ملاک حقیقت عمل است نه حرف

(فرهاد)

تا داغ دامن خویش از چشم خلق بپوشند

اکنون لباس تقوا پوشیده اند گرگان

گل خانه محبت این جا چگونه روید

هر گوشه تخم نفرت پاشیده اند گرگان

(فانی)

وزیر دفاع و ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا در صحبت 1397/1/24 که داشتند از طرح پلان منظم غرض همکاری نیروهای قوای مسلح افغانستان در بخش های هوایی، استخباراتی و ایجاد همکاری مشترک بین قوت های متذکره خبر میدهند.

این وعده ها زمانی یکبار دیگر تکرار میگردد از پرتاب بم ده ها هزار کیلو گرام وزن داشت ارزش آن ده میلیون دالر امریکایی میباشد و بنام مادر بم ها در جهان شهرت یافته بالای ولسوالی ارچین مومند دره ولایت ننگرهار زیر نابودی داعش صورت گرفت سپری میشود، در آنزمان پرتاب مادر بم ها را بهانه نابودی ریشه های داعش و سایر هراس افگنان بهانه قرار میدادند.

با تاسف انجام بازیهای خصمانه و ریاکارانه سران پنتاگون سبب شد که از آن تاریخ تا الحال یعنی 13 اپریل 2018 هزاران تن قربانی اهداف شوم بازیهای جنایت کارانه کشور کشایان گردیده، شهادت ده ها تن در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی بشمول ولسوال آن و سربازان در ولسوالی شیندند طی هفته گذشته صورت گرفت اثبات ادعای ماست.

جای تاسف است که سخنگویان وزارتهای دفاع، داخله انجام همچو بازی ها را نابودی هراس افگنان خوانده بالای توده های خاکستر ولسوالی ها از جمله خواجه عمری سنگ پیروزی را به سینه زده و مادران داغ دیده را داغدیده تر میسازند.

نشر و پخش اخبار گمراه کننده و شایعات دیسانت هزاران داعش در ولایات شمال سبب بی اعتبار شدن وعده های سرخرمن مقامات ذیصلاح و حامیان خارجی شان از جمله افسران بلند رتبه امریکا گردیده است.

مردم میگویند صلاحیت بنادر زمینی، هوایی و میدانهای هوایی کشور بدست امریکایی هاست  سالانه هزاران تن مواد مخدر از کدام راه به کشور های منطقه و جهان قاچاق میشوند؟

از کدام راه هزاران تن ترورستان از جمله داعشیان به کشور و ولایات شمال دیسانت تمویل و تجهیز میشوند؟

آگاهان امور میگویند تجربه گذشته ثابت ساخت که سران قصر سفید به نسبت انجام بازیهای ریاکارانه  و دوگانه کشور ما را به میدان نبرد، آزمایش انواع ایدولوژیها، پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، بازار مصرفی، تهیه کننده مواد خام برای کشور های منطقه و جهان مبدل ساخته حالا با وارد کردن فشار به جنگ های خونین  ادامه داده که در حقیقت تکرار بازیهای گذشته میباشد اگر چنین نیست و به گفته های خویش صادق میباشند چرا بجای پا فشاری بالای ادامه جنگ غرض مسدود ساختن ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند عملا فعالیت مینمایند بالای تمویل و تجهیز کننده گان آن از جمله اداره آی، اس، آی، عربستان سعودی، قطر، ایران و مافیای بین المللی مواد مخدر، شیخ های عرب فشار های اقتصادی، سیاسی، نظامی را نمی آورند.

زیرا که ملاک عمل حقیقت است نه حرف.