شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

جامی پر از زهر خجالت

در پیام زنده گی ما سود خود دیدیم و بسهر…

اصراربرجهالت درتقابلِ به علم نماد جهل است

*** تأکید وپافشاری براصل واصولیکه برآن علم وآگهی کامل نداریم نمای…

ای حاکمان بیداد گر!

امین الله مفکر امینی 2020-07-80 بــشما گــویم که برکذب…

جرگه ؟؟

هزاران جانی و قاتل رها کردید از زندانکشیدید پرده بر…

گوهر انسانیت

رسول پویان طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است این صلح…

نقد را نباید با توهین و بی ادبی به اشتباه…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد پویایی و کمال جویی و چراغی بر…

فقط یک خیابان دیگر، باقی مانده!

(طنز روز)   کمباور کابلی   «سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به عکس‌های…

د سلیمان لایق شهادت ستره سیاسی فرهنګي ضایعه

د افغانستان او د سیمې د ادب او فرهنګ ستره…

مستیِ عشق دل

رسول پویان دو دل که بهم شدند جدا نتوان کرد جز مهر…

کاش؛ هـزار سلیمان لایق و میر اکبر خیبر میداشتیم!

محمد عالم افتخار تماس و ابراز نظر؛ و احیاناً تحلیل و…

نمایشگاه عکس زنان کرد؛ گره‌خوردگی طبیعت، مبارزه و سیاست

«به عنوان زنی ایرانی، من از تبار تاریخ گم شده…

مٌلک آبایی نباشد بهر ستم!

امین الله مفکرامینی هم میهــــن! مٌلک آبایی نباشد بــهرستم چــــرادامانش…

در سالگرد مرگ شاملو: کارکرد گروهها و “روشنفکرانِ” “چپ” ایران

بقلم داود باقروند ارشد این یادداشت به نقد هنری شاملو و…

عید یعنی چه ؟

عید سعید اضحی را خد مت همه دوستان گرانقدر و…

عید

عید است ولی کینه ز دلها نه تکاندیم گردی نشد از…

عید مردم

رسول پویان عـیـد قـربان قتل عـام گوسـفندان می کند طالب و داعـش…

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله «انصاری »

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغاني » در امر به…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان تو هستمآتش به تن ازآتش…

مسخ و تحریف اطلاعات؛ بازی با سرنوشت مردم و جاده…

نویسنده: مهرالدین مشید آنگاه که دستگاهیان دست به مسخ و تحریف…

«
»

عید جنگ و خون

رسول پویان

طالبان در عید جنگ و خون شـادمانی کنند

قـوچ و گاو نر نـه؛ بل، انسـان قربانی کنند

جای نقل وکلچه برما بمب وراکت می دهند

عـیـدگاه کـــودکان را خـــون افـشــانی کنند

عقل ومنطق رااسیر چنگ ودندان کرده اند

همچـو دیـو و دد فـقـط اعـمال حیوانی کنند

منشأ افراطیت فـرهنگ جهـل و فتنه اسـت

زان سبب افراطیون کارهـای شیطانی کنند

دیـن را بازیچـۀ سـود و تجـارت کـرده انـد

کُشت و خون را با غلط تفـسیر قرآنی کنند

رحم و الطاف ومحبت را طلب ازذات حق

تـا بـکی افـراطـیـت را رنـگ یـزدانی کنند

صدهزاران خون ناحق کرده انددرخاک ما

قـاتـلان بـا حـیـلـه دعــوای مـسلـمانی کنند

گوشت وخون نسل انسان رابه بازارآورند

بهـر سـود و قدرت سـرمـایـه دربـانی کنند

جگر و دل های مردم را به سفره چیده اند

بـا غــذای انـتحــاری کـیـف مهـمـانی کنند

نوکـر پـیـمـان امـریکا و پاکـسـتـان شـدنـد

ســلطـۀ پـنجـابـیـان را تـا که افـغـانی کنند

در جهـان افـراطـیـون با رنگهـای مختلف

غــارت آزادی و وجـــدان انــســانـی کنند

بانیان وحشت و افـراط و نفـرت در جهان

کی ز قـول و کـرده ابـراز پـشـیمـانی کنند

امـنـیـــت را از روان آدمـی دزدیـــده انــد

بس که خلق وحشت وترس وپریشانی کنند

خـانـۀ آبـاد دل هـا را بـه راکـت می زنـنـد

بهرسود خود به عالم جنگ و ویرانی کنند

حامیان فتنه وجنگ و ترور و خشم و کین

با تب نفـرت هجـوم بـر لعـل خندانی کنند

کفتر صلح و صفا را بر مسلسل بسته اند

در جهانِ پر زخشـم و خون سلطانی کنند

دیو افراط و سـتم افکنده سـایـه بر جهـان

تـا پـری آزدگان را بـنــد و زنــدانی کنند

8/8/2019