مراسم بزرگداشت از عبدالعلی مزاری در هالند

مراسم بزرگداشت از عبدالعلی مزاری در هالندfoto (2)