فراخوان نمایشگاه عکس و تحصن خانواده های قربانیان

 

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به مناسبت دهم دسمبر روز جهانی حقوق بشر، تصاویر قربانیان جنگ و فجایع چهار دوره گذشته را در یک نمایشگاه عکس، در پارک شهر نو کابل به نمایش می‌گذارد.  همچنان در ختم برنامه تحصنی نیز به همکاری خانواده های قربانیان ترتیب گردیده است.

از شما صمیمانه تقاضا مینماییم تا با شرکت تان در این نمایشگاه، ما را در پوشش رسانه‌ای آن یاری رسانید.

 

محل: پارک شهر نو

تاریخ: جمعه ۱۷ قوس ۱۳۹۶ (۸ دسمبر ۲۰۱۷)

زمان نمایشگاه عکس: ۹:۰۰ صبح الی ۴:۳۰ عصر

زمان تحصن: ۳:۳۰ الی ۴:۳۰

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان

شماره تماس:  ٠٧٠٧٨٠٣٥٦٠