صلح یک نیاز است نه یک بازی

فرهاد

دلم ز دست دوستان دو رنگ تنگ است

فدای قلب دشمن شوم همیشه یک رنگ است

به تاریخ14/2/1396 گلبدین حکمتیاربا صدها تن ملشه بعد از دو دهه وارد شهر کابل شد در قصر گل خانه که محمد اشرف غنی رئیس جمهور دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حامد کرزی رئیس پیشین ریاست جمهوری عده از مقامات بلند دولتی روسای ولسی و مشران وجرگه و سران گروها و طرفدارانش حضور داشتند سخنرانی نمود بخاطر تامین صلح و سراسری از سران دولت و گروها دعوت نمود گفت اگر سران گروها و دولت اراده صادقانه به تامین صلح داشته باشند صلح در کشور تامین میشود در جریان صحبت حکومت اعتلافی  ونظام پارلمانی را به نفع کشور مناسب ندانست افزود طالبان به جنگ مجبور شده آنها را برادر خواند. از طالبان خواست غرض از بین بردن بهانه حضور قوت های نظامی خارجی به صلح به پیوندند در ادامه گفت بعضی از ادارات خارجی نمیخواهند که جنگ آمریکا در افغانستان خاتمه پیدا نماید بعضی رسانه ها را به دامن زدن جنگ متهم نمود در اخیر گفت مرا با پاشیدن  تیزاب بر روی دختران و جنایات کار جنگی متهم نموده اند و در حال حاضر کدام نیروی بیطرف صادق  وجود ندارد که جنایتکاران جنگی را تشخیص و محاکمه کم نماید وحزب خود را محور تامین وحدت ملی وتامین صلح در کشور خواند بعد از آن سران گروها روسای پارلمان حامد کرزی صحبت نمودند دوکتور عبدالله عبدالله گفت ما بد از این طالبان را برادران حکمتیار میگوئیم مردم وآگاهان در رابطه به گذشته ها و سخنرانی وی از طریق وسایل اطلاعات جمعی مبارزات مسالمت آمیز محافل و مجالس دیدگاهای خویش بیان داشته چند گفته های آنها را خدمت خوانندگان گرامی یاد آور میشوم .

در حالیکه صلح در قرانکریم خیر خوانده شده نیاکان مانیز گفته  اند که خون به خون شسته نمیشود وصلح یک نیاز اساسی است نه یک بازی میافزایند در قرانکریم گفته شده ترجمه کسی که یک مسلمان را به قتل میرساند جایش برای همیش در جهنم است به کدام دلیل آقای حکمتیار دشمنان سوگند خورده افغانستان را که زیر نام مقدس طالب به کشتار مردم بیگناه سنگسار محاکمه صحرائی وسر زدن زنان ماین گزاری در شاهراها حملات انتحاری آتش زدن موترهای باربری مسدود نمودن دروازه علم و معرفت بر روی میلیون ها تن اولاد کشور وهزاران جنایت دیگر ادامه میدهند برادر خطاب میکند از این لحاظ میتوان گفت که ستوده دشمنان مردم افغانستان دشمنان سوگند خورده کشور و مردم میباشند.

میگویند آقای حکمتیاربجای فرق بین طالب خوب وبد فرق بین مجاهد و منافق را باید میکرد مجاهد نام مقدس در دین مبین اسلام میباشد که در چندین  جای قرانکریم ازآن صفت شده برای مسلمانان فرض شده که بجان ومال خود بخاطر کسب رضای خداوند متعال در مقابل دشمنان دین مقدس ومردم جهاد نمایند در آیه دیگر جهاد بر ضد و منافق نیز ذکر گردیده نظر به گفته علمای کرام کسانیکه دروغ میگویند به عهد خویش وفا نمیکنند به امانت خیانت میکنندومردم را به سوی گمراهی دعوت مینمایند ازجمله های منافقین میباشد مردم میگویند سران و گروه های که با استفاده از دین مقدس اسلام و نام مقدس جهاد امانت پنج هزار ساله نیاکان ما را که به ارزش هزاران میلیارد دالر میشود غارت به پاکستان انتقال به نسبت جنگ های قدرت طلبی شهر ها از جمله شهر کابل را ویران ده ها هزار انسان بیگناه را به خاک و خون غلطانده سرزمین انگور یعنی کوهدامن زیبا را به سرزمین سوخته مبدل بت های بامیان را انفجار قتل های جمعی را در یکاولنگ ولسوالی قیصار در ولایت بلخ انجام داده دشت لیلی را به دشت خونین مبدل بالای جمجمه های مردم هزاران قصر بلند منزل شهرک ها شرکت ها کمپنی ها،ترانسپورت های هوایی زمینی در داخل وخارج کشور اعمار هزاران معادن راغیر قانونی استخراج صد کیلومتر جنگلات مثمر و غیر مثمر را قطع غارت صد ها هزار تن سنگ های قیمتی و آثار باستانی را به خارج کشور قاچاق میلیون ها جریب زمین مردم و دولت راغصب ده ها قریب به نود میلیارد دالر که بنام کمک به مردم افغانستان سرازیر شد بیشترین آن را حیف و میل و کشور ما را به پایگاه مافیای بین المل مواد مخدر آزمایش انواع ایدولوژی ها بازار مصرفی تهیه کننده نود فیصد مواد مخدر و در ردیف سوم کشورفاسد جهان معرفی نمودند به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی تثبیت مالیات غیر عادلانه پول شویی، فرار اسعار، سرمایه نشرو پخش بانک نوت های جعلی درپا کستان تشدید انواع خشونت های خانوادگی تجاوز بالای کودکان زنان، آدم ربائی، سرقت های مسلحانه ، ماین گزاری روی جاده تشدید شدن جنگ های گروهی تورید اجناس و مواد بی کیفیت تجملی غیر ضروری یا اجناس و موادیکه در داخل تولید خواستهای هموطنان ما را مرفوع مینمود لیلام نمودن هزاران دستگاهای بزرگ دولتی و مختلط به نرخ کاه کاش زیر بهانه خصوصی سازی دامن زدن انواع خصومت های قومی ، لسانی، سمتی و مذهبی تنظیمی حزبی قاون ستیزی مردم ستیزی فرهنگ ستیزی عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی عدم تطبیق پلان های انکشافی انجام بازی های انتخابات ها با تقلب گسترده گسترش فساد و سایر متهم میباشند جنایات فرسنگ ها فاصله بین مردم و دولت ایجاد نموده کی میتواند بگوید با موجودیت گروهای فوق و ذکر اعتماد از دست رفته میلیون ها هموطنان را بدست آورد زیرا که بدون کسب اعتماد ده ها میلیون مردم صلح و ثبات واقعی در کشور تامین نمیگردد آقای حکمتیار شما نظام پارلمانی و حکومت اعتلاقی را برای کشور مناسب ندانسته اید در حالیکه نظام پارلمانی پیشرفته ترین نوع  دموکراسی در جهان بوده که تمام نیروها با اساس کمیت ونقش خویش با ایجاد حکومت اعتلافی درساختار جامعه میتوانند سهم بگیرند مثال برجسته آن دولت هندوستان میباشد قابل تذکر میدانم خداوند(ج) مقام والای را در قران کریم برای زنان شایسته و پاکدامن داده نمیتوان بدون سهم گیری فعال آنها در تمام عرصه ها ازجمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نظامی و سیاسی به یک نظام مردم سالاری امیدوار بود از جانب دیگر کشور های توسعه طلب بخاطر دستیابی اهداف خویش از جمله ذخایر بزرگ نفت و گاز آسیای میانه خاور میانه بیش از چهل سال میشودکه جنگ اعلان ناشده وتحمیلی از خارج و نیابتی را بواسطه گروهای وابسته زیر بهانه های مختلف شعله ور نموده اند آیا میتوان با موجودیت ده ها هزار لانه های تروریزم که در آنطرف خط دیورند زیر بهانه مدارس دینی توسط ادارات استخباراتی آی ااس آی سعودی قطر، امارات عربی کشورهای توسعه طلب تمویل تجهیز آموزش پرورش غرض انجام جنایات به کشورما کشورهای  منطقه اعزام میشوند  واعمال نفوذ گروهای هراس افگن در ارگانهای دولتی مبدل شدن کشور به رقابت خصمانه کشورهای بزرگ منطقه و جهان وعاید سرشار صدها میلیارد دالر ازناحیه قاچاق مواد مخدر استخراج غیر قانونی هزاران معادن قطع جنگلات مثمر وغیر مثمرقاچاق آثار باستانی سنگ های قیمتی فساد گسترده نصیب کشورهای توسعه و گماشته شان گردیده میتوان به تامین صلاح امیدوار بودبه باور ما تا نابودی آخرین افغان عاملین فوق ذکر عایدات متذکره را حاضر نیستند از دست دهند. خلاصه اینکه صلح در کشور یک نیاز است نه یک بازی

به باور آگاهان امور حکمتیار و سایر گروها که خواهان صلح و ثبات واقعی در کشور میباشند در گام نخست باید بخاطر کاهش جنگ خانمان سوز گام های ذیل را بردارند.

صرف به فراموش کردن گذشته نمیتوان زخم های خونین ده ها میلیون مردم را آرامش بخشید. زمانی مردم را به گفته های وی اعتماد مینماید که تمام سران گروهای که در جنگ اعلان نشده نقش اساسی را بازی کرده اند به اعمال گذشته خویش اعتراف از تمام مردم بخصوص خانواده های شهدا معلولین معیوبین معذرت بخواهند زیرا که صلاحیت عفو را  سران گروها و مقامات دولتی ندارند بخاطر رسیدن به صلح سهم گیری تمام نیروهای سالم اندیش نیاز است از تمام نیرو ها دعوت صادقانه صورت گیرد با کنار گذاشتن خصومت های قبلی به دور یک جبهه متحدوافغانی وملی منسجم پیشنهادات را غرض مسدود نمودن لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند و جلوگیری از کشت ترافیک وقاچاق مواد مخدر همکاری صادقانه کشورهای منطقه و جهان را جلب و با وارد کردن فشار های اقتصادی مالی نظامی سیاسی بالای تمویل کنندگان بخصوص مخالفین مسلح نظامیان پاکستانی زمینه تفاهم و مذاکره را بین دولت افغانستان و مخالفین مسلح مساعد سازند .

مبارزه جدی با فساد گسترده تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی تقویه قوای مسلح با سلاح های پیشرفته هوایی زمینی اصلاح ادارات با جابجا نمودن کادرهای شایسته سبب جلب اعتماد ده ها میلیون مردم و تامین صلح و ثبات در کشور خواهدشد.

در اخیر باید گفت بدون جا گزین ساختن رقابت علمی اقتصادی فرهنگی اجتماعی به جای رقابت خصمانه نظامی استخباراتی سیاسی که  بین کشورهای منطقه وجهان در رابطه به کشورما جریان دارد نمیتوان به صلح و پایدار امیدوار بود