مردم خواهان ختم بازیهای ریا کارانه در کشور میباشند

فرهاد

ندانی که مردان پیمان شکن

ستوده نباشند در انجمن

جان کری وزیر امور خارجه امریکا به تاریخ 21/1/1395 در یک سفر نامنتظر به کابل آمد در نشست کمیته ارزیابی توافق نامه امنیتی کابل، واشنگتن اظهار داشت واشنگتن کمک های نظامی و مالی اش را به افغانستان ادامه خواهد داد. افزود شهروندان افغانستان مردم سالاری را انتخاب کرده روند مردم سالاری کار ساده نیست ما اکنون در امریکا برای رشد آن کار مینماییم.

در ادامه گفت روند افغانستان خیلی پیشرفت کرده است و ما در این پیشرفت ها با شما همکار بوده ایم و خواهیم بود. وی داعش را تهدیدی برای همه میداند میگوید همه باید در برابر آن مبارزه کند در مقابل صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفت مردم افغانستان و دولت افغانستان از حمایت نیروهای امریکایی سپاسگذار است. در ادامه گفت در راستای تعهد خود در مورد مصرف کمک های جهانی موفق بوده است و دولت تلاش دارد تا مهاجران را برگرداند به ویژه از راه فرصت های کار دولت افغانستان متعهد است تا از حقوق بشر به ویژه از زنان و کودکان پشتیبانی کند.

وی میگوید جامعه جهانی میتواند در زمینه های گفتگو صلح رو در رو میان افغانستان و طالبان کمک کند و از تعهد دولت افغانستان آوردن صلح دایمی در افغانستان اطمینان داد. وی میگوید برای مقام های افغانستان رسد موضوع که شامل امنیت، اقتصاد و چالش های اجتماعی است مورد بحث قرار خواهد داد.

مردم و آگاهان امور در رابطه به گفته های فوق دیدگاه های خویش را چنین بیان داشته اند نظر به نشر وسایل اطلاعات جمعی سران دولت امریکا طی پانزده سال گذشته بیش از یک صد میلیارد دالر در بخش های نظامی مالی در افغانستان هزینه کرده اند. به نسبت جاری شدن سیل های خون و افزایش هزاران تن مواد مخدر، معرفی افغانستان در ردیف دومین کشور های فاسد جهان، غارت به ارزش هزاران میلیارد ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم، استخراج غیر قانونی و غیر معیاری دو هزار معادن قطع به ارزش هزاران میلیارد دالر جنگلات مثمر، غیر مثمر، لیلام نمودن هزاران دستگاه های تولیدی، خدماتی ،تجارتی، به نرخ کاه ماش زیر نام خصوصی سازی، ورشکست ساختن ده ها هزار دستگاه های تولیدی، تجارتی، خدماتی، خصوصی، کوپراتیف به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی، موجودیت هزاران مکاتب خیالی، مهاجرت میلیونها تن و انتقال  صد ها میلیارد سرمایه به خارج کشور، مبتلا شدن بیش از سه میلیون به مواد مخدر، هفتاد فیصد به امراض های فیزیکی، روانی، فقر، بیکاری، تشدید شدن انواع خشونت های خانوادگی از جمله تجاوز به عده زنان و کودکان و دامن زدن خصومت های لسانی، سمتی، قومی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، قانون ستیزی، مردم ستیزی، فرهنگ ستیزی، زن ستیزی، مسلط شدن افراد و گروهای که متهم به فساد گسترده، کشتار ده ها هزار افراد بیگناه، ویرانی شهرها از جمله شهر کابل، غاضبین میلیونها جریب زمین، ناقضین حقوق بشر، قاچاقبران سنگ های قیمتی، آثار باستانی، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، صاحبان سرمایه جنگی و غیر مشروع به نسبت راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، پارلمانی که با تقلب گسترده همراه بود در قدرت و جامعه، عدم توجه به تقویه قوای مسلح با سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی، مسدود نکردن هزاران لانه های تروریزم در آن طرف خط دیورند، مداخله صریح ادارات استخباراتی خارجی در امور داخلی در زمان اتخاذ تصامیم ها سبب شده که از گاو غدود پولهای هزینه شده به مصرف نرسد از همین لحاظ دستاورد های ادعا شده قابل لمس برای ده ها میلیون مردم فقیر گرسنه بیکار و بیمار نمیباشد!

از این لحاظ نباید سران قصر سفید از جمله وزیر خارجه آن بلند منزل ها، شهرک ها، قصر ها، شرکت های ترانسپورت های زمینی و هوایی را که زور سالاران و زر سالاران از پول های غیر مشروع، غیر قانونی در خارج و داخل کشور اعمار نموده و مینمایند آنرا دستاورد بخوانند. ادعای مردم سالاری برای ده ها میلیون مردمی که در آتش جنگ جنایت کاران دست و پا میزنند به نسبت پیدا کردن جای امن و کار قربانی هوس های قاچاقبران و طعمه نهنگ های اوقیانوس گردیده روزانه ده ها تن فرزندان شان قربانی بازی های خونین هراس افگنان، طالبان، داعش، القاعده و سایرین میشوند توان خریداری لقمه نان و یک تابلیت را برای فرزندان مریض خویش ندارند شب و روز مرگ تدریجی را سپری نموده به آینده امید خود را از دست داده بزرگترین توهین بوده و میباشد!

برای اثبات گفته های خویش مشت نمونه خروار چند مثال خدمت خوانندگان گرامی یادآور میشوم:

ارزیابی های ناتو که در هفته اخیر صورت گرفته نشان میدهد ه در بیش از بیست ولایت کشور مخالفان مسلح داخلی و خارجی حضور داشته مصروف انجام حملات هراس افگنی در کشور میباشند. آنها در این بررسی ولایت هلمند را به عنوان بزرگترین پایگاه طالبان یاد کرده اند. به باور ما با وجود که قوت های انگلیسی، امریکا در سالهای گذشته در ولایت هلمند حضور داشتند. هلمند بخاطر به مرکز بزرگ تروریستان از جمله طالبان مبدل شده که بیش از شصت فیصد مواد مخدر در ولایت متذکره و ولایات همجوار آن کشت میشود. در حقیقت طالبان و حامیان خارجی شان با این کار خویش بزرگترین خدمت برای مافیای بین اللملی مواد مخدر و جنایت عظیم را برای ده ها میلیون معتادین جهان از جمله بیش از سه میلیون مردم افغانستان انجام داده و میدهند.

عبدالله بارکزی عضو مجلس نمایندگان میگوید اکنون بیشتر طالبان و دیگر گروه ها در ولایت ارزگان به مراتب سلاح های پیشرفته تر از اردوی ملی و پولیس دارند و حتی آنها با تجهیزات شب بین و سلاح های مدرن پیشرفته مجهز هستند. در کنار این گفته ها نگرانی ها از تلاش هراس افگنان خارجی برای ساخت مراکز آموزش گاهای بزرگ در گوشه و کنار کشور وجود دارد.

در نقشه تهیه شده از سوی ناتو در افغانستان آمده است که جنگجویان وابسته به شبکه القاعده در ولایات پکتیا، پکتیکا، خوست ،نورستان و کنر به دنبال هراس افگنی و ایجاد مرکز های نظامی اند و داعشیان بیشتر به ولایات ننگرهار و کنر چشم دوخته اند.

مردم و آگاهان امور میگویند اگر سران قصر سفید و ناتو به تعهدات موافقت های امنیتی که بین نمایندگان دولت افغانستان امریکا ناتو به امضا رسید صادق میبودند امروز نوکران آی.اس.آی سعودی، قطر و مافیای مواد مخدر به چنین کاری دستیاب نمی شدند.

فریدون حنیفی یکی از فرماندهان پیشین طالبان میگوید که پاکستان طالبان را تجهیز و بسیج میکنند می افزایند طالبان از پاکستان دستور جنگ را میگیرند.

مردم ما را عقیده بر آن است اگر سران قصر سفید ناتو فشارهای لازم نظامی، سیاسی، مالی را بالای نظامیان پاکستان، سعودی قطر و غیره وارد میکردند تمام هراس افگنان از جمله طالبان توان مقاومت را در منطقه و جهان از دست میدادند.

شماری از هندو ها و سک ها در جلال آباد ادعا دارند که زورمندان برخی از زمین هایشان را غضب کرده اند و کسی هم به دادشان نمیرسد. می افزایند از یک طرف غضب زمین از جانب دیگر نبود زمینه آموزش و پرورش برای کودکان شان بر مشکلات آنان افزوده است. مسئولین از موجودیت پنجاه هزار معلولان خیالی در وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین خبر میدهند.

شماری از روان شناسان به نسبت افزایش مصرف چرس و تبدیل شدن این روند به یک امر معمول بین قشر جوانان میگویند نبود زمینه کار و عدم موجودیت سرگرمی های سودمند مثبت رو آوردن جوانان به مواد مخدر از جمله چرس گردیده است.

عده دیگر به این باور اند بر علاوه مشکلات فقر، بیکاری، شبکه های خارجی در کشور بخاطر از پا در آوردن جوانان پلان های خصمانه ادارات استخباراتی کشورهای خارجی از جمله آی.اس.آی را عملی میسازند. یک تن از کارکنان شفاخانه تداوی معتادان که از معرفی نامش خودداری میگوید در حال حاضر معتادین به مواد مخدر از جمله چرس بیست فیصد مردم ما را تشکیل میدهند. اگر در این رابطه توجه صورت نگیرد پیامد ناگواری را در پی خواهد داشت زیرا که یک کشور زمانی از پا درآورده میشود که جوانان آن به فساد از جمله به مواد مخدر مبتلا شوند!

خلاصه این که گذشت زمان ثابت میسازد که علت اساسی تمام دشواری های موجود بازی های ریاکارانه سران قصر سفید ناتو، متحدین منطقه و جهانی شان در رابطه به کشور ما بوده که مردم خواهان ختم آن میباشند.

حالا وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش و ترقی پسند جامعه بخاطر بیرون رفت از وضع موجود دست اتحاد و هم بستگی را غرض جلب همکاری نیروهای صلح جو و ترقی پسند جهان دراز و با بلند کردن صدای اعتراض شان از طریق مبارزات مسالمت آمیز و حرکات جامعه مدنی وظایف ایمانی وجدانی اسلامی و افغانی خویش را ادا نمایند در غیر از آن بازی های ریاکارانه بازی گران از این بیشتر کشور و مردم ما را به سوی بحران های خونین سوق خواهند نمود.