لاف های بی مقدار و اهانت آشکار

                                  نوشته ی : فروغی

       « اگر امریکا بخواهد ، در ظرف یک هفته درجنگ افغانستان پیروز خواهد شد.»

        « من نمی خواهم ده میلیون نفر را بکشم . اگر من بخواهم پیروزِ نبرد شوم ، افغانستان از کره ی زمین محوخواهد شد ….»

         این اظهارات سخیف و لاف های بی مقداراز زبان رییس جمهورایالات متحده امریکا ، حین ملاقات با عمران خان صدراعظم پاکستان نقل قول شده است .

         قرار معلوم دونالد ترامپ رییس جمهورامریکا که قصد و نیتِ کم کردن هزینه های گزاف جنگ در افغانستان را دارد ، میخواست با این لاف های بی مقدار و اهانت به مردم افغانستان ، همکاری بیشتر پاکستان را در امر گویا مبارزه با تروریزم جلب نماید . اما عمران خان صدراعظم پاکستان که بسیار باهوش تر و مکارتر از ترامپ است ، بی آن که به این لاف ها توجه نموده باشد ،  با  خونسردی از ترامپ میخواهد تا عمیق تر دست به کیسه برده ، برای مبارزه علیه تروریزم  ، هزینه ی بیشتر برای پاکستان متقبل شود .

      هرچند جزئیات و نتیجه ی مذاکرات دو رهبرهنوز فاش نشده است ، اما حدس و گمان های ناظرانِ اوضاع افغانستان بیشتر به این حقیقت نزدیک می شود که ترامپ طی این دیدار به عمران خان تصریح نموده است که : امریکا مصمم است تا از افغانستان قدری پا پس کشیده و صلاحیت های جنگ و صلح در افغانستان را  بیشتر به پاکستان انتقال خواهد داد .

     اینکه چرا ترامپ خواب محو شدن ما را از صفحه ی روزگار دیده و پیش روی عمران خان ما را چنان بیچاره تصویر کرده است ، قبل از همه باید رهبران نفاق افگن ، مزدور ، خود رای و قدرت طلب دولت افغانستان و رهبران تنظیم های جهادی به آن پاسخ بگویند ؟ 

     خوب بود اولین پاسخ دولت افغانستان به این اهانت ، احضارسفیرامریکا در وزارت خارجه می بود . که متاسفانه این دولت فاسد و مزدور هرگز توان این کار را نخواهد یافت .

      رهبران نامنهاد دولت و بیرون از دولت افغانستان باید بدانند که این بی عزتی هم یکی دیگر ازنتایج خودخواهی ها و قدرت طلبی های آنان میتواند باشد .