ملاک حقیقت عمل است نه حرف

(فرهاد)

دلم ز دست دوستان دو رنگ تنگ است

فدای قلب دشمن شوم همیشه یکرنگ است

(بیدل)

جنرال اسکات میلر فرمانده کل نیرو های خارجی بتاریخ اول جدی در ولایت فراه رفته بود در دیدار با مقامات این ولایت گفته است که نیرو های خارجی از بهر کمک به برقراری صلح و اتحاد، حفاظت از منافع ملی افغانستان در این کشور حضور دارند، افزود ما در افغانستان هستیم تا صلح و اتحاد در سراسر افغانستان برقرار  و از منافع ملی این کشور حفاظت کنیم.

در ادامه گفت ما همواره از مردم افغانستان حمایت میکنیم یقیناً که از همکاران امنیتی مان پیشتیبانی میکنیم همان گونه بار ها گفته ام افغانها باید از بهر قربانی های نیرو های امنیتی شان به آنان افتخار نمایند، در رابطه به گفته فرمانده متذکره مردم و آگاهان دید گاه های خویش را چنین بیان داشته، میافزایند ملاک حقیقت عمل است نه حرف، نه وعده های بلند بالای سرخرمن.

زیرا که تجربه خونین هفده سال گذشته ثابت ساخت که قوت های نظامی خارجی از جمله امریکا و متحدین آنها در عملکرد های خویش بر خورد دوگانه داشته با ادعای مصارف یک تریلیون دالر در جنگ افغانستان بجای وارد کردن فشار های اقتصادی، نظامی، سیاسی بالای مهد تروریزم جهانی (آنطرف خط دیورند)  کشور ما را به میدان نبرد، پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، آزمایش انواع ایدولوژی ها، بازار مصرفی، تهیه کننده مواد خام کشور های منطقه و جهان مبدل نموده ثمره آن قرار گرفتن افغانستان در ردیف چهار کشور فاسد، نود فیصد تهیه کننده مواد مخدر جهان میباشد.

بیش از چهل فیصد در زیر خط فقر زیست نموده شش میلیون تن در خارج از کشور مهاجرت نموده بیش از یک میلیون تن بیجاه شده گان داخلی را در کشور تشکیل میدهند، بیش از سه میلیون تن به مواد مخدر، هفتاد فیصد به نسبت تشدید شدن جنگ های خونین، مشکلات اقتصادی، بیکاری، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، گسترش فرهنگ معافیت، تجاوز بالای یکعده کودکان، زنان به امراض های فزیکی و روانی مبتلا شده اند، به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی از جمله تثبیت غیر عادلانه مالیات و کرایه های مارکیت های تولیدی، تجارتی، خدماتی، دولتی، مختلط و مالیات عمده فروشان، عدم توجه به حل مشکلات راه های ترانزیتی، ایجاد دستگاه های پروسس، مواد غذایی، میوه، پیشه وری، صنعت کاران، گدام های ذخیره، هنگر ها مطابق نیاز، نبود منابع توزیع کننده قرضه با مفاد عادلانه و بازاریابی تولیدات داخلی در مارکیت های داخلی و خارجی، تورید اجناس و مواد بی کیفیت، کم کیفیت یا اجناس و موادیکه در داخل تولید خواستهای هموطنان ما را مرفوع مینمود.

بزرگترین صدمه و مهلک بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده است.

کسر بیلانس تجارت نود و چهار فیصد یعنی واردات نود و چهار، صادرات شش فیصد در سالهای گذشته نشان میدهد با وجود امضاء تفاهم نامه همکاری بین سران دولت امریکا، افغانستان به اثر کارشکنی و بازیهای ریا کارانه و دوگانه نظامیان امریکایی بیست و دو گروه دشمنان مردم در نقاط مختلف کشور ما به حملات انتحاری ادامه داده  نظامیان ناتو و امریکا در مقابل تجاوز چندین کیلومتر نظامیان پاکستانی در داخل افغانستان و پرتاب هزاران راکت که سبب شهادت و بیجاه شدن هزاران خانواده در نقاط ولایات نزدیک به خط تحمیل دیورند گردیده اند، سکوت اختیار نموده هیچ عکس العمل از خود نشان نداده اند.

از ناحیه بازیهای فوق صدای مردم به آسمانها بلند شده، سرزمین جنت نشان ما به یک جهنم برای باشنده گان آن مبدل شده است.

تا زمانیکه سران متذکره در عملکرد هایشان صادقانه تغیرات بنیادی را نیاورند نمیتوان به وعده های سرخرمن، فرمانده هان نظامی و سران قصر سفید و متحدین آن امیدوار بود.