مولانا عشقی برای وطن و زادگاه و مردم خود نه…

به بهانه ی پاسخی بر پرسشی اندرباب   نقد مولانای بلخ  نوشته…

شماره چهارم سال بیست و سوم گاهنامه محبت

شماره چهارم سال بیست و سوم گاهنامه محبت به…

مرور سطحی بر طرح سفارت امریکا که به تلویزیون طلوع…

تلویزیون طلوع یک سرخط خبری متحدالمال دارد که میگوید (…

درکنگینه زبان

جستاری : از دکتر حمیدالله مفید سخن شصت وپنجمین تنوین وکاربرد آن…

کیستی، چیستی، چراستی...؟

نوشته ی محمد عثمان نجیب                           خدا زندان نه دارد یک دوست خوب…

د دوحی د سولې هوکړه، او څو عملي وضاحتونه!

لیکنه:  قاضي نجیب الله جامع۱. د افغانستان د حکومت او…

خیانت نعمت الله شهرانی در تصویب قانون اساسی نتایج منفی…

توصیه ی مهم! محمد عثمان نجیب مقرری آقای ریاض جوان فرمایشی آمده…

پاسخ به برخی سؤالات و انتقادات دربارهٔ سند تحلیلی

عمده بودن محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی در مرحلهٔ کنونی به‌چه معنا…

نگاهی به یک حدیث و برگردان یا ترجمه جعلی آن

نوشته دکتر حمیدالله مفید  چندی پیش در برخی از رسانه های…

نه دولت صلح می خواهد و نه طالبان

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      جارزدن بی ترس و تشویش رییس…

شام غم در نیمروز

شام سیاه در ادبیات فارسی نمود غم واندوه است .…

عارف بمانید فرزندان وطن

حال دلی به بهانه ی پاسخ گفتن به نامه ی…

ترنم های بی نمکی از من

محمدعثمان نجیب  اشک و‌ خونیم و دود و آتش  اسیریم،  اسیر بی خرد…

دور دوم گفت و گو های قطر مرحلۀ دشوار و…

نویسنده: مهرالدین مشید مردم افغانستان فقط صلح می خواهند و  صلح…

شمارۀ 13 ماهنامۀ اعتراض

شمارۀ 13 ماهنامۀ اعتراض

گفتار حقوق بشر

چهار گفتار پیرامون حقوق بشر https://youtu.be/X60J3pd4778 https://youtu.be/v1HM0kHX930 https://youtu.be/3BBWSUdYjXs https://youtu.be/ezyTCvbU688

ترامپ استثناء نیست، محصول وضعیت کنونی جهان و آمریکاست 

بیانیه حزب کار ایران (توفان) "اگر انتخابات چیزی را تغییر میداد…

از دریچه ی بی در من

محمدعثمان نجیب  تو شام کدام سخنی تو شعر کدام دهنی نه هم سخنی…

امید و پایداری

رسول پویان صلح امریکا و پاکسـتان بسـی ننگین بُوَد سلطۀ طالب به…

در آستانه ی همایش تسلیمی افغانستان به پاکستان! 

سلیمان کبیر نوری ای وای مردم!  موفقیت تصامیم در دوحه، موفقیت پروژه…

«
»

قوانین بین المللی دراسارت زور!

عبدالاحمد فیض

فلسطين ملت كه زندگي شان با رنج واندوه بيكران گره خورده است و سده هاي متمادي يعني از سال(١٥١٧) تا (١٩١٧) تحت سلطه امبراطوري عثماني بدون حق حاكميت حيات بسربرده وبعد از فروپاشي دولت عثماني در نتيجه جنگ اول بين المللي درسال ۱۹۱۷

 بعنوان يك سرزمين مستقل اعلام موجود نمود ودرهمين برهه تاريخي بود كه اين ملت بموجب ماده (٢٢) منشورجامعه ملل از حق شناسايي بمثابه ملت وسرزمين مستقل برخوردار گرديد.
لازم به يادهاني است كه علي الرغم حق حاكميت كه بموجب قوانين بين المللي، مردم عرب فلسطين ازآن بر خوردار گرديد ، جامعه ملل بمثابه يك نهاد جهاني با امعان به اصل بين المللي قيموميت وبا درنظرداشت چگونگي سطح توسعه وانكشاف جوامع جديد، بدليل عدم امادگي ملت فلسطين به ايجاد زعامت ملي ورهبري امور داخلي، مجوز حق قيموميت بريتانيا بر سرزمين فلسطين صادرشد.
قيموميت بريتا نيا كه تا سال(١٩٤٨) ادامه يافت، علي الرغم تضمينات حقوقي مبني بر حق حاكميت فلسطين، در روشنايي معاهده بالفور به بريتانيا اين امكان فراهم كرديد تا زمينه اسكان مهاجران يهودي را در محور اهداف درازمدت غرب بخاطر ايجاد يك دولت يهودي، در برخي مناطق فلسطيني فراهم سازد، لذا سرآغاز روزهاي سياه بعدي براي ملت فلسطين بود كه درين مرحه تاريخي رقم خورد.
سال (١٩٤٨) دولت اسرائيل به حمايت بيدريغ ايالات متحده وبريتانيا عمدتا در اراضي فلسطين پايگذاري شده و با ايجاد دولت يهودي ناقوس جنگ واشغالگري به استشاره حاميان غربي به صدا درامد.
رژيم يهودي بزرگترين اقدام براي اشغال سرزمينهاي اعراب وبه قصد گسترش جغرافياي نا مشروعش در سال (١٩٦٧)
با چند كشورعربي وارد جنگ شد كه درنتيجه اين جنگ شش روزه به اشغال نظامي بيت المقدس شرقي، كرانه باختري رود اردن، نوارعزه وبلنديهاي جولان كه جزء قلمرو سوريه بود مبادرت ورزيد.
بربنياد اصول بين المللي تجاوز واشغال نظامي خشن ترين روش ناقص اصول رفتاري در روابط بين المللي است، ازينرو سازمان ملل متحد وكلیه نهاد هاي مدافع حق حاكميت، كاربردزور واشغال نظامي اراضي فلسطين را توسط رژيم صيهونيستي اشغال توصيف وشوراي امنيت با صدور قطعنامه های متعدد كه همواره با ويتوي واشنكتن مواجه بوده است، رژيم اسراييل را به عقب كشي كامل ازتمام مناطق تحت اشغال فراخوانده است که ازذکرقطعنامه های که درمقاطع گوناگون مبنی برمحکومیت اشغال صدوریافته است بدلیل طوالت موضوع اجتناب میگردد.
در روشنايي حقوق بين المللي تداوم حضوررژيم صيهونيستي دراراضی تحت اشغال فلسطین، تداوم جنايت بين المللي است وقتل وكشتاررزمندگان ومردمان فلسطين كه درراه رهاي ملي ميجنگند، جنايت جنگي ونقض صريح اصل حق تعين سرنوشت توصيف ميگردد، بنابرين سلطه اي (٥٣) ساله صيهونيزم بر قلمرواعراب بخصوص فلسطين بيانگر مسووليت بين المللي ياغيان ازحقوق جهانشمول وحمايت دولت ترامپ با رونماي طرح صلح بنام معامله قرن كه سياست اشغال وسلطه جابرانه رژيم اسرائيلي را استحكام ميبخشد، بمثابه فاجعه قرن نه تنها تضييع بيشرمانه وبي باكانه تمام ارزش ها ومعيارهاي بين المللي خوانده ميشود بلکه ناقض آشکار  معاهدات اسلواست که درسپتامبرسال (۱۹۹۳) وسال(۱۹۹۵) به وساطت واشنگتن میان دولت اسرائیل واداره خود گردان فلسطین به امضاء رسیده وزمینه برای ایجاد اداره خودگردان فلسطنی وقدرت اجرائی این اداره برکرانه باختری ونوارغزه بگونه محدود تضمین وراه برای حصول یک توافق درپرتومفاد قطعنامه های (۲۴۲-۳۳۸) شوارای امنیت مفتوح گردید.
با عنایت به موضوعات فوق، طرح صلح امریکا بنام معامله قرن که یورشلیم را بعنوان پایتخت بدون انقسام رژیم یهودی وسلطه اشغالگرانه اداره صیهونیست را برکیرانه باختری وبلندی های جولان تضمین مینماید، پيامدی جزء ادامه بحران ، گسترش دامنه چنگ درتمام خاور ميانه وزوال موقف بين المللي دولت متمدني مانند امريكا نخواهد داشت فلهذا بربنیاد اصول پذیرفته بین المللی مانند اصل ممنوعیت تصاحب ارضی والحاق، اصل تعین سرنوشت ، پرنسیب عدم دخالت وتجاوزواصل مشروعیت مبارزه بخاطررهائی،                   صلح درسرزمین فلسطین ودرمجوع خاورمیانه با بيرون شدن كامل اسراييل درعقب مرزهاي بين المللي قبل ازسال( ١٩٦٧) ممكن ميكردد.