دزد

شاه دزد و آن وزیرِ کار، دزدارگ را سر دسته…

بیانیۀ اتحاد عدالت‌خواهان ایران

وحدت ملی؛ پیام کوبنده به تروریسم دولتی امریکا تروریست‌های متجاوز از…

حمله نظامی به این کشورها تقریباً غیرممکن است

تنش های روزافزون در برخی مناطق ژئوپلیتیکی جهان به ویژه…

«خشونت در متون مقدس»؛ افشاگر ماهیت در متون مقدس است!

محمد عالم افتخار «خشونت در متون مقدس» نام ویدیوی تحلیلی کمابیش…

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون مسآله جنجالی طرح…

۲۰ جنوری ۲۰۲۰م. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مراتب تشویش خویش…

صلح با مردم افغانستان یا بازی های پشت پردۀ …

نویسنده: مهرالدین مشید صلح در قمار امریکا یا در گرو طالیان سخنگوی…

برخیز

برخیز چشم و دیده رها کن ز خوابها  صبح  امید می…

ملا انصاری

جاسوس سعودی ها، ملا انصاری ؛عضوی ز « سیا» ،…

جواز قانونی و استفاده از حق

نگارشی از سخی صمیم. *** (جواز قانونی ضمان را نفی می کند،…

طفل افغان و زمستان

طفل افغانم پریشان و‌حزیندر غم وبیچارگی گشته عجینتا‌ گشودم چشم…

زن ستیزی

رسول پویان اگر حـقـوق زن و مـرد تـان برابر نیست خلوص وجذبه…

اطلاعیه

به مناسبت اعتراض های اخیر مردم آزادیخواه ایران رژیم جمهوری…

شماره 4 سال 22 محبت

شماره تازه محبت از چاپ برآمد. پیشکش می گردد…

زمان آزمون و امتحان

داستانیم و که روی هر زبان افتاده ایمبخت تاریکیم و…

چه میتوان کرد ؟

باشکست حاکمیت چپ که حالا ۲۸ سال ازان میگذرد…

زبان خوش

رسول پویان دل شکسته یی را گـر کسی برنجاند چونان بُـوَد که…

پیرو خرافات!

امین الله مفکر امینی 2019-03-11 ملا ومولوی، داعـــــش والقــــاعده و طــالـــــب ندانم…

کشته شدن بغدادی یک روی از دو روی یک سکۀ…

نویسنده: مهرالدین مشید مرگ بغدادی نفخی تازه بر روح داعش در…

نقش شخصیت و توده های مردم در تاریخ و تکامل…

داکترآرین قابل توجه جوانان - شاگردان سیاست و فلسفه.  زمانیکه از نقش…

ماموریت ناکام خلیل زاد و برگشت او از کابل با…

نویسنده: مهرالدین مشید خرج اگر از کیسۀ مهمان بود – حاتم…

«
»

مقصر کیست !

امین الله مفکر امینی 2019-05-04

مـقصری این همه داد وبیداد خودهاباشیم نه غیــر

بـدشمنان تبر داده ایم بهر قطع ریشه ای یکدیــگر

این چه دیوانگی وشورجنون است که بپاکرده ایـم

خود ها را فراموش وعنان بربیگانگان داده ایــــم

ثروت مـــــادی ومعنوی رادشمنان بـغارت بـردند

مرغان آزاده ای مـا را بتزویر پرو بال شـــکستند

خود غلط کردیم وتقصیرماجـــرا بدشمنـان بســـتیم

بـا ناعاقبت اندیشی، زدل ودیده خــــون گریســـتیم

کورخودوبینای مردمیم ناحق بندیم تهمت بردیــگر

چون به طومارجعل ببندیم آزاده گانرا شام وسحــر

بیدار شو ای هموطنان آزاده ای مٌلک آبایی مـــــن

کز قتل و قتال وفساد آزرده باشـــیم بجــــان و تــن

چـــاره ای همه نابسامانی، همدلی است ووحـــدت

یکجاشوییم یکجاشوییم که وحدت بودگنج پرغنمـیت

مفـکررا آفتاب عمرش بلب بام رسیده ای همـــوطن

ایـن گفتارحقیقت بیانیست بـرخاسته زصدق ازدهن