مدیریت دیتابیس آنلاین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به وزارت عدلیه تحویل داده شد

کابل، افغانستان: مدیریت بانک معلوماتی و یا دیتابیس آنلاین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از سوی آقای لورانس هارت نماینده و رییس هییت مأموریت سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان و همکاران شان به جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و رییس عمومی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران کشور، امروز تحویل داده شد.

هدف از ایجاد و تحویل دهی این دیتابیس به کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، ثبت معلومات قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، ثبت معلومات مرتبط به قاچاق‌بران انسان، حمایت از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و ایجاد هماهنگی میان اداره‌های عضوی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در راستای مبارزه مؤثر با پدیده قاچاق انسان و قاچاق مهاجران می‌باشد.

در این مراسم، دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و رییس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران گفت: ایجاد این دیتابیس یک اقدام مهم و قابل ستایش است. انتظار ما این است که این دیتابیس، قابلیت ثبت معلومات را با جزییات و به تفکیک اهمیت قضیه داشته باشد تا پس از این، در مورد وضعیت قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، معلومات جامع و دقیق داشته باشیم.

وزیر عدلیه به رییس سازمان بین المللی مهاجرت همچنان گفت که انتظار می‌رود تا حمایت‌های تان را به بخش مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران این وزارت، ادامه دهید.

آقای لورانس هارت رییس سازمان بین المللی مهاجرت از توجه و تمرکز وزیر عدلیه و سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران مبنی بر ایجاد این دیتابیس ابراز سپاس نمود. وی همچنان گفت که به منظور تجهیز دفترهای ولایتی این کمیسیون و آموزش مسؤولان آن در ولایت‌ها، حمایت‌های شان را ادامه می‌دهند. آقای هارت اضافه کرد که هم‌اکنون دیتابیس آنلاین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در ولایت‌های (ننگرهار، بلخ، تخار، قندهار، نیمروز، خوست، هرات، فراه و بدخشان) ایجاد و فعال گردیده است.

گفتنی است که این دیتابیس از سوی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران وزارت عدلیه و سازمان بین المللی مهاجرت به همکاری مالی USAID پس از شش ماه تلاش، ایجاد گردیده است.

دفتر سخنگوی

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان