مبارزه با فساد به ظرفیت کاری نیاز دارد

فرهاد

تا گشودم چشم هر جا جنگ بود

غصه بود و فتنه و نیرنگ بود

مادران غمدیده و مهجر سیاه

در غم فرزندانشان دلتنگ بود

در دکان فکر رنگبازارن شهر

رنگها با رنگها همرنگ بود

آنچه بود میهن فروش و بی قباد

پیش خود با غیرت و با ننگ بود

شهریان از غربت و زجر و زمان

یا به چرس معتاد یا در بنگ بود

نذیر ظفر

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در دیداری که با نمایندگان کشورهای خارجی و اتحادیه اروپا در ارگ ریاست جمهوری داشت گسترش فساد را در کشور شرم ملی خواند. بخاطر مبارزه جدی بر ضد این پدیده شوم یکبار دیگر تاکید نمود!

مردم و آگاهان امور از جمله خانم فتانه گیلانی یک تن از کارشناسان و داکتر جلال استاد پوهنتون به تاریخ 17/2/1395 دیدگاه خویش را از طریق طلوع نیوز چنین بیان داشته اند:

اشرف غنی بخاطر اقناع اشتراک کنندگان جلسه بروکسل که چند ماه آینده بخاطر ارزیابی عملکردهای حکومت وحدت ملی دایر خواهد گردید یکبار دیگر با ابراز سخنان تکراری مبارزه به فساد را روی کرد کاری خویش قرار داده تا بتواند با انجام این وعده مردم و کشورهای تمویل کننده را خاموش و همکاری شان را جلب نماید. می افزایند اگر آقای اشرف غنی به گفته های خویش در مبارزه با فساد صادق میباشد باید هرچه عاجل همکاری نیروهای آگاه، صادق، وطندوست، مترقی، مجرب که از آزمون زمان موفقانه سربلند کرده دست شان به فساد و خون ملت آلوده نباشد اقدام نماید زیرا که از یک طرف نیروهای متذکره بهترین ظرفیت کاری در مبارزه با فساد بوده و میباشند از جانب دیگر موجودیت افراد و گروهای که متهم به فساد گسترده، غضب میلیونها جریب زمین، کشتار ده ها هزار مردم بیگناه، غارت ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم، کشت تولید قاچاق مواد مخدر، آثار باستانی، استخراج غیر فنی و غیر قانونی هزاران معادن، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، تجاوز جنسی بالای عده از زنان، کودکان، همکاری با آدم ربایان، سارقین مسلح، تروریستان، هراس افگنان، ناقضین حقوق بشر، قانون ستیزی، مردم ستیزی، زن ستیزی، فرهنگ ستیزی، دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، حزبی، تنظیمی، مذهبی، سمتی میباشند قدرت نمیتوان به وعده های سرخرمن رئیس جمهور امیدوار بود.

محمد اشرف غنی در یک سخنرانی دیگر خویش گفته بود در 13 ماه گذشته نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی کشور بیش از چهل هزار وظیفه محاربوی و 16 هزار عملیات قاطع را در نقاط کلیدی مختلف کشور انجام داده اند. جاوید کوهستانی یک تن از آگاهان مسائل نظامی اظهار داشت متاسفانه رقم یا آمارهایی را که میدهند این رقم اسناد اوپراسیون و پلان گذاری است. عملیات های واقعی چنین صورت نگرفته اگر ده هزار عملیات صورت گرفته باشد و در هر عملیات سه طالب کشته شده باشد تعداد کشته شدگان طالب به سی هزار تن میرسد. عده دیگر میگویند آماری که نهاد های امنیتی ساخته اند در بیست و چهار ساعت 110 عملیات های محاربوی و قاطع را به پیش می برند اما چرا در این عملیات ها تحرک طالبان متوقف نمیشوند؟

مردم و آگاهان امور میگویند تحرک نیروهای امنیتی و دفاعی کشور غرض سرکوب هراس افگنان تروریستان که زیر نام های طالب، القاعده، داعش و غیره بر ضد کشور ما به جنایات خویش ادامه میدهند در هر وقت زمان به خصوص در این فصل جنگی اهمیت سرنوشت ساز را برای کشور و مردم ما دارد می افزایند مدیریت سالم، جابجا سازی افراد مسلکی، آگاه، وطندوست در نقاط کلیدی به خصوص کشف و استخبارات، جلب همکاری همه نیروهای رزمی و مردم در عملیات ها بخاطر سرکوب دشمنان مردم افغانستان اهمیت حیاتی داشته با تاسف به نسبت اعمال نفوذ گروهای حاکم در کشور تا هنوز قوای مسلح کشور ما با وجود فداکاری ها، قهرمانی ها قربانی های فراوان به این اهداف انسانی که بتواند کشتی شکسته ما را به ساحل مقصود برساند دستیاب نگردیده است.

همایون عضو ولسی جرگه به تاریخ 16/2/1395 از طریق کابل نیوز علت سرکوب نشدن هراس افگنان را چنین بیان داشت: والی اسبق ولایت خوست به نسبت فشارها و قربانی های مردم خوست از وظیفه اش سبکدوش گردید در یک گردهمایی برضد آن در خوست صورت گرفته به نسبت انفجار ماین بیست و دو تن زخمی و شهید که من شامل زخمی ها بودم. از این که نامبرده عضو آی.اس.آی میباشد دوباره به ولایت لغمان به حیث والی توسط رئیس جمهور مقرر گردید. وی پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای صلح را نیز به داشتن عضویت در اداره آی.اس.آی متهم نمود افزود با انجام بازی های که توسط حکومت وحدت ملی جریان دارد نباید انتظار سرکوب هراس افگنان را داشت.

عده دیگر میگویند در کشور قحط رجال بوجود نیامده که اشرف غنی چهره های تکراری را یکبار دیگر به صفت سرپرست وزارت دفاع ملی و ریاست امنیتی معرفی کرده اند!

برید جنرال چالس کلیفند سخنگوی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان گفته که طالبان تلاش دارند به همکاری شبکه القاعده توان نظامی مهارت ها و قابلیت های جنگی شان را یکبار دیگر تقویت کند و هدف از دلبسته گی طالبان را با القاعده بالا بردن توانایی نظامی شورشیان است تا آنان بتوانند در نبرد علیه حکومت افغانستان چالش های جدی امنیتی را در برابر دولت و نیروهای امنیتی ایجاد نمایند.

مردم و آگاهان امور را عقیده بر ن است اگر سران قصر سفید متحدین جهانی و منطقه ئی آن به تعهداتشان در مبارزه با هراس افگنان، تروریستان جنایت کاران سازمان یافته مواد مخدر و غیره صادق میبودند به جای بازی های ریاکارانه غرض مسدود نمودن ده ها هزار لانه های تروریزم که در آن طرف خط دیورند زیر نام مدارس دینی فعالیت مینمایند عمل میکردند و در تقویه قوای مسلح کشور با سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی همکاری صورت میگرفت از نصب افراد غیر ماهر، متهم به فساد، کور مغز، کم سواد، کمپرادور، صاحبان سرمایه جنگی، غیر مشروع در قدرت جلوگیری به عمل میامد امروز کشور و مردم ما به این سرنوشت خونین جنایت بار مواجه نمیگردید.

با تاسف که هنوز هم مافیای مواد مخدر، ادارات استخباراتی از جمله آی.اس.آی، سعودی، ایران، قطر، شیخ های عرب بخاطر دستیابی به اهداف شوم شان هراس افگنان تروریستان را تمویل، تسلیح، تجهیز، آموزش  پرورش داده غرض انجام عملیات های تخریبی، ماین گذاری روی جاده، آدم ربائی، سرقت های مسلحانه، سر زدن و سنگسار نمودن زنان، کشتار مردم بیگناه، غارت ثروت های مادی و معنوی کشور به کشور ما و کشورهای منطقه اعزام مینمایند.

خلاصه این که بزرگترین عوامل دشواری های فوق ذکر از جمله گسترش فساد، عدم جلب همکاری صادقانه، ظرفیت کاری، یعنی قشر اگاه، ماهر، صادق، مجرب، جامعه در مبارزه با فساد طی پانزده سال گذشته بوده با تاسف بوده و میباشد.

به باور ما مسئولین به نسبت فشارهای ادارات استخباراتی خارجی توان بیرون رفت از وضع موجود را نداشته و نخواهند داشت. وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش کشور مبارزه با فساد را سرلوح وظایف ایمانی و وجدانی خویش قرار دهند و صدای ده ها میلیون مردم را که زیر چکمه های خونین بازیگران جان داده نابود میشوند از طریق حرکات جامعه مدنی، وسایل اطلاعات جمعی بلند نمایند در غیر از آن نمیتوان با وعده سر خرمن این غده سرطانی را در جامعه کاهش داد و از پیشرفت آن جلوگیری به عمل آورد.