ارث نیاکان

رسول پویان تـاکــی عـــزا و ولـولـه و دیــدۀ تـر است کودک به…

یادی از زنان مبارز

به پیشواز 8 مارچ روز همبستگی جهانی زنان کلارا آیزنرزتکین یکی…

افغانستان بزنگاۀ تروریزم و آوردگاۀ شبکه های استخباراتی

نویسنده: مهرالدین مشید پس از تهاجم شوروی به افغانستان، این کشور…

مجیب الرحمن ها ، باورهای فاسد و ظلم ها

مجیب الرحمان انصاری ، امام مسجد محله گازرگاه هرات باز…

آشتی ملی

پروفیسور نور محمد غفوری  تعریف و ماهیت آشتی ملی:  آشتی اصطلاح معمول…

شناختی از مارکسیزم

  نویسنده - ریچارد  دیود  ولف    ناشر - دیموکراسی درعمل                                                                                            گرداننده ازانگلیسی -…

رویکرد اشغالگران و نوکر شان با مظلومان هزاره 

افغانستانسوزی به بهانه ی کوچی و کوچی گری سلیمان کبیر نوری درین…

نوع جدیدی از بازرگانی

                   …

حزب دموکراتیک خلق افغانستان عبورازبحرانها ی سیاسی وتضاد های آشتی…

               حل تضاد های آشتی نا پذیر میان طبقات استثمارگرواستثمار شونده…

روز جهانی زبان مادری خجسته باد!

روز ۲۱ فبروري ازطرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان…

اتوماسیون و پایان سرمایه داری!؟

مارکسیست لنینیست امروز، برگردان: آمادور نویدی تهدید واقعی هوش مصنوعی و یادگیری…

فضای عشق

رسول پویان بـاز سـرو نـاز در مـیـدان جـولان می کند بید و…

قوماندان اعلی و مشاورامنیت ملی باید پاسخگو باشند

نوشته ی : اسماعیل فروغی    تکرارحوادث خونین مشابه مثل تکرارحمله برپاسگاه…

رضایت به دخالت نظامی موجب تبرئه ازتجاوزخواهد شد؟ 

عبدالاحمد فیض اینکه دخالت نظامی دولت ثالث دراموردولت متقاضی درمنازعات داخلی…

دار عدالت

چو مرغی خفته به خوابی بیا نفس بکشیم  فغان کنیم و…

مجاهدین افغانستان کافرند

قسمت سوم  مجاهدین در افغانستان همواره ایمان و باور خود را…

سیمرغ رویا های من

                                         نامه های من                              سرگردان‌تر از نامه های کارو اند                                       عشق حقیقی درد…

عشق و ارمان

رسول پویان وای از روزی که عـشق دل فرامـوشـت کند اضطراب ووحشت…

جهان سوم دیروزی در آتش و خون و رهبران…

نویسنده: مهرالدین مشید رهبران جهان سوم دیروزی در انحصار متملقان نامجو…

۲۶ دلو روز با شکوه و به یاد ماندنیِ؛ اما…

نویسنده: مهرالدین مشید سخن از یک آغاز است، آغازی که گواۀ…

«
»

طالبان را خلیلزاد،کرزی وغنی بزرگ و قدرتمند کرده اند

             نوشته ی : اسماعیل فروغی

      امریکاییان به دلایل مختلف هنوزباید درافغانستان حضورداشته باشند وطالبان بهانه ی خوب وآسانی است برای ادامه ی حضورامریکاییان درافغانستان وحفظ وادامه ی بی ثباتی درکشورومنطقه ی ما. روی این منظور، بسیارآگاهانه و قصدی طالبان را امریکاییان وحکومت های کرزی وغنی بزرگ جلوه داده وبه اشکال گونه گون موقف سیاسی ـ نظامی آنان راتقویت بخشیده اند .  

       همه میدانند که طالبان نه پشتوانه ی مردمی دارند و نه مشروعیت دینی- فرهنگی . طالبان کادرکاری وعلمی باخودنداشته ، برعکسِ آنچه خلیلزاد ، کرزی وغنی تبلیغ کرده اند ، زور وقدرت جنگی زیاد هم ندارند . بی رحم وقسی القلب اند ، آری ؛ ساده و کم عقل اند ، زود فریب خورده ، انتحاری وخودکفان زیاد تربیه می توانند ، آری ؛ اما جرأت جنگ رو در رو باعساکرتعلیم دیده ی ما را ندارند. طالبان فقط درموجودیت بی ثباتی و جنگ هویت می یابند.همینکه صلح برقرارشود یا باید به کنج مساجد برگردند ویا دربخشهایی ازحکومت چون حج واوقاف به کارمشغول شوند .

     این حقایق را درمورد طالبان هم امریکاییان ، هم پاکستانیان وهم شیخ های عرب منحیث حامیان شان بخوبی می دانند . آنان این را نیزمی دانند که افغانستانِ دیجیتال شده ی امروزی با 65 درصد نفوس جوان ، افغانستانِ بیست و دوسال پیشِ حاکمیت طالبان نیست.آنان این واقعیت برجسته راهم می دانند که قدرتهای منطقه ای نیزتحمل موجودیت امارت اسلامی را در حَول وحُوش یا دَور و بَر شان ندارند .  

     متکی به این دلایل ، طالبان حق ندارند خواب امارت درسر بپرورانند ؛ اما همانگونه که باری دونالد ترامپ گفته بود ، ازآنان بیشتربه عنوان سربازان نیابتی برای حفظ بی ثباتی درافغانستان و منطقه استفاده خواهد شد . وهرگاه امریکاییان لازم بدانند درهمدستی و تفاهم با شریک نیرومند منطقه ای شان ـ پاکستان ، درزمانش بخش بزرگی ازآنان را درقدرت شریک خواهند نمود . 

     این که دولت جوبایدن راه گنجشککی زیرنام بازبینی توافقنامه ی طالب ـ امریکا بازنموده است ، به گمان اغلب میخواهد به طالبان بفهمانند که به رویاهایی که ترامپ و خلیلزاد برای شان خلق نموده است پایان ببخشند ؛ اما آماده باشند تا با داکتراشرف غنی یکجا درتابستان امسال آیس کریم نوش جان نمایند . تا آن زمان پاکستانیان وظیفه دارند تا به طالبان تفهیم نمایند که دوران امارت اسلامی واسلامگرایی افراطی  درسطح کُل جهان به پایان رسیده است .