مشت ها باز میشود حقایق بر ملا

فرهاد

از سیاست گر ترا پرسان کنند

گو ندانم آنچه ابلیسان ککند

داد از این بازیگران نابکار

عهد قول شان ندارد اعتبار

فانی

پاکستان سی و پنج سال به طالبان افغان جا داد. سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در اوایل هفته دوم ماه حوت سال جاری در واشگتن گفته است که اسلام آباد در بین طالبان نفوذ بیشتر دارد چون رهبران آن گروه ها در پاکستان به سر میبرند و آنها از خدمات بهداشتی بهره مند میشوند و خانواده های آنها این جاست افزود ما با استفاده از این نفوذ میتوانیم بر طالبان فشار بیاوریم و از آنان بخواهیم به میز مذاکره بیایند و ما نمیتوانیم به نمایندگی از طالبان با دولت افغانستان مذاکره نماییم زیرا که چیزهای را که دولت افغانستان میتواند به آنها پیشنهاد نماید ما نمیتوانیم و پاکستان در جولای سال 2015 به رهبری طالبان افغانی فشارها را وارد کرد تا برای اولین بار وارد مذاکره مستقیم با دولت افغانستان شوند در ادامه گفت تحرکات آنها را محدود ساخته ایم. دسترسی آنان را به شفاخانه و دیگر جاها محدود ساخته ایم و به آنان هشدار داده ایم که اگر شما به گفتگو حاضر نشوید شما را اخراج خواهیم کرد و ما برای رهبران طالبان گفته ایم که ما شما را برای سی و پنج سال جای دادیم کافی است بیش از این نمیتوانیم چون تمام جهان ما را برای حضور طالبان مقصر میدانند. وی اظهار داشت بعد از روی کار آمدن دولت ما در سال 2013 تغییر بزرگی در پالیسی ما به میان آمد حال ما در برابر تمام هراس افگنان بدون هیچ تفاوت گام بر میداریم! در حالیکه وزیر خارجه امریکا حضور داشت عزیز گفت که پاکستان طرفدار ایجاد خشونت در افغانستان نیست.

در رابطه به گفته های فوق و سایر رویداد های هفته دوم ماه حوت سال 1394 مردم و آگاهان امور دیدگاه های خویش را چنین بیان داشته اند. تا هنوز معلوم نیست که سران ملکی و نظامی پاکستان و حامیان خارجی آنها چه پلان شیطانی را برای آینده دارند پرده برداشتن جنایاتی را که سران نظامی و ملکی پاکستان در حمایت از هراس افگنان به نام های طالب انجام داده اند و میدهند به واسطه سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان صورت گرفت در حال حاضر بخاطر بلند شدن دامان رسوایی سران نظامی و ملکی پاکستان و حامیان بین المللی شان در ظاهر امر یک گام مثبت دانسته می افزایند تجربه خونین چندین دهه گذشته ثابت نموده که سران ملکی و نظامی پاکستان، حامیان منطقه و جهانی شان به گفته های خویش در گذشته ها صادق نبوده ممکن است انجام بازی های شیطانی فوق بخاطر انجام پلان های بعدی غرض دستیابی به ثروت های مادی و معنوی کشور ما و کشورهای آسیای میانه صورت گرفته باشد اگر چنین نیست چرا در مسدود ساختن شورا های کویته، پشاور، میرانشاه و ده ها هزار لانه های تروریزم در آن طرف خط دیورند عملا در خدمت هراس اگفنان قرار دارند اقدام نمی نمایند در ادامه میگویند اگر پاکستان واقعا خواهان صلح و ثبات واقعی در کشور ما میباشند به مسدود نمودن لانه ها و شورا های متذکره عملا اقدام نمایند.

از جانب دیگر تا زمانی که از مداخله ادارات استخباراتی از جمله آی.اس.آی جلوگیری نشود و مبارزه جدی با فساد اداری و مواد مخدر صورت نگیرد و صلاحیت آنهایی که به مافیای مواد مخدر، اقتصادی، صاحبان سرمایه جنگی، غیر مشروع، غاضبین میلیونها جریب زمین، عاملین فساد گسترده، قاچاق هزاران معادن، جنگلات آثار باستانی، کشتار صد ها هزار تن ویرانی شهرها از جمله شهر کابل، تجاوز بالای یک عده از زنان و کودکان، آدم ربائی ها، سرقت های مسلحانه، قانون ستیزی، مردم ستیزی، زن ستیزی، فرهنگ ستیزی و سایر جنایات خدمت و جاسوسی به بیگانگان متهم میباشند صلاحیت شان محدود و مورد بازپرس قانونی قرار نگیرند نمیتوان به تامین صلح و ثبات واقعی در کشور امیدوار بود زیرا که هر روز برای افراد و گروهای متذکره مثل ماه عسل بوده از جانب دیگر گرچه افراد و گروهای فوق بخاطر دستیابی به ثروت و قدرت بیشتر در ظاهر امر با هراس افگنان تروریستان مخالفت داشته اما در عمل و پشت پرده بخاطر سرکوبی و از پا در آوردن مردم افغانستان وجه مشترک دارند.

گفته های مشاور رئیس جهور و مسئولین اداره مبارزه با جرم های سنگین، اثبات ادعای ماست. آنها نظریات خویش را چنین بیان داشته اند سردار محمد روشن مشاور ارشد رئیس جمهور محمد اشرف غنی در امور شفافیت و برنامه های انکشافی به تاریخ 14/12/1394 بیان داشت گفت نزدیک به یک هزار و پنج صد پرونده در اداره سارنوالی کشور بدون بررسی باقی مانده وی میگوید بیشترین این پرونده ها از سوی ریاست عموما امنیت ملی افغانستان به لوی سارنوالی فرستاده شده اند که بسیاری از آنها بررسی نشده اند!

این مقام حکومت میگوید که در میان این پرونده های هستند که بخواست زورمندان ساخته شده اند در همین حال مسئول این نهاد گفته که لوی سارنوالی به درستی کارش را انجام نداده و بسیاری از پرونده های فساد از سوی سارنوالی مفقود شده.

ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان نیز گفته یک مشکل بزرگ است که لوی سارنوالی نتوانسته است در این چند سال کار درستی انجام دهد و حتی ما شنیدیم پرونده های از فساد در سارنوالی گم شده اند. سردار محمد روشن میگوید حکومت باید این دوسیه ها را سرسری نگیرد باید مرور شوند دوسیه های هم هستند که یک زورمند قهر شده است سر یک نفر تیلفون کرده است به سارنوالی که دوسیه بسازد در بین این دوسیه تنها چهار تا کاغذ است و بس.

اداره مبارزه یا جرم های سنگین وزارت امور داخله نیز گفته است در یک ماه اخیر بیست رویداد فساد اداری رشوه ستانی، قاچاق کودکان، اسلحه و سنگ های قیمتی را که مقام های بلند پایه و زورمندان دست داشتند بازداشت نموده اند.

جنرال غیور اندرابی سرپرست اداره مبارزه با جرم های سنگین وزارت امور داخله میگوید سارنوال ولسوالی پغمان که با هفتاد هزار افغانی رشوه دستگیر شد مدیره جنایی حوزه پانزدهم هم دستگیر شد که متاسفانه از سوی محاکمه مربوط رها شدند. این مسئول این اداره از مداخله برخی از مقام های دولتی، نمایندگان پارلمان و زورمندان در رهایی مفسدان و قاچاقبران که از سوی این اداره بازداشت میشوند سخت نگران است.

اندرابی در ادامه میگوید این افراد با مقام های دولتی، اعضای پارلمان رابطه دارند ما را مجبور میسازند که مجرمان را زیر پیگرد قانونی قرار ندهیم در همین حال بر بنیاد مدارکی که به طلوع نیوز رسیده آمر امنیت ولایت لوگر نیز که به اتهام قاچاق از سوی اداره بازداشت شده است ده روز میشود زندانی است اما محمد عظیم محسنی نماینده بغلان در مجلس نمایندگان میخواهد او را رها سازد. آقای محسنی گفته است ما بخاطر حرمت و خدمات این منصب دار که انجام داده با ضمانت رها شود و قضیه او از سوی مراجع عدلی و قضایی پیگیری شود.

در همین حال مشاور ارشد رئیس جمهور در بخش تامین شفافیت نبود حاکمیت قانون را از انگیزه اصلی پیگیری نشدن پرونده های بزرگ فساد اداری و مداخله زورمندان میداند می افزاید وقتی مردم فهمیدند که قانون حتما تطبیق شدنی است در آن وقت مردم هم متوجه میشوند که باز خواست و مجازات حتمی است. در همین حال بازداشت دو شهروند پاکستان که با هویت افغانی در وزارت مالیه کار میکردند و نیز به تازگی بازداشت شدند خزانه دار وزارت مبارزه با مواد مخدر هنگامی که یک میلیون افغانی را دزدی کرده بود از پرونده های دیگر این اداره است.

انجام بازی های فوق سبب شده که صد ها هزار هموطنان از جمله پنج هزار و دو صد کودک زیر سن هژده سال دارند مجبور به ترک وطن و در سال 2015 به کشور ناروی پناهنده شوند کودکان متذکره از طریق وسایل اطلاعات جمعی گفته اند قاچاقبران در جریان راه آنها را اذیت نموده کسانی که مریض شده آنها را رها کرده بالای ما فشارهای دیگر آورده بالای عده آنها تجاوز جنسی انجام داده اند از همین لحاظ عده از کودکان خود را به واسطه چاقو زخمی ساخته اند و عده دیگر آن دست به خودکشی زده اند. نزدیک به سه هزار کودک از ولسوالی ها ننگرهار به نسبت انجام جنایات داعش و غیره محل بود و باش خویش را ترک مجبور به انجام کارهای شاقه در بندر تورخم و شهر جلال آباد شده اند. بیست و چهار هزار خانوار نیز به نسبت افزایش جنگ های خونین هراس افگنان از ولسوالی های متذکره مجبور به ترک محل شده اند.

به نسبت انجام بازی های خونین فوق صد ها هزار تن در سال جاری بخاطر نجات از کوره های آتش و گرداب های خون که در کشور جاری است به کشورهای جهان پناهنده شده در حال حاضر بیست و چهار هزار تن در یونان گیر ماند هزاران تن چندیدن روز میشود که بین یونان و مقدونیه گیر مانده اند صدای اعتراضات شان به آسمان ها بلند شده با تاسف که وجدان انسانی کشورهای که بی شرمانه سنگ بشر دوستی را به سینه میزنند مرده است.

به نسبت اعمار منازل، بلند منزل ها، شهرک ها غیر قانونی حفر چاهای سفتیک، قطع جنگلات، تورید و توزیع تیل های بی کیفیت، آلوده شدن آبهای آشامیدنی، هوای شهرها از جمله شهر کابل آلوده شدن هوا و محیط زیست مردم ما را سخت نگران ساخته است. مسئولین اتاق تجارت میگویند از هر موتر باربری بین تورخم و پشاور بیست هزار کلدار پاکستانی اخاذی غیر قانونی اخذ میگردد.

خلاصه این که مردم و آگاهان امور را عقیده بر آن است که بزرگترین علت دشواری های فوق حمایت سران نظامی و ملکی پاکستان و حامیان خارجی شان از هراس افگنان، تروریستان از جمله طالب و غیره بوده و میباشند اعترافات سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در واشنگتن اثبات ادعای ماست. آقای سرتاج عزیز با اظهارات خویش توانست سران نظامی و ملکی پاکستان را به حیث مجرمین جنایات جنگ اعلان ناشده از خارج که بیش از چهار دهه میشود بر ضد کشور و مردم ما شعله ور گردیده و هنوز هم جریان دارد معرفی نماید.

خلاصه این که با باز شدن مشت ها و بر ملا شدن حقایق ها نباید فراموش کرد که بازی های شیطانی پشت پرده دیگری در پی خواهد داشت. وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش کشور بخاطر جلوگیری از همچو بازی های شیطانی و تامین صلح و ثبات واقعی با تقویه و حمایت قوای مسلح قهرمان کشور وظایف ایمانی و وجدانی خویش را برای رسیدن این پروسه بغرنج و دشوار انجام دهند تا وطن و مردم ما یکبار دیگر قربانی تکرار بازیهای شیطانی سران نظامی ملکی پاکستان و حامیان خارجی شان نگردند.