۀ درست و دقیق انجام داده و از کم کردن یا زیاد کردن متن اصلی اسناد رسمی در متن ترجمه، جلوگیری نمایند.

این در حالی است که برای کامیاب شوندگان در این امتحان، جواز فعالیت دارالترجمه داده می‌شود. اشخاصی که از اشتراک در این امتحان بازمانده اند، می‌توانند تا تاریخ ۲۰ میزان ۱۳۹۸، اسناد خویش را به ریاست ترجمه و تصدیق اسناد رسمی این وزارت تسلیم نمایند تا بتوانند در امتحان بعدی اشتراک نمایند. در صورت کوتاهی و عدم اشتراک در امتحان دور دوم، اسناد آنان از طریق ریاست ترجمه و تصدیق اسناد رسمی وزارت عدلیه مورد تایید قرار نخواهد گرفت.

 

***

نشانی: ناحیه ششم-غرب قصر دارلامان، کابل افغانستان

نشانی برقی: aman.reazat@gmail.com/aman.riazat@moj.gov.af

شماره تماس: 00 93 783117080