محفل یاد و بود از بیستمین سالروز وفات رفیق زنده یاد ببرک کارمل در شهر ویانا

 ” افغان ها قلب واحد یعنی وطن واحد دارند . ” ( ببرک کارمل ) 

 برخی از جوانان و موسپیدان باشنده در شهر ویانا ـ پایتخت اتریش بروز هژدهم دسامبر سال روان میلادی گرد هم آمدند تا از بیستمین سالروز پیوستن شاد روان ببر ک کارمل رئیس پیشین دولت و شخصیت برازنده سیاسی و اجتماعی کشور به جاودانگی یاد کنند و خاطرات آن بزرگمرد را گرامی دارند .در آغاز این محفل با شکوه نخست محترم اسلام الدین حکیم به نمایند گی از کمیته تدارک از حضور گرم همه اشتراک کنند گان اظهار سپاس نمود و ضمن سخنرانی کوتاه از جناب  آحمد شاه ترین که در سازماندهی این محفل بزرگداشت نقش فعالی داشت خواهش نمود تا گردانند گی نشست را به عهده گیرد . محترم ترین  یادی از زندگی , اندیشه ها و فعالیت های سیاسی چند دهه زنده یاد ببر ک کارمل نمود و از همه حاضرین خواهش کرد تا به پا خیزند و با لحظه ای سکوت در برابر آن مرد بزرگ و همه رفته گان راه مردم ادای احترام نمایند .سپس او از شاعر فرزانه عبدالرب ابراهیمی خواهش نمود تا بیانیه ارزنده خود را در باره شخصیت و کار نامه های سیاسی و اجتماعی او ایراد نماید .محترم ابراهیمی با زبان فصیح برگ های از زندگی سیاسی و فعالیت های خلاق ببرک کارمل را باز نمود و از نقش پیشآهنگ و رهگشای او در جنبش دموکراتیک و داد خواهانه کشور سخن گفت .وی تقوا و پاک نفسی , تدبیر و خرد سیاسی , اراده خلل نا پذیر و آرزوی صادقانه کارمل را در امر خدمتگذاری بمردم ستود و از جوانان اگاه کشور تقاضا نمود تا از درس های وطنپرستی و کار نامه های درخشان کارمل بیآموزند و در خدمت مادر وطن قرار گیرند . به ادامه این بیانیه گرداننده نشست از محترم دیپلوم انجینر عمر محسن زاده در خواست نمود تا رشته سخن را بدست گیرد و بر جهاتی از زند گی و پیکار این رزم آور بزرگ روشنی اندازد .عمر محسن زاده زندگینامه او را ورق زد , دوران کود کی , دانش آموزی و دانشجویی ببر ک کارمل را از نظر گذشتاند و از مبارزات انقلابی او در دوره هفتم شورا , زندانی شدن او , کارزار انتخابی در دوره های دوازدهم و سیزدهم شورای ملی , نقش تعین کننده او در تاسیس ح د خ ا یاد آوری کرد .او همچنان خاطر نشان ساخت که ببرک کارمل بمثابه مبارز راستین , روشنگر بیمانند , نویسنده , سخنور توانا و تحلیل گر اوضاع پیچیده سیاسی کشور دوشادوش دیگر انقلابیون نسلی از وطنپرستان افغان را پرورش داد وبا مساعی شباروزی خود به نهضت داد خواهی و دموکراتیک کشور جان تازه ای بخشید . زنده یاد کارمل در همه دوره های فعالیت سیاسی خود پیوسته بر نقش مبارزه سازمان یافته سیاسی , همکاری و اتحاد های سیاسی برای تحقق دموکراسی , پیشرفت و عدالت اجتماعی تاکید می نمود .ادامه این بحث را محترم فاضل دلزاده به دوش گرفت . او نقش خرد مندانه کارمل را در رهبری دولت و وضع سیاست های معقول بخاطر ایجاد سیستم نوین سیاسی , دفاع از حاکمیت و نوامیس ملی , دفع مداخلات و تجاوزات بیرونی , تامین صلح و امنیت , رفاه و مصونیت اجتماعی  و بهبودی زندگی مردم بیان نمود و دستآورد های این نظام را  در عرصه های گوناگون بر شمرد .او وانمود کرد که طرح آشتی و وفاق ملی یکی از خواسته های اساسی ببرک کارمل بود که در همه زمانه ها با همه نیرو از آن حمایت مینمود . دلزاده وصایا و ارثیه اندیشه یی و معنوی کارمل را برای نسل های جوان و آینده گان کشور گرانبها دانست و بهره گیری از آنها را در ستیز با نا برابری و بیداد گری ضروری دانست .

در بخش دوم این محفل بزرگداشت تعدادی از جوانان پناه گزین افغان در اتریش نیز سخنرانی نموده و پرسش هایی را در باره رویداد ها و حوادث کشور بشمول مساله پناهنده گی مطرح نمودند که ذوات محترم هر یک جنرال محمود صافی , انجینر نجیب یوسفی , نبی بیات , روستایی , ترین و ابراهیمی پاسخ های لازم را ارایه نمودند .این گردهمایی شاندار پس از سه ساعت به آرزوی بر قراری صلح و آرامی در وطن مآلوف ما به پایان رسید .

از سوی کمیته تدارک نشست