نویسنده الجزایری: نباید از آمریکایی ها انتظار نیکی داشت

«عیسی جرادی» نویسنده و روزنامه نگار الجزایری در مقاله ای در خصوص نوع تفکر آمریکایی ها در برخورد با مردم دیگر کشورها نوشت: آن ها تاجراند و در پی کسب سود بیشتر و در نتیجه نباید از آن ها انتظار نیکی داشت.

 جرادی در مقاله ای در روزنامه «البلاد» الجزایر تحت عنوان ‘از آمریکایی ها انتظار چیزی نداشته باشید’ نوشت: آمریکایی ها مانند برخی کشورهای دیگر، در جهت اهداف بشردوستانه کاری انجام نمی دهند، آن ها در گذشته کاری در جهت اهداف بشردوستانه انجام نداده اند و در زمان کنونی و در زمان های آینده نیز اوضاع تغییر نخواهد کرد، این یعنی اینکه آمریکایی ها تاجر اند و اگر جایی می روند، برای کسب سود است نه برای نیکی و احسان کردن به دیگران.
این نویسنده الجزایری در ادامه نوشت: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اخیرا «آنروا » را که نیازهای اولیه آوارگان فلسطینی های در اردوگاه های پناهندگان را تامین می کند، از کمک های آمریکایی محروم کرد، این سیاست ها یعنی اینکه آمریکایی ها تاجر اند و نه کمک کننده ، آن ها اگر جایی پا می گذارند برای این است که سود به دست آورند نه اینکه باعث شوند دیگران در حوزه ای خاص موفق شوند.
جرادی در پایان نوشت: دولت الجزایر هم باید بداند در شراکت با آمریکایی ها چیزی به دست نمی آورد.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه گذشته در جلسه ای در کاخ سفید، مردم هائیتی و کشورهای آفریقایی را ‘گند و کثافت’ خوانده و گفته بود بهتر است به جای آن ها مهاجران نروژی به آمریکا بروند.
اگرچه ترامپ خود این مطلب را تکذیب کرده اما بسیاری از مقام های آمریکایی حتی هم حزبی های ترامپ سخنان او را نژادپرستانه دانستند و آن را محکوم کردند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز جمعه اظهارات توهین آمیز ترامپ را«نژادپرستانه» دانست.
از سوی دیگر نمایندگان کشورهای آفریقایی در سازمان ملل جلسه ای برای ارزیابی اظهارات توهین آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ملت های آفریقا برگزار کردند.
شرکت کنندگان در این نشست رویکرد مستمر و در حال رشد در دولت آمریکا علیه آفریقا و آفریقایی تبارها را نگران کننده توصیف کردند.
سفیران کشورهای آفریقایی در سازمان ملل از ‘اظهارات زشت و نژادپرستانه’ دونالد ترامپ ابراز انزجار کرده و خواستار عذرخواهی او شدند.