مجلس متهم به خیانت علیه امنیت ملی


13 اوت 2017

سایت اسپوتنیک (راشا تودی سابق) روز 13 اوت 2017 گزارشی زیر عنوان «افزایش بودجه برنامۀ موشکی ایران»https://ir.sputniknews.com/iran/201708132769022-  منتشر کرد و نوشت : « نمایندگان مجلس ایران با 240 رأی موافق کلیات طرح مقابله با اقدامات و تحریم های جدید آمریکا علیه ایران را به تصویب رساندند… براساس مصوبه نمایندگان دولت مکلف به اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال بودجه به نیروی قدس سپاه پاسداران شد…»

بی گمان اختصاص این بودجه یعنی 10 هزار ملیارد ریال برابر با 304,469,614 دلار آمریکائی، معادل قیمت یک اف 22 آمریکائی هم نیست. حالا فرض کنیم که معادل قیمت 2 فروند اف 22 بدون هزینه های جانبی باشد… اختصاص این بودجه به سپاه پاسداران مشکل امنیت ملی ایران را حل نمی کند، با آگاهی به این امر که سپاه پاسداران چندی پیش 25 % از مخارج ساخت مساجد مورد نیاز ایران اسلامی به عهده گرفته بود. و از روی این بودجه نیز احتمالاً بخشی را به ساخت مسجد اختصاص خواهد داد.

علاوه بر این نکته ای را که ما باید روی آن پافشاری کنیم، بینش استراتژیک این سپاه است که یک بینش اسلامی و طبیعتاً برای امنیت ملی ایران سم مرگباری بوده و هست. همان گونه که اساساً دین اسلام برای گسترش تمدن و پیشرفت سم مرگبار بوده و هست. در حالی که با توجه به تهدیدات معاصر علیه ایران، دست کم برای بالا بردن توان دفاعی ایران بهتر می بود بجای افزایش بودجه، سپاه پاسداران را ضمیمه ارتش ایران می کردند، یعنی حذف سپاه پاسداران به نفع انسجام و ارتقاء ارتش ایران که با وجود جمهوری اسلامی به مثابه خطرناکترین دشمن ایرانیان و یا بطور کلی خطرناکترین عامل برای تمدن در ایران طی 1400 سال، از بینش مدرن و خردگرائی برخوردار است. برتری و اعتبار ارتش کنونی ایران، دست کم در این بینش نهفته است که قدرت نظامی را با شاخص نیروی ایمان و مدد غیبی نمی سنجد. نمایندگان مجلس در عین حال برای تضمین هر چه بیشتر امنیت ملی، امکان فروپاشی و رژیم اسلامی و در عین حال فروپاشی دین اسلام درایران (تا احتمال ممنوعیت دین اسلام در ایران در قانون اساسی، به دلیلی خساراتی که به جامعۀ ایرانی وارد آورده) را به مثابه سناریوی فاجعه بار باید در نظر بگیرند و بر اساس چنین احتمالی اقداماتی را جایز بدانند تا تمهیدات امپریالیستی موجب حاکمیت اپوزیسیون های مستقر در غرب و «دموکراسی برای ایران» بر ایران نشود. به همین دلیل آزادی بیان و احزاب مردمی و مستقل و غیر دینی، و خروج ایران از وضعیت تک حزبی از موشکهای ناکارآمد سپاه در مقابله با سپر دفاعی آمریکا خیلی مؤثر تر خواهد بود.

الغای حکم ارتداد و پایان بخشیدن به گروگان گیری اسلامی در سطح توده های عظیم مردم ایران براستی می تواند برای ایرانیان معادل بودجۀ خود آمریکا برای ارتش آمریکا باشد که 300 ملیون دلار مجلس برای ساختن منارۀ مسجد نیست بلکه 1000 ملیارد دلار است با این حساب که این بودجه در مدرنترین و پیشرفته ترین کشور جهان به ارتش آمریکا اختصاص می یابد. به این معنا که تأثیر بودجۀ یک ملیون دلار از دیدگاه تأثیر گذاری در آمریکا و ایران یکسان نیست. در حال حاضر اگر اتفاقی بیافتد، هر اتفاقی که به سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران بیانجامد، اپوزیسیون های مزدور خائن که در خدمت امپریالیستها هستند اهرم کشور را بدست خواهند گرفت که هزاران بار از خود جمهوری اسلامی و دستگاه دین اسلام سرمایه دار برای ایران خطرناکترند. گرچه دستگاه دین اسلام و رژیم اسلامی در ایران خدمات شایاتی به ایالات متحده عرضه می کند. برای مثال تعبیر مفهوم ومعنای جنگ در خاورمیانه به جنگ بین مذاهب. «ایران اسلامی» البته می دانیم و مثل روز و حتا در شب تاریک بر همگان آشکار است که اسلام  از روز اول به زور به ایرانیان تحمیل شد، و این اسلام زورکی… امروز  پای ثابت و خواهی نخواهیِ طرح آمریکا برای آتش زدن به هیزم اختلافات مذهبی ست. در حالی که آمریکا و نظام سرمایه داری جهانی اهداف دیگری را پی گیری می کنند، و حق با علی بود یا با عمر جزء مشغولیات فکری شان نیست… و آخرین نکته ای که نباید فراموش کنیم این است که این مجلس که برای ارتقاء امنیت ملی چیزی شبیه 300 ملیون لار بودجه به سپاه اختصاص داده است، در مقایسه با بودجه ای که برای خرید ارباس و بوئینگ، یعنی به نفع دشمنان ایران در نظر گرفته بسیار ناچیز و حتا مسخره به نظر می رسد : تقریبا بیش از 31 ملیارد دلار برای اروپا و آمریکا. و یعنی 1,018,164,000,000,000 ریال (یک هیپر سوپر خیلی هزار ترلیون 164ملیارد ریال) برای دشمنان ایران، و فقط 10 هزار ملیارد ریال یعنی 300 ملیون دلار برای ارتقاء امنیت ملی ایران. با این حساب من این مجلس را به خیانت به امنیت ملی ایران متهم می دانم.

حمید محوی/پاریس/ 13 اوت 2017