انبیق یادها

رسول پویان صـدای بلـبـل آبـی و شـالـیــزارانم دوباره زنـده کند خاطـرات دورانم ز…

هیچ انسانی غیر مجاز نیست!

سیامک بهاری «اتباع غیر مجاز حق اجاره کردن خانه و ملک…

نزدیک به ۶۰ اجماع سازمان برای افغانستان – نشست دوحه…

که ۶۰ هزار اجماع هم برگزار شود – تا عنصر…

واهمه

از شكستن غرور واژه‌های تو  عطر باغچه هم شكست و قنارهای سركش…

نشست های جهانی و نبود اجماع سیاسی و بی پایانی…

نویسنده: مهرالدین مشید اجماع سیاسی در سطح ملی و بین المللی…

از بلند پروازی تا سقوط

عبدالصمد ازهر                 …

وحدت ضامن پیروزی وحافظ بقای ماست

پيشگفتار: مردم آزاده افغانستان در درازنای تاریخ هر زمانیکه خاک آبایی…

کدام دانه های تلخ را خلیلزاد در افغانستان کاشته است؟

      نوشته ی : اسماعیل فروغی       زلمی خلیلزاد نماینده…

اسلام گرایان از نفی سیطره ی غرب تا نفی فرهنگ…

نویسنده: مهرالدین مشید نفی سیطره ی غرب را نباید با نفی…

حکایت خورشید

رسول پویان چـو بـال مـلۀ صـیـاد از پـرِ خـام است تـمــام پـرّش…

تان «پیرمرد من»

نویسنده «ارنست همینگوی»؛ مترجم «جعفر سلمان‌نژاد» حدس می‌زنم الان به آن…

فراخوان بخاطر نجات أفغانستان

به نام خداوند حق و عدالت سازمان ملل متحد در نیمه…

دریای عشق

{تقدیم به ساحت حضرت ختمی مرتبت(ص)} یا محمّد، گوهر دریای عشق!  ای…

افغانستان افتاده در زیر پاشنه های تروریسم و رویا های…

نویسنده: مهرالدین مشید مبارزه برای یک افغانستان واحد از رویا پردازی…

فریاد فدرال خواهی از گلوی فراریان جمهوری

           فدرالیزم ، تجزیه نیست .           …

خون عشق و محبت

رسول پویان بیا که دامن صحرا سبز و رنگین است بهــار نـاز…

نویسنده گی مسؤولانه یعنی نفخ صور و برپایی شور در…

نویسنده: مهرالدین مشید قسمت سوم نویسنده گی یعنی روایت آفرینی و اسطوره…

بزرگترین کشور جهان و 50 کشور پهناور دنیا از لحاظ…

با نگاه کردن به نقشه جهان پهناورترین و بزرگترین کشورهای…

فیزیوکراتی،- دست دراز سرمایه داری در اقتصاد فئودالیستی

Physiokati. آرام بختیاری فیزیوکراتی،- طبیعت و کشاورزی کلان در خدمت بورژوازی.  فیزیوکراتی واژ…

«
»

همبستګي وهمکاري

عنواني کيته مرکزي درراس رفيق محترم پيتروسيمونېنکو منشي اول کمېته مرکزي حزب کمونيست اوکراېن
پېام شما دررابطه به همبستګي وهمکاري تمام عيار احزاب کمونيست وتمام رفقا درموردرويدادهای غم انګيز (20)تا(22) فوريه که درکيف بيساري شهروندان به قتل رسيدندوباعث پيروزي لومپرهای بانديست اين اجيران زرخريد امپرېاليزم دراوکراېن ګرديد؛روېائی قديمي ناسېوناليستها ئی اوکراېن وقدرتهای بزرګ غرب ؛ برای سرکوب کامل جنبش کمونيستي دراوکراېن بود تحقق می يابد ؛ مرور عميق نمودم ٠
مصادره اموال ((انقلابيها)) که تحت اين عنوان دفتر حزب کمونيست اوکراېن درکيف وهمچنان اموال ودارائې های شخصي کارکنان اين ساختمان مصادره شد تعدادقابل توجه ازدفاتر منطقوي نيز مورد حمله قرارګرفت وبيساري ازانها غارت وسوزانده شد ٠
دراوکراېن دريک هرج ومرج بنا يادبود اتحاد شوروي وپيکرهای برجسته وممتاز اوکراېن يادګارهای جنګ جهاني دوم وغېره بدست ګروه نا سېو ناليست ازبين رفتند ٠

فکر نميکنم که در قلمرو اتحادشوروي اشخاص بر چنين اعمال ولنګار وشرم اورتاريخ ملزم شنا خته شده با شد ٠
اينها اعمال خريداري شده در بدل ((4,5)) ملېارد دالر امريکائې بوده ؛که پد ستا وه  همه خد مات مخصوص کشورها ئې امپر ېا ليستي به مردوم اوکراېن مې با شد  اين استعبا د عظيم بمنظور تحقق اهداف امپرياليزم ازهيچ وسيله معضوب ونېرنګ دست بردار نګرديده ومردوم اوکراېن را به خاک وخون وتجزيه کشيدند  ٠

  رفقا ګرامي  !
بلشويکها به مغز انسان تسلط کامل داشته وفرد ، فرد سياره زمين را رهبري مينمايد هيچ فرد نميتواند که بدون رهبري انها اندکترين حرکت نمايد ؛ بنا بر اين هيچ ګام به پيش وهزارها ګام به عقب شعار لېنېنېستي کميته سمون بلشويکي بوده که به اين اساس اعمار بلشويزم در سېاره زمين در حا لت تحقق کا مل قرار دارد وممثل بازيهای او پراتيفي  پسيميست  نی تنها در اوکراېن بلکه در تمام نقاط جهان ګرديده است  ٠
اين بازيها امپرېاليزم را مانند کودک نا زنين يکنيم ساله از يک بغل به بغل ديګر ګذاشته واز محبت شېرينش همه را مستفيد ميسازد  ؛  ولی متا سفانه در انتروال زماني تعين شده کودک از سينه شير دار مادر فا صله ګرفته  واز ګرسنګي به حا لت کوما نزديک ميشود تا اينکه جان خو يش را به افريدګارش تسليم نمايد  ٠

در اين زمان حساس چی بايد کرد، به نظر اينجانب  :
1_ حزب کمونيست اوکراېن در سدد ارتباط ګسست نا پذير با ساير احزاب کمو نيست ومسولين دولتي وسازمان های سياي وغېر سيا سي اتحاد شوروي بمنظور ظهور مجدد اتحاد جما هېر شوروي سوسېا ليستي پېش قدم باشد ٠

2_حزب کمو نيست او کراېن به تمام اشکال وقطب ها مبارزه طبقاتي -انقلابي اماده ګي داشته باشد ودر صورت ضرورت  از ان استفاده نمايد  ٠
3_تمام احزاب کمونيست؛ کا رګري ؛ واحزاب مترقي  وحزب نيرومند ما ر کسيستي جها ن به حزب کمو نيست او کراېن هر نوع استعا نت نمايد  ٠
                               با تقديم حرمت رفيقانه
انجنېر ظهورالدين اندېش
20.5.2014
ويانا